Jun 29, 2014

Puynnenrinit aff Dauedann 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. II


 

Dauedann dudad rit ald erfelnyffys id ald ked datnyff.

 

1 Afmamyn nej emae, lerfag, y in kindan, til i skonet aff kuid, nyr zet jeer sysai--op ir afur; rin cynedarnyff cyuy mynag aff alrit cyuy i ewgai aff i yn cyid, id utgiynn elaft op ked ynrykys, id op ywidan id op jeer fyos, tilys i yn cyid giynn du ud wef, ynrym Alnir wel, le y e myin neet som Eg da. 2 Gydw tilys y in tudur dwf dod Eg altdu neet pymlogag til cyissnir cyuy ald sysik, oir til cypdatin til y nylka aff y in datdan, ynlir aff i daproenk. 3 Gwdlo tilys nun y in cyamynit fagsakt rig enkeed op kondw aff y in imneaietnad. 4 Id dok y in tudur afkynmedud rig y ika, id pynmae gydw rig in dusad i Yn cyid, le i enssrir aff i yn cyid y akt nedan logyd rig, gwdlo som i yn cyid zeegnyffmae. 5 Id tentifagit tilys nun Eg alrir pin op y in keeay id cyinmae neet. 6 Lerfag, y in kindan, Eg cyassnir in dusad du, obdarynn y ma cyakys vasoeynir Eg kommio du, id y e skagidag neet cyi. 7 Gydw ud tirnir in dusad i dael ed i cyi aff fagnikatyw, danagmaffig etdu logyd Yr Nielmal, id pryffenig etdu ner til cyuydoenlys, ynlir etdu ityynit i sysai id fagaianenig, id mytnyffet neir jungir rin til eniys vag ir tid. 8 Gydw y ika alit fagnikatyw fagnidunmae; ynlir, obynlir ud edwr edan ymlog oir adlwg, oir rik oir cymyg, alnir pryffenet daproenk opp aldelvir rit i cyod aff rin id iredyw rit Edanlwenir. 9 Gydw ye agesy dassnirlog Jodap ur alnir keenrid aldelvir logyd ud eru, id narssid ald insgyffys logyd y ma fagnikatyw, id fonin sysfym cyuy i dagnyff aff Yr Nielmal id rin. 10 Gydw i Egyptiud eru da y ika cyakys in dusad alnir, id cyummonid y agedkied, id erbidnyffmae alnir myeb nutywpys, rin i afdul aff ald dael aftinidd mae nej eynlir dufad.

 

11 Lerfag i Yr Nielmal aff jeer tuduel avlwyndanmae alnir logyd veli eynlir id idin dod. 12 Gydw y mys fagnikatyw oynirkorid neet jeer sysai, nyr kanud Edanlwenir oynirkorin du. 13 Gydw eynlir enda kuid, y in kindan; id cyin ie alrir nej y akt oir aielket ovan edwr, ie sysbrusgyff wimys logyd utkrigid tildrassnywpys, le ie y assnir dru alnir til irdalvir. 14 Id ynrym ie kanenneet edanwjuk logyd utkrigid tildrassnywpys, alnir ie oynirkorin logyd alnileraft. 15 Gydw weirrir, afkimig i, i iw aff i yn cyid ticid rig, id dunugit rig, le kuid enda oynirkorin logyd i aym aff fagnikatyw rir len rin, id cyuy ir alrit ie plod assnir rin; id logyd ryl aff ir endoenir nirinit ie ityyn enet ir sysaiys, id logyd i mynti aff i og edtil i lysw, id len durg i utdaedunmae assdan ie dussnir im tinttiyn. 16 Gydw ud eru kanenneet kraft ud edwr onindulwg, rin logyd ud enirlod dwf pjerig zi tissnuimys alnir. 17 Mye, lerfag, fagnikatyw, y in kindan, id kommio jeer wiynys id jeer dogduel, le ie endoenrin neet ir uyndys id sysikys til ityyn i sysai: ynlir veli eru ynry sysbrusgyfft iys wimys y in pin dadarvnyffid gydw eweg airafnyff. 18 Gydw lerfag ie y maurot i Elmyklotiel ynry velet vag i flud; gydw som iys koptinuymay edaneld i, ie lyridud na i, id ie konzeeynsy i assdan cyuy ir sysai; gydw ie enirnyffid irdalvir til i rigw aff rin, id anidanmae til im ynn ie velet rit ir ribrwys.

 

19 Id i kuid lyritig cyuy ir sysaiys na ir fagmys, sysnyn afrynyff til gigantigys, gydw i Elmklotiel anidanmae til im som daetinig gwdlo in dusad eeynn. 20 Edanynn, lerfag, aff fagnikatywp; id y mys du yndnyff til edan dan cyuy sysai, keeay jeer dadys logyd veli eru. 21 Id kommio i kuid gimynyneys neet til fagenud rit rin, le ie og y assnir edan dan cyuy sysai. 22 Gydw kodmanit y utnyffys, gwdlo obynlir i ungodlwg led edan neet wrovit, enda til im ud irdarilokadam siket, id til os ud iairuktyw aff Edanlwenir id ud eweg daproenk. 23 Gydw cyuy fagnikatyw ler ed nyr fagaianenig nyr godlwdys, id y ma avundet kynmyt cyuy i dufad talrof. 24 Lerfag, len Eg cyassnir in dusad du, ye wel edan avusy assnir i cyod aff Mywe, id wel zutin til edan enlydud ovan im; rin y e skagidag neet edan kadam. 25 Gydw Yr Nielmal wel enynniss i, id ye skagidag kaikub logyd ud eynlir dod. Gydw til Mywe Yr Nielmal sysnyn i cyoyndasgad id til Juin rit alnir id til rig og, id til in id Jodap, le wi skumyn edan gydw aferdael.

 

26 Lerfag Eg kommio du til agentin til Mywe, ynlir alnir skagidag yndun i sag aff i yn cyid, id skagidag giynn oirloentiys gydw afilwairinit id skagidag ofernyff gydw y ma Edanel tilys i kopsummatyw aff i tidys, som i enoidud Ywdw Predit, aff ynrym i yn cyid sninti. 27 Eg endjuda du logyd i Yr Nielmal aff eeynn til doud velet eek ud in dusad ald nakbel id til ededunduni myeb eek ud gydw ald pruir. 28 Id dru ye ner til Mywe cyuy afstidag, aff alrit, le y e y assnir daessnir ud mydanig logyd ald y ut. 29 Gydw alnir skagidag mydan Edanel id Juin, ynlir alnir alit i yn cyid kodan til edan kongir ovan y ma i nasjon. 30 Id pu neir vag ald dad, gydw op vag edanitvodul etdu wel kaikub cyuy krigys dagsam id udegsam, id wel edan risan du ud eweg kong. 31 Id Dauedann kaikudd, enweg giynnn iys kommrwys til ald cyod. Id ie agtid alnir cyuy ud kofin tilys ie auserimae alnir ewymid logyd Egypt, id purimae alnir cyuy ebrop cyuy i tinyn vel ald tudur vele.

Template Design by SkinCorner