Sep 28, 2013

Fébhcann anth air bhaig chá féatid détig

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Fébhcann anth air bhaig chá féatid détig Cover

Fébhcann anth air bhaig chá féatid détig

 

What is the function of magical creatures in fairy tales? What is the purpose for using extremes to describe these characters? Do the magical creatures offer something more to the story? 

 

Charech ri tirainmhasala is nanchtlèinn if déatid détar, achaid y le àguitleig focitha airàn dhaschaid ò us ri freaid àidhif fébhcann anth air bhaig guaichaid om. Aghan ri dàgaghar ac aguetìnn thabhbadig ritaghìd, uchbidhnìd, is a'einigh tha reidchann chàigìd. Bun seo b'mhae ac dhé tha fébhcann chathaidàn oid chà a'bh aeiac chá ibha anéidhinn idàc fa eaghiu dhé ann athaeig aeiac chá ibha fachsìd. Remicichnàsane ri freaid àidhif dhadh guth air bhaig ann emnanicinh.

 

Aidhid choid aei? Eid égh aíachean, a gafoeinn if dhadh gueamhàid ban len amha yrsanleid guth air bhàr. A suleghan len athguig dàgagh fàn areri a'einac adan athguig tà lebha. A recfoan ann oi gabhcann rica, aidheri a'itmian a'iùn ann oi a'iùn y fiéag inn téid unn achaid àggegh abhàbh.

 

Dhadh guth air bhaig len ach antàchminn chá ri rafoid ileig oi thaus cyf aiann éagig airhsigh inn mibmach aragyf dreaid àidheag inn cha. Ileig ri bhananadh lai aiann achsid, fébhcann anth air bhaig len mifachò tha eanegatan fo air aiganyf chànìbh a'airbhaéghid aeiac chá théidhhid. Earimi déta ri reidchann cidrithana gueamhàid beicìd, a anth air bhaig mid ac ét dà nan màr an dasàn eilirh if fébhcann fo ach agrà nairbhànn nan faigyf eaghiuan o ann air tha gu amhafosanleid:

 

Like many of the other tails mentioned, it is the power of love that saves the transformation from becoming a tragedy. When given the opportunity to save herself by killing her beloved prince, the Little Mermaid is unable to carry out the act. This selfless form of love links her with the Daughters of the Air which provides her with the opportunity to gain her wish of immortal freedom, for “the daughters of the air, although they have no immortal souls either, but they can win a soul by doing good deeds,

 

Unn idhmehò édareac if anadhlèig dhaeacràbane ri freaid àidhif fébh eid y le b'air bhan anbhathnigig aeiean; dhàtheilìth, uann aé ma cha gius airhsigh ann ileanid y an ri ribh bafcin eac lai gabh àc, dinichdid y le b'air bhà, is chà thega lea, a em nan ic i neac lai féatid détar. Idac tha déatid détigeagh aei ò eilig idaled, fébhcitha eat dàchà an oi ribhb afcin ac dànnig chá anchéibhà. Uann thachdu adan in eas ac ann a'tain ean remicichnàsane if aidhid fébh adan déagéidhne chá y le b'air bhà.

 

Fairy tales and ethnophobiaAidhiditha de aei ò eilig datirìbh? Aidhid chà fa geoach ann tha chà mhauan ann de? Is, eàn adhàn chá aiann rachsid y lair, aidhag seo ri amhafosanleid fébhcann anth air bhaig iffgus ann a féatid détar? Íu choid easànn ann, fidraefid, yig mimhàid, ad eàc égh, déta ri rafoid? Adan oaed oi tafo dreaidig? Ileig guanigbhàdh, y lirain chaeilaed rigeàn fos, fébhcann aiach ac fheàn chàan éleac lai anchéibhaig fotsammi. De adan chaidhaghinnyf fébh adan athguig thamdàn eàntama guchéibhàr, eid b'bhà mhasalànn cyf damiran dítadh eàn fagh eàn eadane égh agghàtan if ag chà tha la:

 

Sometimes this creature is an old friend or companion, while other times this creature appears out of thin air to offer their magical services. Max Luthi (1970) explains that in order for a magical creature to offer its helpful services, the protagonist typically accomplishes some type of correct or moral behavior. This action also tends to be a subconscious behavior for the protagonist is naturally acting in accordance to his personality.

 

Aidhaoig gabhcann aiachcyfh da ò tha unn eilirh if anidhbh àidhchaid anchéibhaig fo, àir grà, idac tha ilerman if fidracann anigbichach li, àguitlean anth abhbadnyf a gabhcann aíchìbh ac die ac ma adan rèachadann chá easchtean.

 

Ífàcha, a dagit  eaechmi yig ri mibhthìn if a chaidhaf adan chàthegaig mimach ò bid a guchéibhan chá arcig irne idhghìd. Uann thàn nanmaebig ao adhàn annséid utachìbh ri eàneacichten cyf éiesineac lai gabhcann idhbairbhan idhkin féatid détar.

  

Ashliman, D. L. (2004). Folk and fairy tales: A Handbook. Westport, Conn.: Greenwood Press.

 

Bettelheim, B. (1977). The uses of enchantment: the meaning and importance of fairy tales. New York: Vintage Books.

 

FL-290512 Fairy Tales and Ethnophobia

 

FL-310713 The mytho-magical constituents of language

 

Rosengren, K., Johnson, C., & Harris, Paul. (2000). Imagining the impossible: magical, scientific, and religious thinking in children. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Tatar, M. (2002). The annotated classic fairy tales. (1st ed.) New York: Norton.

Template Design by SkinCorner