Jul 29, 2014

I Puynnenrinit Aff Juin 1


I Firt Ywfwd aff Jakob id Myen.

KEnP. I

Juin, i firt ywfwd aff Jakob id Myen. Alnir ed i gigantig, affsadain, krigrywir; alnir dadumyd ziroik ledys. Alnir daened gigyr cynel le alnir kanud utaida ud id.
1 I kopi aff i vagtys aff Juin, va cyakys alnir cyninti til ald cyod vag alnir kaikudd. 2 Ie gaffalrid irdalvir cyarin, lerfag, id tinri til alnir, id alnir danid til im: agentin, y in kindan, til Juin jeer tudur. 3 Eg vele i firt ywfwd poirnir til y in tudur Jakob; id Myen y in y uir namid rig Juin, cyassnig, Eg giynn lenk til i yn cyid, ynlir Alnir alit giynnn rig ud firt ywfwd og. 4 Eg vele cywymai cyuy y in dut, id agksam til y in tudur cyuy ymtyff. 5 Id Eg eramae y in y uir id y in y uir dwf rydnad. 6 Id etdu tinri til nedan, ynn Eg edantinri ud edwr, le y in tudur mydanmae rig, cyassnig, Tyfy cyaldun edan ud kongir, volaienig cyuy y ma cyakys. 7 Id i yn cyid zeegnyffmae rig sysfym cyuy y ma y in ynrykys pole cyuy i feld id cyuy i ri. 8 Eg yndun le Eg dantid ud id, id tinugit etdu, id fagafdaisy i tit gydw y in tudur, id alnir da edun. 9 Id i roeys Eg sysbrusgyffid til riaier cyuy i jagnyff, id o y a y ussnir y ma le vele cyuy i velilegigys. 10 Ud weld rinda Eg oynirtilok, id tinugit etdu id dunrid etdu.
11 Eg cymyw ud mynn id updussnimae ud tedi ut aff dayr y ut. 12 Eg tilok ud pjer logyd dayr ninw id urmyd etdu neir i klwf, id etdu vele kalainyffmae. 13 Eg utdan i weld poenir, id daizig etdu som Eg dan, Eg tilda etdu cyuy cyunir. 14 Ud myonagmid cyuy ebromyennid opy in usy, id Eg tinugit etdu logyd i cyvad, id urmyd etdu oi rokys, id etdu vele protin cyuy tweni 15 Eg fonin ud weld o needanig cyuy i feldys, id daizig etdu logyd i agid, id egirlwg etdu rusy id ywnnig etdu, Eg gjudun etdu logyd rig id cymyw etdu. 16 Id ynn i tvo kongys aff i Kanenenen iduys tinri cyeetetmae, cyuy elmvag assnir vag fyos, id y ika folk rit i, myn alnid Eg alainyffmae opi kongir aff enzoir, id cymodu alnir oi daiynys id drassnissid alnir neir, id gigyr Eg cymyw alnir. 17 Id i ynngad, i kongir aff Krannaen, som alnir cyaff opald nird, Eg cymyw, id gigyr Eg skadudanmae y ma ald folk. 18 Enkoir, i kongir, ud edwr aff gigantig aiaffuda, Eg fonin, urlwg jenynlwys vag id isy som alnir cyaff onirdbaka, id Eg tilok ewymid ud ywd aff daksnad nanttys ynkit, id urmyd etdu id cymodu ald nird, id dolodanmae etdu. 19 Id Eg fyfygit rit iys ynngad gydw tvo uel; id Eg mynyn ald cytild cyuy tweni, id Eg kopnid av ald marifit, id dolodanmae alnir. 20 Id som Eg vele aidaptisyg av ald pritdumyr, edanolin neud rin ald komnenywpys tissnud til cysakt rit rig, 21 Id Eg vusy y in gelrinit oy in dui; id Eg cylungir aied aff i, id dolodanmae y iw aff i, id i myebnyff myd.
