Nov 19, 2013

Nehalennia id zi damarid vagstininniel

Nehalennia id zi damarid vagstininniel Cover

Nehalennia id zi damarid vagstininniel

 

I nagid aff i eesasy vele iynnmae logyd weld oiriys aff danvymdau, ynry vonesy opp i aidakk aff pumau, id opp i dauseywri pudukdun aff i jagnyff; widd nak, id cyeldurot irdalv logyd i yndur undur i ik aff i ols, oir cyuy i afryg tinynys. I y idsasy triafys velet esalwg somtildanlir. Ie vonesy opp i mysk id dufad va ir fyos afaginmae im, id edtid irdalvor cyuy ir udys.

 

Dumae i iynnmiel aff i cyud, ynry altdu pin natdad logyd idurkvage rit essnilogel, velet enkenidud rit y ika aff i kudtys aff ziwelwsasjon, id velet dasyd logyd ud predtead va vele tvoet til needys cyuy i ynlyd gydw dayr myrnenig id erfelnyff. Ie y anurd ir grusy rit rinryl, id cyneninmae koirn, va ie dalagtid cyuy taltkmae riau, id logyd va ie tilok cyom y ika cyom vele nodvio gydw i leg id enweg drimae i our, nalys i dan ut, pludurd etdu id patisy etdu til prod:

 

image

 

Ie afje myud aff iys prod aff ir afnetau, rin rirkveld mirikravatys aff mysk, va ie oir vadurkotinmae cyuy vadur, oir promyd opp i koenlau, oir roaienmae opp cynukys. Ie dank enmy oir riteglw, ud lwoir ssti aff dufad id onig, id cyaff opp i udys aff wolynys oir undys. Ie vonesy cyuy myud riys puilt cyuy ud runlog rigw, taltkmae rit alainyffeys til i rigw aff ud konri; ud ennireda ernyff myft logyd va i ruk y akt ednanyff. Ir mymae vele aff ir essnir tubritin. Ud cyenda y antmy itid ud weai id trossbrusgyffel, oir ud duply-mynidud ednik aff praiid edky; i mal vele enzirtild logyd ud y lo, sangys endoenirnmae i tvoet dye aff eek dui, id ud tid aff irop oir prys vele eddumynmae logyd i alys:

 

Dee beje kleen aff des brod bej der benquets, men merkvard kir kravats aff flesk, va dee oder vaterkokened i vater, oder broled opp de koenls, oder rostened opp spoks. Dee drenk enle oder methegli, en liquoder geke aff milk ent honig, ent sbej opp de huds aff volver oder hunder.

 

Iys y antmys, aff enet i nur ikig aff i Primanienopau, velet aff ud koloir, rit sangir alrir op i uman, id velet cynemynmae opp i prit logyd ud klysomm, rit i cymyssir sadys logyd ud dagnir. I uyndys velet itid rit tinpys systi aff alainyffys, id ir marift rit cyrwymys aff undunnmae ud; punnyffys aff va enda ail til edan rit i fagrir cyuy Kimria, aff i y ilkofir cyuy i Cyetsasy Edmys. I kuid woida ednikau, wrovit id idurwoynn rit loynel koloiel, ovan va vele ud myeys kmymae aff koeayar y atin, cyitird rit prazud cynymys. Ie sadan ir alrir flyri aff eriet, id dymae etdu sysel gimyn i mynkaikubys aff ewtik Roma; id ie woida tidys aff y somsiyn sysri y ifyd ir als, pratisadad opp ir elmau, sangys opp ir fyffur. Ie velet cykitid cyuy i kudt aff weenweg, cyuy va, ekdur, i Sysnulys altdu obdunimae ud ail rirkvelir pufikienti. I riai y aysam aff ir edkys velet tubritisy aff ked ul aff cykild tintau, woynn cytikir-y-neau, gigyr cyom til tulnyff til myud cyendys aff loynel koloiel.

 

Etdu ed veldaud le i naket aff i naglog nasjod da neet putimae logyd rida aidapaidanuri un y nytsamet. Wi yndun le danvymdys enda enet idutid til trassnir saler, neet logyd cyad, rin logyd vaginad; id etdu vele iys nedanyw va myebnyff dassnimae im logyd trassnig i udys aff tiel, oir i sysnudy saler aff ir ziwelwaie neigboiel:

 

Dee vonend i kleen huss built i en rundig form, thatkhed met hastninges til de form aff en konus; en enerture erning left van va de ruk makt ensnapning. Der kleed vare aff der egen fabriken. En squenre mantle deked en vist ent trogebrukningar, oder en plenited tunik aff braided tuk; de tal vare enzirkeld van en belt, klangs endoenerned de tvoet finger aff eek hand, ent en ked aff irop oder bras vare enstelened van de hals. 

 

Ryg aeg Iny ynn yr riloevym Idi gwsiGydw etdu vele ir snisjymm akdu til endoenirnir ir pokaikubys rit loynel fikeel logyd ud duloyfys id cymeltsam weirgonyff. Aff ud erug ymid, i utdadud aff tiel velet imnunenmae rit ud nankdud edg til i ud; ud aielk ifriywp aff woesy, (ud Gymaik myni logyd va ud plu dye vele utdrassnimae) vele rubafid til i nankedau, id i fikeel grotdanig rit i groidd aff i krop dadunimae ir danmae a nidanenti. Gimyn i Sud-Zee Eesaniel ie eaieerid le til edan ud cymusgyff va wi oynirynssnir ud losfikerrinit, id iys taffeaigys velet nur utzeegnyffmae logyd Cyulog dantiys cyom ud nedy aff krig-felg.

 

Gimyn i Sysnulau, ynry enienvoidad til y atin ir cykidam fegsyr alrir rov id predtlwg neet gydw oirnamnit, rin cyom ud ewgaiag til ir enemau, iys Primanienopys op i leg aff cysakt gripnig av ir saler, id rit cyays girid til ir nak sankau, id dardunir cyuy dui, Yeldud rit erudfoil krys assnir ir enemys. Og opp datir feaivymys ie, rit ir wiynys id kindan, inuaff irdalvir logyd uynid til fut rit i plu dye aff i woesy id ledd cyuy zirtilys powenig til i enlymar.

 

 

Carey, John. ACompilations of Lore and Legend: Leabhar na hUidhre and the Books of Uí Mhaine, Ballymote, Lecan and Fermoy. In Treasures of the Royal Irish Academy Library, pp. 17-31. Bernadette Cunningham and Siobhán Fitzpatrick, eds. Dublin: Royal Irish Academy, 2009.

 

FL-111013 Омjем ни Нине-оминла кеззог ни Jана-jе

 

FL-040513 Lyra Gyltela

 

FL-120313 Ryg aeg Iny ynn yr riloevym Idi gwsi

 

FL-180210 Nealmynnia - Nehalennia

 

Greppin, John and Edgar C. Polomé, eds. Studies in Honor of Jaan Puhvel. Part Two: Mythology and Religion. Journal of Indo-European Studies Monographs, 21. Washington, D.C.: Institute for the Study of Man, 1997.

 

Mac Cana, Proinsias and Michel Meslin, eds. Rencontres de Religions. Actes du Colloques du Collège des Irlandais, tenu sous les Auspices de l'Académie Royale Irlandaise (Juin 1981). Paris: Société d'Édition "Les Belles Lettres," 1986.

 

Perspectives on Indo-European Language, Culture and Religion. Studies in Honor of Edgar C. Polomé. Vol. I (1991). Vol. II (1992). Journal of Indo-European Studies Monograph, 7 and 9. McLean: Institute for the Study of Man.

Template Design by SkinCorner