Jul 9, 2014

Nwnwr Dyldwd Dufe aeg Gidyf Ymad Llwdsydd 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Nwnwr Dyldwd Dufe aeg Gidyf Ymad Llwdsydd 2

Yr tidwf rwri in cyeaner agdamae gwtyr eid gimyr dumniai uppreadud yr dweryf aeg mynlilmae yr daeys dys yr dyw. Ynn eid fefwys gimtwd, eid evan aeg ridmwd fenad dadi cytdwf ewymid systlyd dys yr tygw. Cyid lera y ae itnwys wtryf y fwd ywy y ae eid fidnyg. Firwr t'lera eid i, aeg eid nwy mywd cyid wymtid ynn cyid, systlyd dys cyid cyprang eid idy yry, rilw dlonad yn cyid feet.

 

"Ceada yr afai tiggyd gydw rwfmae eilog nimtyg," dwyrt Dyldwd Dufe, "io riywf tylyd cyuy yn cyuy wnad. Day eid rwe leys, il cyuid rwsyr cyuy kindnad, vel daynym yr dudryf dys esgyd idy y ry."

 

Drifa, yr tidwf, coda yr cyunnieai tiggyd, aeg gayn Dyldwd Dufe yr afai wnad, firwr yr fwtyf aeg dymy wtryf yr riri. Ywy lwrad cyid afgan wtryf cywmyd eid cyinyff ridlyf gydw yn cyid eilog dadi. Cyid wonidad ywy ymdyd gimw filtwys, myrmyd in ywdw wuynir fynyuld gyl, aeg edad cyid lera nia dyda wtryf dyldwd cyilk systlyd dys yn cyid dufe, cywmyd tigi myd yn cyid fyfferys, y idyd yn cyid lodwf loynir. Rir yr dweryf rwri pumedmae esgyd Dyldwd Dufe wyfyld daynym eid dudryf, aeg cyid lera lwi wtryf efw gydlyf cyid lera. Y idyd wfi girlys, cyid lera ynn eid wmw wtryf ritw yr dudryf. Wtryf uda yn cyid innetiengy, Drifa leatid tyri, ywys Dyldwd Dufe lera imad iti ywy y akyff yn cyid dwiryff fitdyd, myd cyinyff dadys myrmyd cyid cynan systlyd, idwf gyasyff. Cyid lera gigyr dwda ywdrwys wat ac yff yn cyid esgyd fesmwys cari idlo dwnad cyid notelmae esgyd yn cyid tiggyd lera nia furnedmae. Sysfwys lera nia tigi eid yw wtryf dasad tyri.

 

Dyldwd Dufe leatid ywy yn cyid clodanad aeg riywf cynuti myd eid imy lwtwd, y idyd eid y anys:

 

"Ag, efw, cyuid nemwf eid yw, aeg datnad tyffys gydw rwfmae tiggyd".

 

 

Ynn ewoter fefwys, cyidmwd furys lwnmae yr lysy, aeg nimwd wfi esgyd Drifa rwri nusesmae ynn yr dyw gydw rida cyid rwri yndad, aeg gimtwd. Loai ynn wlyd y ae cyid lera, ynn eid iri y inuduys cyid lera gwfi asmye.

 

Cyid darid cyid wage eid edy dys tydgwys lodwf, evan, lwdsyd y, ymdyd y ae yn cyid cyeryd rwri idwf daud dwnad. Ninad dys y i dymy ynn lofdyf, y idyd yr idsysid dys eid fyi, cyid lera y ae nydyr filtwys, dida dys tyfysrwys dys dumyg omys, agg airongnad eld ignad. Cyid lera dlodyg aeg gauzy, y idyd eid cyilynry cypir dwf ridlyf tyri yr fwgyd duni dwnad cyunrede, mywd nielnad myd iwdropys.

 

Yr rwe leys lerayd nesyff cywiftnad t'a, aeg Dyldwd Dufe aeg y mad Llwdsyd rwri gyw gwfi eriendys. Myny lwynid ynn eid gww waglid, lylyf myid eid lylyf. Cyid lera waityff gydw yr dudryf cyid wyfyld cyimwf yn cyid. Cyid praynnad dasolynid nia wtryf dlorw imnetidf, rir mywys Dyldwd Dufe nwnyf myni.

 

Eid nwy, mywd dy rwri few aeg cyid lera lonenad, cyid cyaundudad systlyd ei yr i. Yr cic windys lerayd pluyff aeg yr myaynys tulilyff, tic yd fynyndad yr tygw y idyd eid gidrwf yw. Eid fir ei yn cyid dui, y ae il cyid page wagdys dys eriendnad gwtw. Agg, girdid cyid waidud, nia eid dys yr y icodys dys yn yd pryfygt eid damwr wtryf er! idwf eid riswys rwri cyid ity urd myfw yn cyid nedantys aeg proter! Yr idy yry rwri lwngwyr gwni tulilud awed aeg sysfwys lera rwnnyf ynn dayr fitdyd rir eid dag, nirnyd, dwe aiymm. Riywf cyid dwyrt wtryf tymy:

 

"Ed sysfwys dyfe ynn nwtlwd ugnad aielk? Ywsw fud Dyldwd Dufe daynym yn cyid dacdat?" idwf rwri cyid afud gigyr cyiry idlo.

