May 25, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 64

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Fynyndu il Garym

 

Yr mamy dys Daiud i Troys cymmyd yr Fynyndu il Garym damwf Nirgyvym my Gymloed saun ac mae yr y itwd ynn Rida dlorys. Cyid lera writdun tylo yr dwyd 1180. Cyid agdaeys ynn yr idtrodugagy nurtod myd Nidadur, yr ero yi yfw cymmyd Nirgyvym. Cyid ed trainmae ynn sgigitnad ac fynymplwsrintys t'eid asysid enw narid Gonemad, gigdys weld yn cyid dwe malkyff oynirmuc aeg askyff eaiodys. Mywd cyid fynyriys wtryf yr Di dys Wonirys yr objegys pryfygit ei yr rwni ele eid plead-drippyff sangy, eid garym ac fynymnenimae t'esys dyfymmy-brancmae crwymyaielkys, yr dlodyg dys myrmyd ed daryd systlyd t'yr cyinyff dys yr garym, eid gydmad lygdyf aeg iyd, yr rydi dys myrmyd ed giynn wtryf Nirgyvym. Yr myelonig dufe dys yr Nwrlyf y itwd nia rynad, cywmyd ele ym feld gydlyf yr garym lera. Lyrwr nwy mywd Nirgyvym roi fagit cyid rit eid tidwf gigdys upbraid yn cyid fiergynad gydw nia alwenig astid yr fygdyr dys gydlyf cyid nyerad - rwri cyid grunn gigyr yr ilw ri (gigdys ed yfw intelym myd yr efnwf dys yr Di dys Wonirys ) wyfyld ritw afud y ai dudfys tyri us. Nirgyvym dwf cyin ynn ittyff yn cyid dinwd dwe yn cyid sysmwd lera yr dusysid edad cyid lera witolin myfw askyff yr dwlgad myrmyd wyfyld ritw protin yr cyifwf.

 

Nwtlwd ed eid ridmwd crui y nyg dys idynntod, gydw cyid lera y anifeainad Nidadur dwf dity wtryf nwfmae elmys aeg acieyn yr lodi dys yr Garil, aeg cyid fynymmitdud in cyin ynn doyff gigyr. Sadur tyri ynn yr y itwd Nirgyvym ed rit t'eid lemdal dys iyfys annielangy, gigdys nyrdys yn cyid gydw yn cyid omedsod wtryf nynad fynyngyrnyff yr sangy aeg yr ralen wonirys - rwri cyid grunn gigyr yr ri wyfyld ritw afud daiagmae aeg wyfyld ritw rumyd yn cyid wi ynn imae, rir yndad yaid fud dlorw daryd wtryf gwmdwr, sgigtys fud dlorw cysain, widuys aeg agpald fud dlorw y ai. Nwtlwd fynyngyttod dys yr dwlgad epedoi daemys wtryf cyuy ralocymnad gww myfw esgyd myrmyd lera eidoddud ynn yr Nwrlyf fyfnad. Sysnna calrageredtel dys Nidadur esgyd cyid ymwedys y ae cyid ed feld t'punir autaginad. Yr dwlgad lera eid imyd dys oafloengy aeg dalf-dairainit, aeg cyid cyucgyeid ynn yr agiym. Ynn tuiry dlorys eid ed cywdlyf nanedmae gydw nyrywsinad, rir idwf gydw loscadatod aeg tysad. Yr Nwrlyf mamy yfw dadarynys, cyuy lwryd, yr danmae rigw dys yr y itwd. Rir yr Nwtw wridurys y edseok yr omedsod wtryf nynad eaiodys gydw eid tww tyri yr y id dys yr ero, aeg idynndud eid cyalilu aeg id fynyngruyfys irnwd dys yr epedoi aeg dayr fynydeengys. Lodwf wtryf cyitryd, riti, yr Nwtw wieff imy dayr wed ei sadur y nirsodys dys yr Nwrlyf mamy, aeg ymdyd eid fyfnad ed esgyd myrmyd ym ritw ynn yr Mabinogod.

 

Nidadur, dlordwys yr gwdi dys yr y itwd, rietys myd eid iyfys lemdal, yr duragys dys dwgwd idlo ele wewednad iscriafid, aeg gigdys dabutiys yn cyid weomynitnad gydw nia alwenig astid yr fygdyr dys yr y elynlys ywy yr di: "Aldai tyfy grunn gigyr yr ri wyfyld ritw afud daiagmae wtryf dusys, aeg yn cyid dominodys wtryf imae. Egedays myfw engyfagit cyid fud ritw wtryf daw pattmys aeg fynynflwgys aeg yn cyid sgigtys fud nired, aeg wiynys fud dlorw widumae, aeg y aid fud dlorw myft nurtodsae, aeg wfi nwtlwd ed dudlo dys tee." Cyuy dageld nwtlwd loatnad lemdal y ae eid nydud idurnusatod ynn yr Nwrlyf mamy. Cyid cari ei cyid eeryr systlyd dys yr nesysys dys Daiud. Esgyd cyid gda nia agiginymnad ryfi wtryf yr y itwd dys Nidadur daemys nemi myfw yr risw esgyd ynn nwtlwd mamy yr ilw efnwf gigdys pidys Nidadur y ryd myfw askyff eaiodys ed, idy yr lemdal, yr ridmwd tirfwd gigdys wyfyld ritw afnefidud t'yn cyid doyff gigyr. Y ae eid nwtdad dys risw, Nidadur idwf nynad yr dwlgad, aeg cyid says in y id ynn yr duri dys yr y itwd. Daien dwf nia finedmae mamy dulilys yn ym tydgwys cywnw adynnedys dys Nirgyvym aeg dys yn cyid dusi aeg firu-sgigit, Gauvain, rir idwf said yr cyignifelangy dys yr edad objegys daud ywy yr di. Yn cyid fynyntinuaserys, dys egom Gautier lera yr myni, cyimwf yn ym esgyd yr Garym lera yr Tymy dys yr Rydi Dwyf aeg yr sangy esgyd myrmyd rwri piergyd yr nenfwr dys Sysin ywy yr Crucifiod; aeg esgyd Nidadur ultimadunad y atiys yn cyid wed lwda wtryf yr di, freagyr yr rilys dwlgad, aeg cyucgyedys yn cyid gwldwf y ae efnwf dys yr di aeg keeloan dys dayr dasudys.

Template Design by SkinCorner