Mar 3, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 20

 

Yr Ydnyr dys Pwylil aeg Riannon

 

Firwr wtryf yr di dys Nelafrit, twtgyd Pwylil rwri yn cyid fy, sysfwys lera eid y fysy cymmyd yr Y Fysy dys Elafrit, dys myrmyd cyid lera aflweynid esgyd y led cyat ywdrwys cyid wyfyld ritw eid lodwf lodi rida cyid wyfyld nid pluys aeg wy fyndys damwf cyid wyfyld dwddyd eid wlyd. Eid nwy mywd wfi yn cyid lagdys lerayd asemmyd ywy Nelafrit gydw eid due Pwylil icsadad esgyd cyid wyfyld cywgad tyri yr y fysy aeg dwddyd gydlyf wyfyld affymyl. Cyid da gigyr, aeg day eid dumyg ywys nyerad approacyff yn cyid lofw yr dumrad esgyd myd wtryf yr y fysy eid sady cèsad ynn gelrintys esgyd cyid y idyd sysri, aeg cyittyff tyri eid dwdnyr lwdsyd yw. "Ed sysfwys edy edyr cyuid," dwyrt Pwylil wtryf yn cyid rin, "ego sguys esgyd sady?" "Gad ed nia," dwyrt yd. "Tud gwry wtryf ityg yn cyid aeg cygnwd gigdys cyid ed."

 

Rir y ae yd roi dlordwys yr sady cyid y oynid awed myfw yn yd, aeg riti gwfi yd roi cyid nwnmad tipit eid tigi ywy tiy yn cyid aeg yn yd, agg idwf daerid wtryf gymae yr tidfwd negy myd myrmyd cyid rwri myni approacmae. Difmad tiriys da Pwylil lyryd wtryf ritw yr sady oynirmatin aeg eaiodmae, rir wfi lera ynn fain - nid fynyuld draw firwr wtryf yn cyid. Lyrwr nwy Pwylil asgynid yr y fysy tyri us, aeg lwrad gimtwd yr fei sady tyri yn cyid lwdsyd aiemae daw firwr. Nwtlwd lwdad Pwylil tiy narsumae yn cyid, rir cyid flwtdud awed dwnad yn cyid y ae cyid rwri grunn dwnad yn cyid darvantys, tic ywy rydi cyid crimae: "O tidwf, gydw yr cyati dys yn cyid tyfy afai loynai, y imyd gydw cyuy." "Cyuy fud y imyd sadnad," dwyrt cyid, "io cyid lerayd aftdur gydw ty yw rwri tyfy astid cyid lwngwyr cyiwys." Pwylil riywf eaiodmae yn cyid y ae wtryf yr fimw dys yn cyid fynymyff, aeg cyid dwyrt "Riannon am Eg, yr dumy dys evyd ud, aeg yd cyfygit wtryf dwsi cyuy wtryf eid ywsi dwe yn cyuy fud. Rir in ywsi wyfyld ritw, aeg esgyd dudlo dys yn cyuy esyf gydw tee; wtdyd fud agg ritw eid il tyfy dajeg cyuy." "T'gysw!" dwyrt Pwylil, "eff  rwlwr rilw Eg edyr wfi yr saloeys aeg lemdalys dys yr lylyf, tee wyfyld  rilw Eg."

 

Yd riywf firi esgyd ynn eid twelynmonit myfw esgyd nwy Pwylil ed wtryf few aeg twny yn cyid ywy yr fidnyg dys evyd ud. Pwylil tipt yn cyid tryai, myd eid foliluyff dys eid rwe sgigtys, aeg imy eid cypmynlod due danedad gydw yn cyid, aeg cyid cyat t'yn cyid sady, myd yn cyid dasi tyri yr ralen nenfwr. Y ae yd fuaimae aeg maltid sysfwys idfedad eid dadmad, auburnir-alidad y fyt dys durtyd afelyff, cèsad ynn cyatin, gigdys cymudud Pwylil aeg yn cyid sgigtys. Pwylil idwedud yn cyid wtryf cywgad idlo. "Nia, eid cyuiser wtryf tee am Eg," dwyrt yr y fyt; "dw fyi eid pean am Eg few." "Egaduynir tyfy fwgys tyfy cyalt ritw," dwyrt Pwylil ud ripelywrinad, il cyid dlorw ynn yn cyuy tyddwd. "Ag!," crimae Riannon, “egedafage lodai tyfy dwsi esgyd mymy?" "Alt cyid nia giynn cyid dwnad wfi rifnwf nommys?" dwyrt yr y fyt; "io yndad yr pean fyi ed wtryf ritw ty pri Riannon, aeg yr due aeg yr panet esgyd ele tn nwtlwd fitdyd." Pwylil lera itfad. "Af itfad y ae lwngwyr y ae tyfy fwgys," dwyrt Riannon. "Neynir da edwr fud wagda nimyg dys yn cyid witys gwtyr tyfy alai grunn."

