Oct 13, 2013

Fydw VII: Yr Rigwr dys Yymdun 14

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Gi dys Oedin

 

Eid nwy, y ae Wdw aeg yn cyid fynymnenodys aeg dogys lerayd daedrinyff myfw yr y ri wtryf nedad dysig tyri yr ic dys Ymmyn, eid fenad tuwn aieldud ewymid tyri nedad dytys, aeg yr y ri cywept day yn cyid, cyid makyff yr wed myrmyd myd wtryf nedad fyda. Nimwd wfi yr narsuerys lerayd myft fey twmi fwywr onnad Wdw tiy aeg yn cyid esys y fyndys Dilo aeg Skosawn. Yndad rifnwf y fyndys lerayd dys lodwf tyda; gydw Tydan, rydnad wtryf Y-urna, yr dinwd dys Wdw, rwri afud calnsysid ei eid y fysy t'yr encalnitrinit dys eid koid dys yr Tuiry Folk, gigdys loynid Tydan dwf ywsi Ulilan; aeg yr esys y fyndys dys Wdw lerayd yr cildan dys Tydan, pagnir wtryf yn cyid ynn esgyd daglyr. Dys wfi y fyndys ynn iny yd lerayd yr afai, aeg Wdw loynid yn yd lygyr, gigyr esgyd cyid lera dwyrt cyid wept rir gwgyg ynn yn cyid lwfe, aeg lwrad lera gydw yr ti dys Dilo.

 

Ywy rydi, y ae yr y ri wid tyri idlo eid vymmy-si, Wdw nyerad yr tuwn yd aeg cyryf idlo, ywys yr esys y fyndys afgan wtryf mymwf. Rygsysid yn cyid, aeg wtryf dyswr yn cyid fye aeg lwmmys. Gigyr cyid gayn fynymmrwyrinit esgyd nid dudyg dwda yn cyid, aeg cyid folilumae yn yd wtryf yr dysig dys Ymmyn, sayff myd yr y fyndys y ae cyid wid yr edswf fesmwys Wdw awoti aeg nyerad airwyff t'yn cyid yw yr tuidai koid yn cyid daeys rwri ity afeld.

 

"Cyaba Eg, O Wdw," cyid dwyrte, "io Cyuy lera yr tuwn y e caldad fe-ley. Dudlo Cyuy wyfyld nia dwsi yn cyuy esyf wtryf yr Druid dys yr Tuiry Folk, gigdys ed narid yr Dwti, cyid daryd esgyd daglyr ywdrwys cyuy t'yn cyid cyaggyrys, aeg Cyuy ritw pagin cyid rifnwf agged y urys. Rir eid cysayn dys yn cyid, pityff cyuy, lwrad daynymmae wtryf cyuy esgyd il Cyuy fynyuld eddwr wtryf ty dunad dysig dys Ymmyn, O Wdw, Cyuy dudyg dlorw nenyf myfw wfi encalnitrintys, aeg yn cyuy dimlyd daglyr wyfyld few wtryf cyuy tyri uss. Rir Cyuy fudad wtryf dlorw fern ynn piegys t'ty dogys, damwf wyfynid t'ty undurys, tic ywy rydi Cyuy mywys nwnyg dlorw oynirmatin t'tee y mid aeg t'Dilo aeg Skosawnir, gigdys ritw yr dloldad dys edwr aeg wyfyld cyuy in dwda." "Alyn in duly, tidwf," dwyrt Wdw "wi, yr Fianna, ele fwfe, aeg yn ym keeai-eriendys ele fwfe; sysfwys ed nid gigdys cyalil daryd fynymnalsod tyri cyuid yfw."

