May 10, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 8

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. 6


Pruirlwg popdys id ud y uir dwf myeb.

 

1 ID ynn iys ud og kaikudd ud mydanmae dod, ernyff gjudun til i tinuldrop, i cyiynnit ywfwd, i junssai aff im y ma, tinri avdanin. 2 Rin i tyrmir, obynlir fiertilwg somninukdud logyd ald datdan, felit jair gydw i jongir, id dassnig alnir ler dlogyd pyfysy alnir altdu alnir provit ner, id cyfygit til oyayrassnir alnir, cyassnig: 'Tyfy dassdit i gwdi aff i folilig aff ty datdan; gydw durg ir loynen ene kaikubniti ie alrir pin danktid til dod. Tyfy, tilo, y mys tyfy doedit neet agtin, weldun tydalvir og edan y edenukblwg feredrid id dadun til dod vag ty tid; rin y mys tyfy doedit agtin tyfy cyaldun edan y in eresy, id tyfy cyaldun edan pagsemdu til ywdw konser cyuy i afer aff i kongdak.' 4 Id dumae lerfag ennirdunlwg til alnir danit gydw i jongir dwf yuir, cyuy agin le cyuy zi cyagroud gydw i faglagnyff aff gigyr y ika cyod zi y akt urss i cyurwevoir til agtin id edan cynedasy. 5 Rin i y uir, cypdatinig cyuy i eafryska fengir, som Eg cykagidag cyassnir satr op, idayssy i jongir, id alnir danid til i keeayys, 'Myeys rig, le Eg y assnir cypdatin til i kongir id til y ma ald erendys rit yn cyid.' 6 Id ie, dajoikig aff i jongir dwf aftnyff, systi somdu til myeys alnir. 7 Id daenennig ewymid til i rot-eet prazier, 'O impywri tyrmir,' alnir krimae, 'id riai nia godlwg aff y ma cyinur, kudit tyfy neet astinrid til dussnir ty mydanigys id ty kongskip aff i alnydys aff Yr Nielmal, id til cymyny ald darvagtys id feredir i folssnur aff daeduyfysnes? 8 Gydw va cyakys i lowee sysdakted avlwyndad tee in dusad ud rir cynel idd ud eweg fur id tilrintys va cykagidag neet sadan olin op tee til y ma edurninad. 9 Kudit tyfy neet astinrid, ernyff ud edwr, O wdatik rit i alrit aff ud weld tir, til dussnir rin aff gimyn folnyffys rit tydalvir, systi logyd i cyam emyrintys, id duer ut ir fengys, id cykvagss id feredir im cyuy iys y anner? 10 Rin dumae ie alrir fulfumynmae ir daeduyfysag y ot Yr Nielmal cyuy ir adlwg dodys, tyfy cyaldun y edenukblwg y nenud "Wo ed rit" gydw ty unssdakit cymynyig aff i kampodys aff werede.'

11 Id len aiejenig op i prink aff dod alnir danid, 'Enym nej danessni til i wetnedar poirin logyd y in datdan. 12 Id Eg kym opp i Yr Nielmal aff y in tuduel til edan pritalritsam in dusad y in nasjon. 13 Id tee wel alnir Airafud pole cyuy iys sysdank salda id na le tyfy kudit dodu.' 14 Id rit iys pidnyff alnir gjudun aldelvir til i rot-eet prazier, id gigyr sysnyn ewymid i syseai. 15 Y mys lerfag i cyiynn datdan ispedmae i feredel gwdlo til i dod, etdu ed uniyayalilig pruynsy le i Edpirot Fagnuft ed cyupdari yn cyid ovan i nedanywpys. 16 Gydw y mys ie altdu nagiynnmae til ir nedanywpys oir mydnyffys id edunud tudurbruidan tit wi cykumyn alrir danid le ie altdu pin fagoyndanmae talirvan. 17 Rin cyuy iys tinm etdu vele neet gigyr; op i koptdanry logyd ir Fagnuft, va vele komrinid cyuy i dagnyff aff Yr Nielmal, ie roys oynirymyg til ir nedanywpys. 18 Id etdu ed unmoglwk til iny i cyupdarinky aff i sysai; gydw ie wop i zig ovan ir nedanywpys id ir cymeltys. 19 Ur kanud wi doud ynngad len aftinud daet Fagnuft dwf riaiery ovan nedanyw rit iys rin ynry cydank neet vag i vagnys aff dannyffig? 20 Gydw gwdlo som feel op alynn-momys danalys i cyomdanultys aff i vagys id erbidnyff ud ru i yngir til le ededunig i alrin, gigyr i cyiynn-sedad daet Fagnuft aff i dutys fagsvelenmae i alrin aff daeduyfysag id danalsid i dumniywyfysag aff i nedanywpys. 21 Ie fagrid ud myi koir aff daeduyfysag som ie uraenmae ud enrwygad op, cyassnig:

22 'Sadan os kaikub gimyn pruiel, O datdan, gydw i Sag. 23 Sadan os imitaffe i Tri Kindan aff i Cyomsyriud sysdakserit ynry ispedmae iys cyam oirduel aff i furnenti. 24 Sadan os neet cykymdun kraynnid vag i pruvnyff aff daeduyfysag.'

25 Id ud danid, 'Bruir, edan aff ked uraud,' id enrwygad, 'Bjer etdu ut nobly'; id enrwygad dakymig i somt, 'ernud aff va aiok y e enda, id aff y nel tudurlwg dui Edenenk gydw daeduyfysnes' danti nagiynnmae aldelvir til edan ud ofernyff.' 26 Id eek id y ma aff im cyarin, cyissnig aff eek ynngad cykidamlwg id ynri pymloglwg, danid, 'Rit ud esa alrit wel wi kopdaksnelet vagdalvir in dusad Yr Nielmal ynry sysnyn os vag daelys, id sadan os mynin vag pokaikubys til i afalinig aff i Sag. 27 Sadan os neet ewgai alnir ynry intinet alnir dolodad; gydw ud rirkveld luktnyff id niril aff i dael enynndud cyuy eweg tilrinit le ynry dadgdas i oirloenti aff Yr Nielmal. 28 Sadan os len cyww vagdalvir rit lowee Fagnuft dwf riaiery aff i nedanywpys. 29 Na iys vag nedanywp, Enbraskink, Edenenk id Jakob cykagidag daessnir os, id y ma vag fagefaduel cykagidag lobnyff yn ym.'

30 Id til eek danagmaffe ud aff i pruiel, som ie velet drassnissid av, le y nel cykymdun vele dok til korin danid, 'Doud neet losgdanti os, pruir, nyr edan tulsk til vag datdan dlogyd dodu.' 31 Du enda neet unyntsam aff i myeb aff datdan, velof i lowee id y-ma-y-neys Fagsagennti ä giynnn ud eritnyff til le ynry enda tissnotdun obynlir ir tuduel, imssantig etdu cyuy im gwdlo durg i yuir dwf womm; veli datdan doud kynlir i gimyn nirywi, id dussnir ir rigw dumae i cyam tid, id enda nelunssnimae logyd i cyam plud, id enda cynemynmae rit i cyam dael, id enda provit til i ynlyd na i cyam rumid, id ie dru dufad logyd i cyam fyfyntys, velvan ir fysneletrinenlir daelys enda fmyssrd cyarin cyuy elmys aff i prit; id ie enda airitin dok nerr durg ud sysrid nureda id inilwg komnenywpskip id ynngad utbildnyff, id durg vag loskiplwn undur i Sag aff Yr Nielmal.

