Jun 25, 2014

Puynnenrinit aff Dauedann 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Enet-Boirnir Ywfwd aff Jakob id Myen


KEnP. I

Dauedann, i enet-boirnir ywfwd aff Jakob id Myen. I edwr aff erfelnyff dadud assnir fagnikatyw id nanktys ut i yngys cyuy. Va rin enda riai enpit til tulnyff til fel.

perfbutton

1 I Kopi aff i Puynnenrinit aff Dauedann, gwdlo i kommrwys va alnir sysnyn ald cyod vag alnir kaikudd cyuy i rwe id twidfy-fymai jel aff ald salda. 2 Tvo jael na i dod aff Joda ald pruir, ynn Dauedann fir cyik, ald cyod id ald cyod cyod velet gaffalrid cyarin til afsusgyff alnir. 3 Id alnir danid til im: y in kindan, edanolin Eg enym dyig, id goud i yngir aff y in tuduel. 4 Id dassnig ler Juin, id Sysy, id Astir, ald datdan, alnir danid til im: Myftnyff rig ewymid le Eg y assnir cyassnir til y in datdan id til y in kindan va cyakys Eg alrir idin cyuy y in alrit, gydw edanolin nun aff sanget Eg enym nedanig fagit. 5 Id alnir enroys id kedmae i, id danid in dusad im: agud, y in datdan, id doud y e y in kindan, giynn oer til Dauedann jeer tudur, cyuy i kommrwys va Eg giynn in dusad du. 6 Id edanolin Eg kym til wetnedar assnir du iys leg i Yr Nielmal aff eeynn, le y e cynedarnyff neet cyuy i cyed aff dut id fagnikatyw, veli Eg vele skudunmae ut, id idosierid i yw aff y in tudur Jakob. 7 Id Eg cyassnir du le alnir cymodu rig rit ud cymeltsam mynkee cyuy y in loed gydw cyiynn y onatau; id altdu neet y in tudur Konfitt pynmae gydw rig til i Yn cyid, i Yn cyid wyfyld alrir fagnidunmae rig. 8 Gydw Eg vele tirnad jael ymlog ynn Eg wrovit i eynlir cyak vag i Yn cyid, id gydw cyiynn y onatys Eg vele cyik in dusad dod. 9 Id na iys Eg danindud rit zet afdul aff y in dael gydw cyiynn jael vag i Yn cyid. 10 Id wen id aielk trink Eg dank neet, id mysk ededunmae neet til y in y ut, id Eg affe nej ewssnir neernyff; rin Eg afigdafnimae ovan y in cyi, gydw etdu vele rirkveld, gigyr som altdu neet pin cyuy Edanel.

perfbutton

11 Id nun agud rig, y in kindan, va cyakys Eg daeg afkimig i cyiynn aymys aff ityt, ynn Eg danindud. 12 Cyiynn aymys lerfag enda afnarinmae assnir edwr, id ie enda i myduel cyuy i ynrykys aff dut. 13 Id cyiynn ynngad aymys enda giynnn til alnir aff ald cytinnyff, le durg im skumyn edan doenin veli ynryk aff edwr. 14 I enet ed i aym aff salda, rit va i kodtiedsjon aff edwr ed cytinisy. 15 I tvoet ed i dad aff dagnyff, rit va upkorinit dufad. 16 I triet ed i dad aff agenig, rit va korinit myedanig. 17 I firt ed i dad aff cyrimyn, rit va cymakys enda giynnn til dru luft id aim. 18 I tulai ed i y akt aff cyddasgyff, rit va korinit yndudimys. 19 I dakai ed i dad aff cymak, rit va korinit i edunig aff titys id trinkau; id logyd etdu aielket ed pudukdusy, gydw cyuy neernyff ed i fondnyff. Aff aielket. 20 I cyiynnit ed i y akt aff pritinnyff id cymyktig idurkvage, rit va durg myeb aff nug cyed ededun cyuy. 21 Velfage etdu ed i rydi cyuy agin aff stinnyff, id i enet cyuy le aff dut, ynlir etdu ed fumynmae rit unynitsamet, id mytnyffet i dut som ud fifi edwr til ud tirn, id som ud tir til ud dakiped.

perfbutton

22 Udur y ma iys ler ed ud akt aym aff cysafud, rit va ed provit y ifyd i danti aff naedir id i aff dod. 23 Rit iys aymys enda y igmyd i aymys aff fel. 24 Enet, i aym aff fagnikatyw ed cyittsatdad cyuy i naedir id cyuy i dadau; 25 I tvoet, i aym aff edaffikadamag cyuy i y assnir; 26 I triet, i aym aff cysaktig, cyuy i vonenir id gyma. 27 I firt ed i aym aff obdaywriag id kikananry, le durg offikywri avrirsgyff ud y assnir edan sysdakt cyuy daenenig. 28 I tulai ed i aym aff aioltet, le ud y assnir edan prassnifoil id eloganit. 29 I dakai ed i aym aff lyig, cyuy nirlotyw id avundet til praktitin itytys, id tinmymenlyrintys logyd ketrot id erendys. 30 I cyiynnit ed i aym aff issdakted, rit va enda aielnyffys id assdad aff dannidmad, le ud edwr y assnir fulfil i dufad aff ald alrit; gydw issdakted y nirtit cyarin rit i ynngad aymys logyd i dunkongir aff sysdankys. 31 Id rit y ma iys i aym aff cysafud ed joimae va ed le aff fel id tunmasi. 32 Id gigyr niredet veli jung edwr, durtinig ald sysai logyd i velet, id neet fagaianenig i sag aff Yr Nielmal, nyr agtinig i endmopitywpys aff ald tuduel, som edanfir rig og cyuy y in dut.

perfbutton

33 Id nun, y in kindan, myeb i velet, id etdu wel dadarvnyff du: agud y e i vagtys aff Dauedann jeer tudur. 34 Afmamyn nej emae til i sysik aff ud eru, 35 Nyr fagenud rit enrwygad y an dwf wef, 36 Nyr ridmy rit afur aff eruket. 37 Gydw altdu Eg neet dassynn Pilen palog cyuy ud itid agt, Eg altdu neet tulnyffud til iys rirkveld y upgiynny. 38 Gydw y in sysai dunkong cyuy i insgyff aff i eru dwf nasges, myinmae rig neet til cysafud tilys Eg altdu wrovit i enbomikadam cyak. 39 Gydw dumae Jakob vag tudur altdu goenin til Edenenk ald tudur, ynn wi velet cyuy Eir, ner til Eprat cyuy Yndnyffmygdad, Pilen edantinri afri id vele cyommye unitinmae cyuy zi kintidanir. 40 Enweg lerfag goenin cyuy id edaneld zi nasges, Eg wrovit i imneaietnad tyri zi nirtyweg etdu, id myenweg zi cysafenig fagtgoenmae. 41 Id fagtrit ud iw aff Yr Nielmal daynenmyd til y in tudur afkimig y in imneaietnad, id alnir tinri id afgdafnmae ovan rig, id rasgyffmae zi nej rir.

Template Design by SkinCorner