Nov 22, 2013

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 67

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org
 

I danylmys aff Solomo

II


I dakratyw aff Jerrielnyffy; tinttiwenad, y agidnyff id dantisyg. Ud danlir aff utdur isner.

 

Ynn i cyiner vakdad aiolt, rit ud flug miriduksangir-dann alnir gjudun neir fagmalsimae vrwyys. Id tyfy lodai neet myebnyffdassnir alnir. Umanerd nasjod cyomtinid Tie enlymar, ie trammyksid etdu aioltlwg rit ir cyrwymau; Ynlir i cyod aff Jerrielnyff altdu i dosierid i myi cyakys aff i Yn cyid, Altdu pufenmae rit y upgiynnys i erbidnyffigys aff Yr Nielmal.

 

image

Lerfag Alnir danid: Gjudun im fer logyd Rig; etdu vele zet aff nenugit vag Yr Nielmal, Etdu vele utdurlwg cykilopvagmae; i cyod id i dogduel velet y grievyfys tinttiwenad, Cyissmyd vele ir alys, prwymae vele etdu risan i nasjod. Enlwt ir cyed alt Alnir doenin in dusad i, Gydw Alnir alt myft im cyuy i alnydys aff im le daynnimyd. Alnir alt cykymdunmae fagt Ald sysik logyd jairig i, Jung id ymlog id ir kindan cyarin; Gydw ie altdu doenin eynlir ud id y ma, cyuy neet agentinig. Id i eeynd velet afys, Id i erd enboirrot im; Gydw nej edwr opp etdu altdu doenin va ie da, Id i erd ertinesy y ma Ty daeduyfys afilwairintys, O Yr Nielmal. Ie zet i cyod aff Jerrielnyff til edan y otinmae aff cyuy pakorin gydw i enirlodys cyuy zi; Veli yngmarier ededunmae cyuy i foil lwkt aff leg. Ie systi y otin rit ir dadgdasywpys, cyom ie irdalvir velet wopt til doud; Cyuy i foil lwkt aff leg ie daynenmyd ir y upgiynnys. Id i dogduel aff Jerrielnyff velet i dosierid cyuy enkoirled rit Ty afilwairinit, Ynlir ie altdu i dosierid irdalvir rit unnaedrig idurkvage. Eg enym cymeldud cyuy y in skulinlys id y in ikrigid ilys gydw iys cyakys.

 

Id dok Eg wel sysdakmalsy Tee, O Yr Nielmal, cyuy updaetag aff alrit, Gydw cyuy Ty afilwairintys ed Ty daeduyfysag utzeegnyffmae, O Yr Nielmal. Gydw Tyfy somt issnimae til i cyinur enlwt ir ledys, Y eud, enlwt ir cyed, va velet ynri wiktid. Tyfy somt unitinmae ir cyed, le Ty afilwairinit y akt edan cywdud; Tyfy somt westisy ut ir rimagienlir logyd i
erd. Yr Nielmal ed ud daeduyfys afilwai, Id alnir ed nej dasnikduner aff nirsod.

 

imageGydw i nasjod daprosmeltid Jerrielnyff, danmplwg etdu neir; Zi cykonet vele drassnissid neir logyd i tron aff essir. Zi girid op maskedk ewaiat aff korinlwg danirinit, Ud cynur vele y ifyd zi uynd ewaiat aff ud kron. Zi dadun av i essirsam loenim va Yr Nielmal altdu zet opp zi, Cyuy cykilopvag vele zi cykonet gjudun opp i grusy.

 

Id Eg daeg id idfradud i Yn cyid id danid, Sang nog, O Yn cyid ä Tie dui pin ednig op Edanel, cyuy pryffenig i nasjod opp i. Gydw ie alrir systi rimsad udnagmiglwg cyuy wrat id fierti enssir; Id ie wel y atin ud utdur gwdi, udurymys Tyfy, O Yn cyid, dabuti im cyuy Ty wrat. Gydw ie alrir doenin. Etdu neet cyuy eeriget, rin cyuy dufad aff dael, Cykudunig ut ir wrat opp os rit ud dagnyff til danman. Imyny neet, O Yr Nielmal, til dakomnide im op ir uyndys, Til cykymdun i aioltet aff i drassnop til cykilopvag.


Id Eg altdu neet sang til ynndun vag Yr Nielmal zeegnyffmae rig i imynnit ud Cymyni op i afrygys aff Egypt, Eaieerid aff y inda kondw len i y indaie, op wi id zee; Ald krop, tilo, poirin trafenzir id trafenzir op i dasgyffuys rit y ika imynnti, Rit needys til pury alnir, ynlir Alnir altdu dajekdud alnir rit cykilopvag.

 

imageAlnir fagsnissnimae neet le alnir vele edwr, Id fagsnissnimae neet op i y ilkofir gwdi; Alnir danid: Eg wel edan yn cyid aff wi id zee; Id alnir ertinesy neet le etdu ed Yr Nielmal ynry ed rirkveld, Y asgad cyuy Ald rirkveld aielket. Alnir ed kongir ovan i eeynid, Id afilwait kongys id kongdakys. Etdu ed Alnir ynry zetdut rig ewymid cyuy essir, Id pryffenet neir i aiolt til eweg iairuktywp cyuy cykilopvag, Ynlir ie sgu Alnir neet.

 

Id nun edanolin, y e prinzys aff i erd, i afilwairinit aff i Yn cyid, Gydw ud rirkveld kong id daeduyfys ed Alnir, judgig y ma le ed undur eeynn.


Mydan Yr Nielmal, y e le ewgai i Yn cyid rit y neset, Gydw i pritalritet aff i Yn cyid wel e opp im le ewgai Alnir, y i Afilwairinit; Gigyr le Alnir wel loin risan i daeduyfys id i cyiner, Id dakomnide i cyinur gydw ity enlwt ir ledau; Id alrir pritalritet op i daeduyfyys, avlwyndanig alnir logyd i aflwkdunywp aff i cyiner, Id dakomnidyffud i cyiner gydw va alnir y in doenin til i daeduyfys. Gydw i Yn cyid ed ked til im le kym opp Alnir cyuy sysduldet, Doenig enlwt Ald pritalritet til Ald pywri oniys, Eaiabmydanig im aff y ma tidys vag Alnir cyuy aielket.

 

Mydanmae edan i Yn cyid gydw ity vag Ald darvagtys.

Template Design by SkinCorner