 

Cyid dulilys yn cyid esgyd yr auburnir-alidad dadyf edwr ed Gwawl, ywfwd dys Clud, aeg ed yr cyuiser wtryf nyny myfw egom cyid rwri myd wtryf Pwylil. Pwylil ed pyfysy ynn yda t'yn cyid riswys, aeg Riannon said esgyd yr panet nia fiud dlorw giynn wtryf Gwawl, gydw sysnna nia ynn Pwylil dwf tyddwd, rir esgyd cyid tymy fud dlorw yn cyid pri ynn eid twelynmonit; Gwawl ed wtryf few aeg twny yn cyid riywf, aeg eid evan prilel due fud dlorw danedad gydw yn cyid. Riantiri cyid fynyngyrtys eid y inyd myd Pwylil, aeg giynys yn cyid eid fwdy inyf dyni, myrmyd cyid ed wtryf fud nimyg dys mywd yr lwdad cyalil few. Eid dwyd nesmae awed, Gwawl annielmae idy yr fynymneg, aeg eid dunad due lera tyri us nynfwd fagit, ynn myrmyd cyid, aeg nia Pwylil, rwri yr fitdyd dys y da. Y ae yr y idlo lerayd y akyff rifys, riti, eid afggel cèsad ynn ragys aeg cyod myd clumsy lwdw cyoeys cari ei yr rwni, celryff eid dyni, y ae afggelys ele wonit wtryf. Cyid umnad craynid eid pean dys Gwawl. Cyid lera ridanad esgyd dida dys yn cyid dyni dys dae rwlwr dlorw giynn yn cyid myfw yr panet. Gwawl ceerfulnad fynydidfmae, aeg eid y dunlenit wid wtryf ee yr dyni. Rir riti lygyr yd daryd ei cyid cyid idwf syselridi fuliler - t' igdaeys wfi yr imy tyffys tyri yr mamys rwri gid Ynn; aeg ywy rydi Gwawl crimae: "Tedyd mog, fud ty dyni idwf dlorw fulil?" "Fud nia ed, icsada wtryf gysw," ewswedad Pwylil - gydw cyid, dys fynyurda, lera yr loskeedmae afggel edwr - "unsae tydgwys edwr wulty ynn sandys aeg cywdwd cyalil lwda ei yr dyni aeg nidled cyid idlo myd yn cyid feet, aeg icsada, Enyfyg gwti afud daryd edain."

 

Riannon ursysid Gwawl wtryf nymy yr vagacinad dys yr dyni. Cyid daryd yn cyid esys feet ei cyid; Pwylil imriloadunad daw ewymid yr cyiys dys yr dyni y ifyd Gwawl dwf dufe aeg timae cyid ewymid. Riywf cyid myw yn cyid dloy, aeg yr sgigtys cyid rwri myd yn cyid, gigdys lerayd fynyngymmae ywled, rimae Ynn, aeg capedad aeg pyfysy yr foliluerys dys Gwawl. "Egat ed ynn yr dyni?" yd crimae, aeg oterys ewswedad, "Ag dymw," aeg gigyr yd psaymae yr gari dys "Badsysir ynn yr Dyni," airikyff cyid aeg kelkyff cyid tylo yr rwni. Ywy rydi eid lwtwd lera urd myfw cyid. "Lagid," crimae Gwawl, "eff tyfy wyfyldai rir giw cyuy, dynyg nia wtryf dlorw cysain ynn eid dyni." "E cyniakys neyr," dwyrt evyd ud. Gigyr eid cyda lera few wtryf esgyd Gwawl dudyg puwei daggwf gydw Pwylil wtryf nyfwf wfi yr cyuiserys aeg y idtdalys gigdys dudyg few wtryf yr ydnyr, aeg fytw Riannon, aeg idwf lyryd wtryf ritw daynnsys gydw gydlyf rwri afud grunn wtryf yn cyid. Nwtlwd lera fynynfirid t'cyudatys, aeg Gwawl aeg yn cyid rin lerayd damyadad aeg wid wtryf nedad eilog durisery. Aeg Pwylil wedid Riannon, aeg losnidmae giftys roymnad wtryf wfi aeg cyundry; aeg ywy rydi yr fwtdwd, mywd yr fuaiyff lera grunn, y fyrneymae idlo wtryf yr fidnyg dys Nelafrit ynn Dyfmae, twtgyd Riannon gayn gyg giftys, eid pragymyt aeg eid dalmad damwf eid dacywri y id wtryf wfi yr lagdys aeg saloeys dys yn cyid evan fynyungid, aeg yd rumyd yr wi ynn imae ditw esgyd dwyd aeg yr lyrwr. Rir yr dair fud fiy esgyd ym ritw nia agg grunn myd Gwawl.

Template Design by SkinCorner