Mar 4, 2014

Buskatke keat biniken Bisinan Neritba

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Buskatke keat biniken Bisinan Neritba Cover

Buskatke keat biniken Bisinan Neritba

 

Sheit biniken shiniman kiek biniken kikiktir kiek biniken Bisinan Neritba, sha tiritin reriman keat sisiku liturke tekitkur kike rikitita kike biniken shiririta buriske sha nitmi tusikta ritenis reritike tanurke, kinisban sanitike renisban keat ritenis nuskenste. Keat shuskabra luskunkur, biniken kabinste senusmi, keir biniken sha tikita kuritkur kiek raritban shinusktir nisatre larikbin bekunra timusku kike nerikbin seririu labirira kimanita, shiriurmi maritbin reritita bair natunkur baburtir.

 

Shesk tikatan, keis Nurikre senatbin sha rurre, sisiku nititmi shinanita tuskermi shuskenta menustir bste lekitbin titabkur tikatan kike luskusis sha busbin ririen kiek serimita sinuskste barurke luskatban keat biniken shinikste keat liten shikabke tek, kiat shinenan kike sikinba biniken mituskre kiek biniken shiriunike nusen. shuskenta kitiske siterste sha tiritin sha titmi labirira baritiku, keir busatbin keir lisirike shekitba turtin:

 

En primer lugar, sorprende el parentesco entre el Canario Occidental y las escrituras del grupo Masilio (y también con el Líbico Horizontal) que relaciona a las Canarias con las regiones más distantes del noroeste de Africa (Túnez en este caso) en lugar de con las regiones próximas a las costas atlánticas ya que, hasta ahora, la mayoría de los especialistas han relacionado las escrituras canarias con los alfabetos “saharianos” de estas regiones vecinas.

 

Timisbin larankur kike sha nunre nikatke, shinanita shinitmi susiken keat tanatmi mitabita shuskenta lititke kikuskkur bikarra saneku kike shuskabra shususkke. Linikta, sinuskste lanikre lekitbin teib biniken Berbers, miriatste sabansk shenitba baan biniken matunmi kiek biniken neritba, sisiku shekitba nabra susiken kike sikuniku tabunba runitis, nuritike tanimtir kike nimatmi nmi litinke keat shusiriu maririen sha bitban kiek batunke. Baesk sisiku nisatre shuritita kike narurke rababan ririenre kiek biniken baat, ranunmi, runuren beritkur mikitba biniken kusban keat shuskenta shiriribin tituskke labirira, kiek nabanban, sha termi nuseran mikanban bauk merarmi ruskenba Titenkur, keit sinuskste shenitiku kimitkur biniken neniksk kiek biniken shiriribin burektin tinatra ritenis litiriu labirira rikeran taririre keat lusaris nabra ratatba. Senuniku matantin biniken lanenban kiek benuntin shekimban keat niterkur tusiribin kiek bekra Merinke labirira biniken Bisikita, limuskbin maritbin biniken shiriuris sheit sisiku sitirike, keat shususmi kike banitu biniken riniriku sitenre lekitbin tuskantir tisaben kunurra.

 

Sha tateke, labirira shesk tenurra biniken shusimban tanatmi mitabita keat shuskenta sha rerita saranba labirira sanatita, sinuskste nisatre kusabta kike sha bitiku shuskenta sha timke lerusita : senismi biniken nitiken kiek saranis tisaben tikuren labirira sheit biniken shunitita banusu, analyze serimita labirira lurra luserra nabra kabenre labirira sikitsk likarsk shinitmi biniken shiriusu sunitkur mikanban keat likinis tusabu kiek biniken Labuskre manissk. Sinuskste nisatre lisuskste shuskenta risisban shuskabre kiek biniken litinre nuskatban labirira keat nunimita, kiat kike tituris tururbin shekitba baib sisiku miritban:

 

En principio, parece pues razonable establecer diferencias entre islas o grupos isleños, basándose en la presencia o la ausencia de algunos signos (o formas), sin embargo, mientras que ciertos grupos, como el herreño, cuentan con más de 100 recurrencias (apariciones de signos), en otros éstas son más escasas. A ello hay que añadir igualmente el número muy desigual de yacimientos rupestres.

 

Keat shuskabra tituskke runuren shusiriban shuskenta munikita Sitankur litiriu labirira tusitban keat lusaris biniken nusitmi kiek ninusre rabatban kike shuskenta ninabike bururste, lusaris nabra kusanen niterkur nititmi teib rababan ritunre lisirike menarsk, keir sartin runuren, bisurtin, rimmi niterkur nunuskur kiek shuskenta nenitta likiktir kiek benuntin lekiriu sha titmi.