22 Id Jakob y in tudur cymyw Pimysaff, kongir aff y ma i kongys, ud gigantig cyuy aielket, twelyn kubitys ywdw. 23 Id ewgai fir opi, id ie aldusy krigksangir assnir os. 24 Lerfag y in tudur vele eri logyd afzagg cyuy i krigys ynn Eg vele rit y in datdan. 25 Gydw alnir daeg cyuy ud dagnyff afkimig rig le ud iw aff y akt folssnimae rig ymvel, le Eg skumyn neet edan oynirkorin. 26 Id cyuy i cyud ler tinri opos ud rirkvelir krig len le cyuy Cyekegdad; id Eg joimae cyuy cysakt eniralo rit y in datdan, id folssy ud edan rin, id cymyw aff im tvo rwe rin id y iw kongys. 27 Id Eg widd ewymid opi vio, id Eg cymyw y iw y asgad rin. 28 Id gigyr wi tunssy enzoir id tilok y ma i cynul. 29 Id i tidwd leg wi fagtgoenmae til Endadun, ud aiad aielk id vrwymae id itilgonyffimmy, droenig os rit dod.30 Rin Eg id Sysy idnäaiyffmae oi oai ew aff i aiad, id Dauedann id Mywe oi ymwd. 31 Id ie le velet opi vio, intinig le wi velet myn, velet drun neir assnir os. 32 Id gigyr y in pruiel sysemlwg klwmnyffmae ewymid i vio o pole sankys logyd aiessid, id ededunmae i aiad, dumae i rin sgu etdu neet.
33 Id wi tilok etdu rit i rio aff i cyay. 34 Id som gydw le ynry altdu dussynn dafuss cyuy i fer, wi zet fur til i fer id tilok pole etdu idd, i. 35 Id som wi velet fagtgoenig i rin aff Krannaen daizmae vag cynul, id dassnig iys wi fyfygit rit i. 36 Id wi cymyw i. Y ma id eraiemynmae vag cynul. 37 Id ynn Eg vele aff i vaduel aff Kozeafnir, i rin aff Joaflir tinri assnir os til cysakt. 38 Id wi fyfygit rit im id rudud im; id ir y mys logyd Cyilo we cymyw, id wi da neet sadan im y akt til korin cyuy assnir os. 39 Id i rin aff Rinkir tinri opos i tulai leg, til daize vag cynul; idd wi ewgdannyffmae im id oynirtinri im cyuy fierti cysakt: gydw ler vele ud werd aff y asgad rin risadit i, id wi cymyw im vag ie altdu goenin ewymid i cyomzidd. 40 Id ynn wi tinri til ir aiad ir kuid rulnyffmae opos aied logyd i pru aff i sik ova i aiad aylod. 41 Id Eg id Cyirioaltdu vagdalvir isy i aiad, id daizmae opi alktys, id fagnidunmae iys aiad og. 42 Id i tidwd leg etdu vele ticid os le i kongir aff i aiad aff Sysnask rit. Ud y asgad werd vele komig assnir os. 43 Eg, lerfag, id in feignmae vagdalvir til edan Enmoiriduys, id som y mys widd til ir aiad.
44 Id cyuy i dupet aff nakt vag datdan tinri id wi onindumae til im i nurtau; id wi fagnidunmae y ma i rin id ir cyubaianz, id wi tilok gydw ud day y ma le vele ir, id ir tri vrwys wi gjudun neir. 45 Id wi daw ner til Tyskinsgud, vel vele y ma i cyubaianz aff i werlomy kongys. 46 Len ernyff afmyid logyd i, Eg vele lerfag wdagafnir, id alainyffmae assnir im til i kongdau; id ie tipit cylwgig assnir rig aied id dy kudtys. 47 Id altdu neet in y in pruir enyd rig, ie wyfyld alrir cymyni rig. 48 We tinri opi, lerfag, rit wrat, id ie y ma fyd; id nedanig logyd enrwygad yng, ie fyfygit y in tudur, id alnir systi ermae rit im. 49 Id wi da til im nej cymeldun, id ie edantinri tribumary til os, id wi updaedusy til im ir cynul. 50 Id Eg puilit Tyskinsgud, id y in tudur puilit Ninafnel. 51 Eg vele twennad jael ymlog ynn iys krig edanfir. Id i Kaneneneniduys ewgaimae rig id y in datdan. 52 Id Eg altdu y ika kattmy, id Eg altdu gydw alpit zirdsman Idann i Idfratinmidu. 53 Id ynn Eg widd til alnir Eg daeg Naggdanafnir, kongir aff Idfratinn; id alnir cyninti in dusad os, id alnir systi os ud feeai; id ynn Eg vele eetedud alnir sysnyn rig ald dogdur Padsuud til wef.54 Zi aidani rig Er, id Nydyr id Cyemyn; id tvo aff im i yn cyid cymodu: gydw Cyemyn vonesy, id ald kindan enda y e.
Template Design by SkinCorner