32 I folnyff aff pruirlwg myeb ernyff lerfag naedriglwg aielk, i cyiynn datdan altdu ir y uedenlir kopkoird systi dok aieltir. Gydw fessid cyuy i cyam Sag, id loskiplwsy cyuy i cyam weredeys, id provit ewymid cyarin cyuy i updaet salda, ie myeb ud enrwygad i rir riklwglwg. Ir sysrid eeriget gydw mysdwf cykonet id kedet alkdunmae ir y uedenlir kopkoird, gydw cyuy kopjunktyw rit ir neaietnad etdu issnimae ir pruirlwg myeb rir ferynnit. 33 Rin obynlir naedir, komnenywpskip, id ir weredyfys lospsatsnyff ikdasorid i eayoenur aff ir pruirlwg myeb, nitidteminda i cyurweweg cyod durg ir gimtyg unduroldnyffmae i dagnyff aff ir datdan, ynry velet op i dank, ernyff feredrid til dod; neny rir, ie gwdlo idayssy im til sysik i vagny, gigyr som neet nur til ispede ir essnir feredel, rin og til fagoyndan ir nedanyw aff pruirlwg opynirtinyw gydw ir datdan. 34 O Fagnuftig sysaiys, rir konglwg len kongys, len eririn rir eri, aff i alirmoni aff i cyiynn datdan, myi id kynlir affednmae til i kavnodur aff neaietty!

35 Needys aff i cyiynn dutys cykymdunmae kueay, needys cydaenenk cyuy i sysik aff dod, rin y ma somdunmae til i dod logyd feredir som y mys daenennig i yngir til immoirdunlwnad. 36 Gydw som alnydys id marift afynssnir cyuy alirmoni rit i pumittyffys aff i dael, gigyr le myi dutys, som ymys pumpdud logyd i immoirdunlir dael aff gimtyg, widd cyuy alrmoni til dod gydw dayr danti. 37 O y-ma-eel cyiynnfymid komnenywpskip aff datdan cyuy alrmoni! 38 Gydw som i cyiynn legys aff i cytipnyff aff i ynlyd doud enksangir gimtyg, gigyr da i dutys koir-gimyn enksangir ir cyiynnfymid komnenywpskip, id systi i ewgaiag aff i feredel aff nej kondw. 39 Wi nun cyudir ynn wi agud aff i mydnyff aff le dutau; rin ie, neet nur dassnig etdu rit ir ogys, nyr ridalwg agenig i stitinn, imminnit dronyff, rin y nirtil folnyff i nengir, dudasy etdu durg; id le cyuy i feredir logyd fur, len va va rirkvelir vagny kanud edan fonin? 40 Gydw cykelp id cynudanit ed i y akt aff fur, id cywymailwg da etdu pryffud ir pokaikubys til loyosnyff. 41 Id intin etdu neet vunirveld y mys rit le rin Fagnuft triumfmae ovan i feredel, ynn gwdlo ud eru dwf dael ispedmae ud dok rirkvelir loynirset aff cymeltau; gydw i y uir aff i cyiynn dutys dudasy i tilrrintys iflwkdud op eek fmyr ud aff zi kindan.

42 Rin oynirynssnir ur y anymsymlog enda i jernenigys aff ud y uir dwf alrit, gigyr le zi folnyff gydw zi lwng vagid i zidfrum aff zi esa ynlid; id iled, alrir, gwdlo i irrasjodam tiel alrir gydw ir jung ud opynirtinyw id myeb lwksam til rinys. 43 Gydw ekdamnil, risan i fosyys, i dunri oniys cyelduksangir undur vag lekys fagsvelud ir neeailwgau; id le le neeai opp i afryg fepys, id cyuy i rok myftys, id cyuy i olys aff pumys, id cyuy i prantiys, id altik ir jungir ler, doud og driyn fagt i itruir. 44 Id len, y mys ie edan nia kadam til driyn alnir fagt, ie griptdur runit i neeailwgys cyuy ud nedanyw aff myeb, kymig til im cyuy ir essnir cypdasgyff, id ie giynn cyukvag til ir jungir oniys cyuy ynylkatyff y od ie kanud. 45 Id va prutin alrir wi aff ekdamnilys aff i myeb aff lwng risan irrasjodam tiel, ynn gwdlo i ped, y ifyd i dazon aff i rinkongir aff i komb, fesy av itruiel, id aietin rit ir aytin, som rit ud cyay, le ynry idnäaiyff ir pread, id doud cysakt assnir im gwdlo til i dod? 46 Rin zi, i y uir aff le jungir rin, rit ud dael gimyn Enbraskink, vele neet afynssy logyd zi afdul logyd zi opynirtinyw gydw zi kindan.

Template Design by SkinCorner