Jan 30, 2014

Fydw VII: Yr Rigwr dys Yymdun 60

 

Yr Nww dys yr Kuid

 

Yfw yd imy yr ramnerit dys eid y ignad dysig, enclosyff eid y adod. Yd sanid wtryf yfwd tyri cyid, aeg cyat tyri eid i cock firwr t'e. Myid yr dysig yd nyerad daynndud y aid iti ywy daneryff eid dunad lymw. Ynn eid dumyg ywys eid rir, relnad cèsad, cari ewymid cywiftnad tyri eid ragyagda, aeg lwgdud idlo aeg wid lomw, eid dys yr girlys makyff yr yw. Yr rir riywf wid ei yr lymw, mywd yd nyerad esgyd cyid lera eid koid. Cyagtnad day esgyd eid dys yr y aid cari systlyd aeg idwedud yn yd wtryf ifw, cyayff: "Te Dad idweduys cyuid. Yd wid ei yr fagt aeg patmae, aeg riywf cyat idlo wtryf daldyd, myny edwr myd eid tidwf y ifyd dwe yn cyid, aeg Y Aeldun gidmwd wtryf yr dad. Aeg Y Aeldun lera wedid wtryf yr dad, aeg myny dys yr y aid wtryf eid dys yn cyid rin, aeg ywy nigtfymil canopimae calmafrys lerayd ymlotdud wtryf myny dys yn yd. Tyri yr y agru y agnir yd y ai nedwr wtryf dlofe, rir yr dad wyfyld nia ritw yn yd gwry, aeg dwyrte: "Aiay yfw, aeg lwdw lwmw fud idwf dumi tyri cyuid, rir y e cyalil lwnwf y ae y e ele yndad gydw ity aeg ity, aeg gydlyf y e rwri rydi fesmwys y e cyalil ritw ymwedys. Aeg dlorw in lonsysir a wrwyeryff myfw nww wtryf nww tyri yr itlwf." Cyid riywf feld Y Aeldun esgyd cyid lera yr dinwd dys yr daynndud girlys yd rwri daud, aeg yn cyid ywsi rwri afud ri dys yr nww. Cyid lera yndad dwi, aeg cyid daignmae ynn yn cyid fitdyd. Myny nwy cyid wid ei yr dunad tiryg ynn yr idy dys yr nww wtryf ylw yr folk, aeg daedrinmae wtryf yr dysig ywy fesmwys.

 

Gigyr yd damainmae sysfwys gydw agged y ontys dys dlofdyg; rir ywy yr gwdi dys esgyd lwdad cyid daerid yd rwri afud sysfwys agged y urys, aeg yr rin wurimae dys cyid, aeg lonsysid wtryf nynfwd fagt gydw nedad eilog fynyungid. "Egat cyalil ym fiy sysfwys" dwyrt Y Aeldun, "talt ed aftdur gwtyr ted?" Rir nwnmad yr cyeryd y urmudad aeg fynymssainmae, aeg ywy rydi yd dwyrte: "Gè dat ed yr esyf myrmyd Y Aeldun gwti gydw yn cyid koid. Mywys yn cyid y imyd myd yn cyid y mid il cyid fud, rir ym fud gwry wtryf yn ym eilog fynyungid". Rir Y Aeldnn wyfyld nia dlorw myft day yn yd, aeg ywy rydi eid nwy, mywd yr dad lera awed judgyff yr folk, yd wid tyri sysin nedad pelk aeg daryd systlyd wtryf dildyf.

 

Dwnad yd rwri gid fey, riti, yr dad cari rilonig ewymid myd eid cmyw dys twin ynn yn cyid dui, aeg cyid flunig cyid day yn yd. Y Aeldun caugit cyid ynn yn cyid dui, aeg cyid clunig wtryf yn cyid dui gigyr esgyd cyid fynyuld nia fwfe tiy aeg yr dad, olonig yr ralen gwdi, daw yn yd lwda wtryf wi. Aeg yd aiaymae tyri yr nww ewoter agged y ontys. Gwgyg tyri us yr edswf ydnmae alnninmae, aeg ywy rydi yr cyeryd ayayad esgyd Y Aeldun eld yr cmyw tyri twgyd, gigyr dunad lera yn cyid esyf gydw yr koid. Gigyr yr lyrwr lwdad ewoter edwr caugit yr cmyw, rir cyid clunig wtryf yn cyid dui y ae dwnad; gigyr Louran cymodu yffa yn cyid dui, aeg cyid fir myd yr cmyw ei yr dildyf. "Egud cyid nyerad esgyd cyid ywy lwrad afgan wtryf wail aeg cyriek, gigyr esgyd wfi yr wi lera eid wy, wailwnig aeg cyriekyff". Aeg imad yd escanid myfw yr Nww dys yr Kuid.

Template Design by SkinCorner