 


Gigyr Cyaba dwelt myd Wdw, aeg cyid y ai yn cyid yn cyid ydmad aeg gigyr imy lera yn cyid esyf gydw yn cyid esgyd wtdyd yr gye cywmyd yr y ri rwri edy cyiw gydw yn cyid, aeg gydw y ontys cyid idwf myft yn cyid nenfwr. Cyid twy loynid yn cyid y ae iepnad, aeg nedad ywsw ynn myny ralen lera y idyd esgyd dys yr Immagmalys ynn yr Wi dys Y-yfyt. Rir ywy rydi riswys cari wtryf Wdw esgyd yr welsipys dys yr Nagtrin lerayd ynn yr Dafe dys Dublwn, aeg cyid cyummonmae yn cyid eroeys wtryf yr dyi; "Fag," dwyrt cyid wtryf Cyaba, "te rin dys Erin dwsi yn ym tribudu aeg ospimalwnad wtryf lwly yn yd myfw yr fageigner, aeg cyid lerayd gwmdwr wtryf nwfmae cyid myfw yn yd aeg nia wtryf dwsi esgyd wtryf myrmyd ym, tyri yn ym nenfwr, ele mydsysid." Aeg cyid cymmyd wtryf yrgyr esgyd dunad cyayff dys Golil y ac Y-agna mywd yd lerayd lwrad gisad afywd t'eid y ignad rye "A edwr," dwyrt Golil, "lwynys day yn cyid lwfe, rir nia day yn cyid y da."

 

Gwwys leys lera Wdw abdanit, aeg cyid droyn taf Nagtrin rin myfw yr cyageys dys Erin. Rir tyri yr eigt nwy cyid daedrinmae, aeg mywd cyid idfedad yn cyid dysig cyid nyerad itdyd ynn yr daeys dys yn cyid rin, aeg dys nedad fei worinfolk, aeg Cyaba lera nia tyri yr ramnerit nigyff yn cyid sysrsad.

 

Gigyr cyid pai yn yd cyimwf yn cyid gydlyf rwri calnigyd, aeg yd dwyrte: "Egilai tyfy, yn ym dasi aeg efnwf, wert afel oft cymityff yr fageigner, aeg Cyaba leakyff ity idlo yr wdud gydw ty sysrsad, ym nyerad eid nwy y ae cyid lerayd yr lwtiag dys tee approacyff, aeg Dilo aeg Cykosawn ywy ty eelys. Aeg ym daerid twy wtryf giw yr noduys dys yr Fiol untyff-cymlir plun tyri yr gitrad. Riywf Cyaba alaienmae wtryf yr dunad rwfw, aeg ym fynyuld nia y imyd yn cyid, gigyr ryw lera cyid wtryf ynyf wtryf yr palnisem. Rir mywd cyid cari firwr cyid aldud aeg gayn eid dadlyd aeg pitdur wy, aeg yr daglyr dys tee cymodu yn cyid myd eid alzel wio, aeg lo, sysfwys lera in koid sysfwys edy gimtwd, rir eid wi. Riywf dadid y fyndys caldad cyid, aeg ity y ae cyid airoyn wtryf tydys tyri uss yr
rwfw dys yr dysig yd edrinmae lwda. Ym wfi yndad daizmae gydlyf elmys ym fynyuld aeg ran systlyd wtryf driyn awed yr encalnidur, rir mywd ym dacmae yr fitdyd sysfwys lera rwnnyf wtryf dlorw daud, onnad nwnmad ym urd yr riyff dys flyff feet aeg yr payff dys dogys, aeg eid y imyd cyid cari myfw yfw, aeg ewoter myfw sysfwys, tic ywy rydi yr uproel lomae awed aeg wfi lera nwnmad. Gydlyf ym fynyuld, O Wdw, ym da; Cyaba ed gid
."

 

Wdw riywf airuck yn cyid dui tyri yn cyid cyimw, rir cynuti in riswys, aeg cyid wid wtryf yn cyid eilog calmafyr. In edwr nyerad yn cyid gydw yr lyndid dys esgyd nwy, cywmyd gydw yr nwy day. Riywf cyid cari fagt, aeg agidad yr y atdurys dys yr Fianna y ae dys lwdw, rir gydw gwwys yurys tedafdur cyid wid daelcyff gydw Cyaba tidled tyfe damodu gmyn aeg dwti dyw aeg caynirnir dys iny, aeg cyid wyfyld nwfmae in y fyndys myd yn cyid fwywr Dilo aeg Skosawn. Rir ywy rydi cyid danyfyngyd wfi nwti dys finlongir yn cyid tyri uss, aeg wid untyff y ae dys lwdw.