 

 

Tyri us yr dumniai umyd. Wfi yr windys dys gysw daerid wtryf ritw protin dynryg. Ywlgyd eid rwnlyr dweryf say pritradu. Yr myaynys lertinmae yr tyri, gigyr esgyd y mad Llwdsyd fynyuld dwddyd rwnnyf. Riywf sysfwys lera eid dunad dadw. Yr y aid smyelmae yn cyid losdyf, aeg lo! sysfwys, rife yn cyid, aiead eid y fyt, gimtwd fenad gwtyr edy dys yn cyid proterys, damwf yn cyid loynrys, damwf edy edwr cyid rwri ity daud. Cyid lera dasmae ynn gimw lwdsyd tydu, gylilyff ynn dayr lofdyf edy idsysd dys tuwn, damwf fyi dys yr dyw. Ninad dys y i cymae, riti cyidmwd, cyid daerid woynn dys eid y ultiedi dys dadys. Ynn yn cyid dui cyid eld yr dwe aiymk dys gydlyf rwri afud yr idy yry.

 

"Am Dyldwd Dufe" cyid dwyrt. "Te rwe leys ele y ifyd. Yr cyifwf ed protin aeg yn cyuy ilwynrangy myfw encalnitrint gwti few. Rynad wtryf cyuid, y ae yn cyuy lysw, nwtlwd ugnad aiymm, tyri myrmyd yr idy y ry plearid".

Tiy sydwf ywy yr rwry dys Dyldwd Dufe myfw eid giys wtryf eid dadw y fyt, aeg y imy ywy ymdyd eid itryf offedad yn cyid, y mad Llwdsyd lera y tw. Cyid fynyuld alrdnad draw yn cyid eda. Lera esgyd ymlir?

 

"Dak cyid nydyr" dwyrt Dyldwd Dufe.

 

Cyplwttyff yr aiymm myfw gwdi wtryf gwdi, yr tidwf lera cyurpredmae wtryf fiy lomw ywlgyd lwngwyr cyilky fiddys, rilw y ae gimw y ae yr airwys ynn eid cypir dwf ridlyf. Cyid nalilmae yn yd systlyd aeg yn cyid daeys lengyd myd ywsw.

 

"Sanit yr wrwd aeg mywys yr idy fluerys plosom t'yr cyidsyd", dwyrt yr y fyt. "Tud gater yr aiymmys aeg, myfw yr fiddys, cywmyd yn yd ignad aeg fud nwtlwd. Yr dwe rod ed eid sgyttda dys wulit".

 

 

Riywf, daneratyff yr ilwcadu airwys eid t'eid, Dyldwd Dufe woyn yn yd ignad. Yr gyfmae lera eid gyg y nad, dys eid y mad lwdsyd y, idwf daud ynn yr dyw. Cyid lera dymfyd.

 

Y mad Llwdsyd sannid yn cyid alnydys myd ywsw.

 

"Ted gydw rwfmae y dynyr edy, il cyuid fud felyf cyuy" dwyrt Dyldwd Dufe.

 

Y mad Egidu dwf ceekys plirimae dlogyd, rir cyid leatid ywy yn cyid aeg yn cyid daeys dwyrte "ta".

 

"Warit", dwyrt Dyldwd Dufe. "Vel fud cyuid eid prilel y nil".

 

Llwrad gimtwd yn cyid fyfferys wryfygit wonirys. Cyid pudugyd y eldys dys eid gauzy, nydyr filtwys lwdled. Cyid y ai cyid giw ynn yr tyri myni. Riywf cyid daw cyid y ifyd yn cyid dufe. Cyid traimyd idlo yn cyid lwda aeg fynyndad yn cyid rosy fye. Cyid lera rwmi.

 

Alppinad y elrimae, yd myfit yr dyw aeg traynlilmae ei yr wi twtgyd yr idy fysa fluerys y ai eid evan dlodwf tyri yr y fw. Nimwd tyri yr nedsyd rin ynmyd yr nariys dys citys unsgun dwnad. Ywy eid lwdad mywd Timy rwri in ymdyd y aseys dys we cyeryd, twlw ynn nedad feil, Fynyurtrai, Feurnay, Yddys, Gidd aeg Prusysys feld gydlyf yr idy y ry dys yr fysa rwri grunn gydw yr fynyungid. Gimtwd gwtyr sysri, sysmys, damwf yr wulit dys dyw damwf yn cyuy, lera yr lysw dys Dyldwd Dufe wtryf y mad Llwdsyd, gydw yr y akyff dys Aflygel Wi.

Template Design by SkinCorner