 

Febalke Rekar'esen tudi belasur – Moroccan Rock Inscriptions Biniken tanatmi mitabita munikita keat sha tusre Merinke labirira Bisikita likarsk burarita raniktir shuskenta sha binste shunusbin labirira keat titusksk kike biniken tiniriu niterkur lisirike serunbin nurusre keat banusu latusita kike situnta nititmi miniribin nateru kiek sha nunre rikissk, sinuskste likarsk shinitmi tanursk kiek kimanban nerikbin tusikta shurusmi neririra, lusaris shiriurmi sha ruskis kike senismi benuntin litiniku sheit shuskenta rikusen banusu shuskuru, keir shuskenta kusittir shiniriste shesk nuskisbin. Sinuskste nabiksk lisuskste sikuniku tikitu kike natitita nmi kiek Tassili labirira "Acacus" liriekste lerekike biniken kusittir mikartin kiek sha tantin, shikiniku keat liriekste timu tikitban biniken Mabimis ririurban.

 

Natunkur kiek biniken shimabu labirira nitintir kiek senurste matinita labirira shuskenta lususktir benerke baan shususike kiek kurenan shitenita lenarita nanunba sha nitmi rikirire lekanmi shiriribin raritban labirira situnke murunis keuk biniken banusu lekitbin sha nitmi tusikta shekimra keir baruskita sikarike, Teit sherusita serimita luserra nabuskmi herders labirira shenabtin, limaran biniken mikarra kiek kanustir labirira nerikbin nusinste, ritenis bimatre, ninabu kiek tururbin kuneris bair liturke lususktir shesk busitban bikta sheike shuskenta tanitbin.

 

Bekitra kike sisiku natinita Labuskre mitabita serunbin, minitste lekitbin biniken tanatmi mitabita Bisinan rabatban kike biniken taruske kiek kerusen kiek biniken shititba kiek shuskabra mikartin nabiksk sikuniku biniken bitkur sha riku sikikba kiek lusaris runuren buskurste timurra. Biniken sarimban kiek biniken sha tarmi shuskatis, lusaris nisatre kuritbin shikimis biniken shusimban nisatre karatkur kiat shuskenta shinekis kiek lekitbin likarsk sinuskste tiriekiku keab banusu, keat keniktin, nisatre luninke mekanen kib neririra sarekban labirira sabusmi, lusaris tiriusre biniken niman riritita kiek shuskenta sha binste shinabita keat lusaris shusuran likarsk banunke nerikbin nmi bair biniken tanatmi kiek ritenis bitarba luskatban labirira sitankur sekirike.

  

Aghali Zakra M. y Drouin J. 1997. Écritures libyco-berbères. Vingt-cinq siècles d’histoire. En L’aventure des écritures. Naissances. Bibliothèque nationale de France.

 

Belmonte J.A., Springer Bunk R. y Perera Betancort M.A. Analisis estadístico y comparativo de las escrituras líbico-beréberes de Canarias, el norte de Africa y el Sahara. Revista de la Academia Canaria de Ciencias X (nº 2-3), 9-33. 1998.


Belmonte J.A. y Perera Betancort M.A. 2001. Astronomy, writing and symbolism: the case of pre-Hispanic Canary Islands.. En Astronomy & Landscape, Memorias de la VI reunión de la SEAC. Dublin 1998. C. Ruggles (Ed.).


Belmonte, J.A., Springer Bunk R., Perera Betancort M.A. y Marrero R. 2001, Las escrituras líbico-beréberes de Canarias, el Magreb y el Sahara y su relación con el poblamiento del Archipiélago canario. Revista de Arqueología 245, 6-13.

 

Chabot J.B. 1941. Recueil des Inscriptions Lybiques, 3 vols. Paris.

 

FL-201013 Biniken Meruriku Tikisike kiek biniken Ruritbin The sacred geometry of the Tuaregs

 

FL-070113 Ar'bibakaltur' dab anani kir belassur takire

 

FL-300612 Fossil Languages

 

FL-260312 Febalke Rekar'esen tudi belasur – Moroccan Rock Inscriptions

 

Pichler W. 1996. The decoding of the Libyco-Berber inscriptions of the Canary Islands. Sahara 8, 104-107.

 

Pichler W. y Negro G. 2005. The Lybico-Berber inscriptions in the Selima Oasis. Sahara 16, 173-178.

 

Springer Bunk R. y Perera Betancort M.A. 1998. Inscripciones de tipo líbicoberéber de la isla de Fuerteventura: estudio de tres estaciones rupestres. VII Jornadas de Hª de Lanzarote y Fuerteventura.

Template Design by SkinCorner