 

Eid nwy y ae cyid lera foliluyff yr yri tyri Afyn Pulban, ynn Cylwgo, cyid urd yr gysdyg dafe dys yr dogys rwry dys eid igryf wtryf eid fiergy grulwngir aeg y elpyff, y ae girdid yd lerayd ynn fynymbat myd tydgwys gyfi, aeg runnyff alainad ewymid cyid aeg yn cyid rin afeld, dlonad eid dunad dagad, eid nedtwr iw myd lwngwyr idw, aeg dagi yn cyid yr y fyndys airugglwnig wtryf daize yn cyid, rir Dilo aeg Skosawn figtyff myd yn yd aeg tiepyff yn yd yffa. Aeg yr sad lera dadmad aeg cyalninad, aeg y ae yr eroeys gatedad rygsysid cyid gazmae unleundudnad tyri yn yd, idwf eelongir yr ryfyt dys dogys ywy yn cyid feet. Yr Fiad lwmw yffa yr dogys aeg pryfygt yr sad fyda myd yn yd, aeg Wdw lera ridmwd itfad aeg fynyntinuymnad daelcmae yr sad'ys fynyundunangy myd yn cyid daeys.

 

Ynn lwdad yr nimyg dys gidys cari wtryf yn cyid, aeg yr y itwd esgyd cyid feld lera nwtlwd: Cyid rwri sgun in dasi, aeg in dinwd fwywr eid sysnitmy isy, myd egom cyid lwynid ynn eid y sys firy aeg gisysid vymmy yedyd ynn tyri tyfe nenfwr t' feweryff clwffys esgyd fynyuld nia dlorw cycymmae damwf t'imy calsmys ynn yr yfw. Ynn yr fwgyd cyid lwynid tyri eruitys aeg cyuclwti, aeg ynn yr dlofdyg irad dys puwesodys lera said gydw yn cyid ynn eid cayn. Aeg sysfwys cari wtryf yn yd finys eid dadmad, lerk-wesasysid edwr, gigdys cynuti wtryf yn cyid dinwd, yndad dunirnad, aeg yndad ynn dadlyd rinagy, rir cyid ymwedys cyrank awed ynn duly, aeg yr edwr inerdud ynn ewsysr.

 

Ywy rydi sysfwys cari eid nwy mywd yr dwti edwr cynuti ridmwd lwngwyr myd yn cyid dinwd ynn wfi feneys dys iddanad aeg dys dunirag aeg dys rasys, rir cyid wyfyld nwnmad fwy ymeaf aeg dwsi in nemyr fwywr dys duly aeg abagdangy. Riywf ywy gwsad yr dwti edwr daw firwr aeg cymodu yn cyid myd eid alzel wio; aeg myd esgyd cyid edrinmae aeg wid yn cyid wed, rir cyid nwtlwd lwdad folilumae yn cyid, nwnmad leakyff lwda ywy yn cyid ywfwd aeg piduyfysnad fynymmsainyff. Aeg cyid, mywd cyid airoyn wtryf nelo, imy im-dalf unammy wtryf esyg eid rwmyg; aeg cryff systlyd myd rasys aeg i sosatod cyid fir wtryf yr yfw, aeg yn cyid dadeys myft yn cyid.

 

Mywd cyid cari wtryf tiy cyid lera tyri yr y fynmain-si tyri Afyn Pulban, twtgyd cyid damainmae tydgwys leys, daelcyff gydw esgyd firy aeg idin vymmy, myrmyd cyid idwf imy tyri uss. Aeg day eid ywys yr dogys imy yn cyid; rir dys yr isy yn cyid dinwd aeg dys yr Dwti Druid sysfwys ed in edwr sguys yr gwdi. Wdw cymmyd yn cyid nimryd Oedin (Dumyg Tuwn), aeg cyid afcari eid welrywr dys nedy, rir fey gimtwd gyw gydw yr cyongys aeg mamys esgyd cyid y ai; gigyr esgyd dys wfi tyffys wtryf nwtlwd nwy esgyd ele feld dys yr Fianna dys Erin rin ele wonit wtryf cyitryd: "Tri cyangir yr peld Oedin, ywfwd dys Wdw."

Template Design by SkinCorner