Apr 28, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 3

Emyenzenir, i sysnitmy ayrid ymlog edwr, zeegnyffys gigyr fagtiedi le gwdlo som we mydan iys vagtys 2000 jael satir, ie daenud gimyn ud ieaiyffenkadam fur.

1 RIN ynn Emyenzenir daplwssy lerfag eloidflwg til i oirtaffywpys aff i tyrmiel, i keeays runit alnir drassnissid alnir rovlwg til i neaidksangir agt. 2 Id enet ie unedtid i ymlog edwr, ynry vele endoenirnimae rit i cykonet aff olwdys. 3 Len pilog ald elmys op oir ew ie cykvagssid alnir, ud zidanlid aiejenig id rupig ut ovan assnir alnir, 'agtin i agid aff i kongir!' 4 Rin i rirkveld-daemyd id adlwg edwr, ud Emyenzenir cyuy ynri velet, vele nej rir afynssy cyuy ald sysai len y mys alnir velet ernyff tilrindud cyuy ud drom; y eud, i ymlog edwr afalinig ald ogys aieedsnirig myftnyffid til eeynn myinmae ald mysk til edan tilm logyd i cykvagssys sik alnir vele paisy cyuy plud id ald sankys edantinri ud y somys aff vundau; id gwdlo ynn alnir fir til i grusy ynlir ald krop kyfyld nej sanssrir unduroldnyff i twwf alnir ayl tipit ald Fagnuft edakt id ibojsam. 5 Rit ald fut len ud aff i kruet keeays som alnir fir kiktid alnir danvymdlwg cyuy i ew til y atin alnir daessnir ewymid. 6 Rin alnir dudasy i enkeed, id ispedmae i komnalsyw, id poida ewymid undur i tilrintys, id gimyn ud lenirsam affsadain dunkongir airafnyff, i ymlog edwr utwoida ald tilrintisar. 7 I cynit aylod op ald pru, id alnir daw ald aim cyuy cyner gazpys, sik ald nobilwnad aff dael neaiedud i endmiratyw aff ald tilrintisar irdalvir.

8 Alropp, ililig cyuy jair gydw ald ymlog ymd, ililig cyuy cymnedy gydw ir eresy, ililig cyuy endmiratyw aff ald lenir, cyoma aff i sysdaksertiur aff i kongir widd dat til alnir id danid: 9 'Velfag, O Emyenzenir, doedit tyfy sysklwg fagnidun tydalvir cyuy iys emynid? Wi wel pryffud til tee aff i dassnitmae titys, rin doud tyfy feignir nur til imynti aff i cywen dwf mysk, id gigyr cynedan tydalvir.' 10 Id Emyenzenir, som y mys ir dadun da rin tilgiynn til ald feredel, krimae lutlwg: Niah. Y assnir wi cyod aff Enbraskink nitid alrir gigyr eynlir ud insgyff som rit fluud alrit til dumynerfeit ud il udeenenlwg til os. 11 Koptdanry til Fagnuft, iled, velet etdu gydw os, na lwweg in dusad i velet tsik ymlog ymd, id keenirlog cyuy sagfoil keede i dadaduin aff gigyr lwweg, nun til enirnyff id vagin cyuy vag essnir nirsod ud nederin til i jungir aff imneaietnad, til i gwdi le wi cykumyn idayssnir im til edun tudurbruidan tit. 12 Cyad velet etdu ymys wi cykumyn vonud op ud myud sanssir, dumae le myud ernyff y otinmae aff y ma rin gydw kuenrloys, id dumae ispedmae logyd i tyrmir som unmanlwg cykumyn cytiedun til fagsvelud i Lowee Sag in dusad i dod. 13 Lerfag, O cyod aff Enbraskink, doud y e kaikub noblwg gydw daeduyfysnes danti; rin som gydw du, O y iywpys aff i tyrmir, velfag rainyff y e cyuy jeer ynryk?

14 Gigyr ie, dassnig alnir lerfag triumfmir ovan i feredel id unafynssy gwdlo logyd i jair aff ald etririnywniel, drassnissid alnir til i fur. 15 Ler ie gjudun alnir op etdu, dannyffig alnir rit grulwg kunyff aneratys, id ie cykudunmae dagafnir aff eynlir cyril til ald noairilys. 16 Rin ynn i fur dlogyd daetinmae til ald afdir id alnir vele y ifyd til giynn ewymid i syseai, alnir myfdunmae ewymid ald ogys til Yr Nielmal id danid: 17 Tyfy, O Yr Nielmal, ynduneai le obynlir Eg y akt cynedan y idelvir Eg enym dyig logyd fiery tilrintys gydw ty Sag. Edan pritalritsam in dusad ty folk, id sadan vag airafnyff edan ud erudnyff cyuy ir edantvodul. Y atin y in plud ir narymsikatyw, id dussnir y in dael til dadom ir daelys, 18 Id rit iys vagtys i myi edwr noblwg nagiynnmae ewymid ald aym undur i feredir Eg id gydw i danti aff i Sag eld ut logyd ald Fagnuft gwdlo assnir i tilrintys in dusad dod. 19 Pagsem erag, len, i Edpirot Fagnuft ed riaier ovan i nedanyws; gydw y mys ald nedanyws oir mydnyffys altdu daynnimyd ovan ald Fagnuft wi cykumyn alrir dalodud im rit iys eweid aff ir oynirymyg y akt. 20 Rin nun ald Fagnuft enweg fagoyndanmae ald nedanyws, wi sysneailwg afftribudu til etdu i y akt aff kommrwyig i. 21 Id etdu ed daet le wi cykumyn aftinud le i riaiery lwssid rit Fagnuft, cyuy tulys y idma vel etdu fagoyndad cymeltys le korin logyd uman vagdalvir; gydw etdu velet saksam til Iny etdu. 22 Id y in pruvnyff ikys neet nur i oynirymyginad aff Fagnuft til cymeltys, rin dayr oynirymyginad til nugys og; nyr doeneys etdu oynirgivnyff til i.

Template Design by SkinCorner