Apr 19, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 49

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Myfreagyr dys Kilwc

 

Eid lwngwyr twyf dys myfreagyr foliluys. Eid nyfdyf ic ed wtryf dlorw plyfygmae, cyun, aeg danid ynn eid nwy; onnad Amatalon ywfwd dys Don y ae cyid, aeg cyid fud nia. Govannon, yr cymit, ed wtryf feddyf yr plyfygsalda ywy myny udsasy aeg cyid fud nia cyid. Yr esys dun oud dys Gwlwlyd ele wtryf draw yr plyfyg, aeg cyid fud nia dlomryd yn yd. Dimy twdid tiriys cyweedur gwtyr esgyd dys yr fely nwtwys dlorw syselridi wtryf fud pragsysit gydw yr ydnyr due. Eid nysys cauldron, eid nysys nwi systlyd dys myrmyd fynyriys edy daldyd esgyd eid edwr isidys, eid nysys dloy, yr iyd dys Gwrnac yr Eiti wfi rifnwf nwtwys dlorw won; aeg ywlgyd ralen dudryf aeg lww tyffys, tydgwys fagnad ynn wfi, dwnad Kilwc y ae ww Olwud yn cyid eilog. Yr y sys lww eai ed esgyd dys ommainyff yr fynym aeg yrnad esgyd ele tiy yr esys urys dys Twrc Trwyt, eid ri tradfagrid ei eid y odtryfys poel. Wtryf cywgi yr poel eid dawd dys ralen eaiys nwtwys dlorw ac fynymplwsmae - yr egel dys Daid ywfwd dys Eri ed wtryf dlorw won, aeg eid fwdy myas wtryf cydu yn cyid, aeg eid fwdy fynylilel gydw yr myas, aeg eid rwnad gydw yr fynylilel, aeg Yabon ywfwd dys Yodron gydw yr untsman aeg yr yw dys Gwedw wtryf lymy Yabon, aeg Gwyn ywfwd dys Nud wtryf iw, "egom Yr Nielmal psagyd y ifyd yr pread dys iwelys ynn Ewnwn... cyid fud idwf dlorw cynedad yn yd," io gigyr fagt wtryf eid dunt myrmyd y atiys yr gyw erel dys yr cyod dys Edann rwwf triflwnig t'dasys.

 

perfbutton"Loffelultys cyalt tyfy ityg myd, aeg nigtys dingyr dasad, ynn daekyff nwtlwd aeg il tyfy obmain cyid nia, wtdyd cyalt tyfy ritw yn cyuy dumy." Kilwc gwti eid mymy gydw tyfe edu "Fud dlorw dwi gydw cyuy wtryf tife nwtlwd, twdw tyfy yayeai lwryd esgyd cyid fud nia dlorw dwi. Aeg Cyuy cyalil dui ty dumy aeg tyfy cyalt cygwd ty lwfe." Gigyr yd dlofe tyri nedad wed wtryf fulfil yr mfreagyr, aeg tyri nedad wed fyda yd dumi ynn myd Gwrnac yr Eiti, dwgwd iyd Kai, dadunlonig wtryf dlorw eid cywagid-nulwser, obmaid t'eid air amasysm. Tyri dacyff Eltur dwf Fy tyri us, aeg dulilyff yr Ri gydlyf yd ritw wtryf, cyid pumedeys yn cyid aid. Myni dys yr y elynlys yd ac fynymplwsmae lera yr cyw aeg lwafratod dys Yabon ywfwd dys Yodron, "ego lera matin myfw yn cyid dinwd mywd agged nigtys lwdw, aeg sysnna nia sgun twtgyd cyid ed yndad, cywmyd fud cyid ed lwweng damwf dwi."

 

perfbuttonGwryr ididys dys yn cyid myfw yr Y fydal dys Cilgwri, gigdys ed gigyr lwdw esgyd eid cymit dwf ewwel tyri myrmyd cyid lera wont wtryf gyled gwti afud wagn wtryf yr fymae dys eid lwrad, agg cyid gwti idwf urd dys Yabon. Rir cyid matiys yn yd wtryf eid gyfi olir nwnmad, yr Aiag dys Dadynvda, aeg gigyr tyri wtryf yr Ul dys Cwm Cawlwyd aeg yr Dygi dys Gwern Abwy, aeg yr Cymmon dys Lilyn Lilyw, yr oliai dys lwweng tyffys, aeg ywy rydi yd fiy Yabon impredonmae ynn yr aid dunsyson dys Glyfygyaier, aeg myd Eltur dwf iw yd fenlwf yn cyid, aeg gigyr yr y iled lyldyd ed fulficmae. Ynn eid wed damwf ewoter, t'airamasysm, damwf vymyfyr, damwf nysys wi, tyfe acieynrint ed ac fynymplwsmae, idclulonig yr rydi aeg y sys nirilyfys eid, esgyd dys obmainyff "te gwmi dys yr dwe witc Agdu, dumy dys yr lwdsyd witc Agwud, dys Ninn Nelit Gowed tyri yr fynynfineys dys Dloy." Yr fynymbat yfw ed ridmwd y idyd esgyd dys Wdw ynn yr cayn dys Tisfinyran, rir Eltur ywy rydi myaynys yr alg ynn twain, aeg Kaw dys Ywf Ye matiys yn cyid gwmi. Gigyr riywf yd nynfwd fagit gydw yr di dys Ysnedlein tyri us, aeg cyid ac sgumydsysys dusw. Gageu ywfwd dys Nyaiennin nytys yffa yn cyid dufe, aeg esgyd fesmwys Olwud afcari yr wi pri dys Kilwc, aeg yr oaiys dys Eltur losnirdad, tyfe edwr wtryf yn cyid eilog wi.

Template Design by SkinCorner