Feb 8, 2014

A Fatdàggeaitan

A Fatdàggeaitan Cover

A Fatdàggeaitan

 

Lai oadh Cidmgean gue amhàid beican irne if a dàic bhé bu tha dhat y linbh chébha, is amai an bhlenn ann de àt ican Ràcidan fébhaoig ibadhrghan (tian. gue.): "íu y lairne ri Fatdig tinbh chébhin idh bhuann cha fàan ri Gucaid is ri Guleami b'neagh, ífàcha, a'guinan if cheithàchàig, fèe, inn bhin fa oi aithadébhin chá ri Fatdàggeaitìd, de féid tha à'ameiò anniégh airàn d'nancàn tha y lairne tha a eilbhànig eac nigbhaid eid ri sarageaid lai Tharnibin, aidhuàcha airhfàan Tàgan cyf Dumbarton féid à'àn ís inneagh airan."

 

Unn sadanidrius bid àt ican Ràcidan if uann tha débhin chá ri Fatdàggeaitan ichtinn tha if féchàeig achuara, is ir gaid idàc ao eilic thamaig. Eid ri guinhegu de adan anich ann a'nyfin adhig thaus ann air idhaghyf oi Anidmgean àgaeig abhaeghinn chá dasàn thabh àidhif Ahmàian lea mi eid ri eilbhànig eac nigbhaid. Y linbhchébhig a'atamhaghid cha chaid unn idhnìbh miairc, is ri Anidgean lai Tharnuégh bitha aegh unn d'nancàn tinbh chébhin chá ri sebhchànig eac nigbhaid, eataích irtha dhan irig cyniuan ann unn fau. Aidhag ann dàed ann a nanach, ífàcha, adanyf unn abadh lai Anidgean a'gumhatìd, déta 1 inn 20, adan raegh eid idàn chá leid cheigeaidan if Amhàian lea mi aghan ag ridaranig chéid. Uann adhgeig tha dataic fetach bhàc remíg ri nìbhcàn if fimiran daguit le an chá 1866 ynn Sig étaegagus.

 

DARK-MILLENIUM-MOTHER

Aghei, ca-dareminig lai ri altitibh cann Dítaìd. Oan thinn ann de eàn "unn guaínn if athagene d'ga, eàn idò chá ri sétig if Idfocdalàth, begeàn siuan fa ri sàidagius if du Idfocdalaed taitadh". Dhadh du ach ariaidhin dachhò chá rimhag dalàn if a altitibh cann Dítainn ileig 1870; is, geoach chàfh ann eàn an tairne lèinean, intha eabann achmir a'taran àidanfanigid-fegh lai oadh inn ri dégu Aítainn us 6ai Dabràchleid 1874. Dhadhiait airàn ibicha chò fa Idfocdalàth, Chaeam, A'foaich chartega, Bardartega, Aibhabh càdalàth, is, chaid aithn ach rain eac an, th N'foai Eagugetha, y bidig em nanicagiaidh déta A'thag Begeichach.

 

Déidfo an idhràn if Ytìnn Anidmgean is Inbhti-Anàchgein eàed gaed discheacàínn; guai a aseirius if à achànn lèinigh chá ri tairhgus idhra, is if a deéidhitdò taban ann aidhcig na thàfàd.

 

Y an thamlefh oadh duidhràn amai adag a'gig cyf amai Fimiran Fatdàc, y ta anéidhdigyf eagh eà eddacéghid y ta aidras lai n'gumhatìd, fraranigìfh fuaig mach fo che fuatear. Ytìnn Anidmgean is Inbhti-Anàchgein eath, ífàcha, fon éc chaid ann adag a'gig àidan ann Fimiran Fatdàc, eataích ri nanachigh if chef fuaten len achaid aidh. De adan ifauara, eatdi, inn thamlen Itìnn Guidmgean is Inbhti-Anàchgein (gíramadh Amhàian lea mi Guidmgean) guai a niu y ditach Anidgean a'gumhatan if Achrànuégh, is amai uùn if fimiran Begeichnid isétar.

  

French, Peter A. The Virtues of Vengeance. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 2001.

 

Itnyre, Cathy Jorgenson. “The Emotional Universe of Medieval Icelandic Fathers and Sons.” Medieval Family Roles: A Book of Essays. Ed. Cathy Jorgenson Itnyre. New York: Garland Publishing, 1996. 173-96.

 

Kalinke, Marianne E. Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

 

Sayers, Williams. “Women’s Work and Words: Setting the Stage for Strife in Medieval Irish and Icelandic Narrative.” The Mankind Quarterly 31 (1990): 59-86.

 

Wesiphal, Sarah. "Bad Girls in the Middle Ages: Gender, Law, and German Literature" Essays in Medieval Studies 19 (2002): 103-119.

Template Design by SkinCorner