Jul 4, 2014

Puynnenrinit Aff Cyiriop 3

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Ud pupeky aff i komig aff i Unagidnyffien.

KEnP. III

1 Edanolin Eg alrir ticid du y ma cyakys, le Eg y assnir edan enkuggiynndud aff jeer cyi. 2 Nun, y mys y e fagtdussnir logyd du jeer nwlyg id y ma ayf-aldadag, ed ud roys skagidag y in afid rielws cyuy Edanel, id som ud lwlwg y in mysk cyuy Jakob, id y in cyril skagidag edan som i cyril aff Llwbanri; id som tynel skagidag myi oniys edan y uldatlwssy logyd rig gydw ity, id ir prantiys skagidag aidasgyff enfer avir. 3 Len skagidag nired i dad aff Kanenenud, id ud dammir skagidag neet edan in dusad Enrinmyk, id y ma i Tinnblokokied skagidag nired, id y ma Trafidfiduys skagidag edan utdurlwg fagnidunmae. 4 Len skagidag stiedun i wi aff skink, id y ma i folk skagidag nired. 5 Len skagidag y ma i erd myebnyff logyd ewaidangir, id y ma i ynlyd undur eeynn logyd krig. 6 Len i y asgad Ud aff Edanel skagidag gloirymsy Cygdad. 7 Gydw i yn cyid Yr Nielmal skagidag anidan op erd, id Aldelvir cynedan rin, 8 Len skagidag y ma i aymys aff ityt edan giynnn til edan dassnilossnir undur fut, id rin skagidag, dasy ovan wiktid aymys.

 

9 Len skagidag Eg upkorin cyuy Erud id wel mydan i Riai Ywdw ynlir aff ald rinrynlilyfys y nyrkys, ynlir Yr Nielmal alit dussynn ud krop id edunud rit rin id snedasy rin. 10 Id nun, y in kindan, id Juin, id agtin Mywe id Juin, id edan neet myfdunmae ewymid assnir iys tvo triafys, gydw logyd im skagidag upkorin in dusad du i danilvaffyw aff Yr Nielmal. 11 Gydw i Yn cyid skagidag myftnyff ewymid logyd Mywe som etdu velet ud Ywdw Predit, id logyd Juin som etdu velet ud kongir, Yr Nielmal id edwr, Alnir skagidag snedan y ma i Sysnikatilys id i danti aff Edanel. 12 Lerfag Eg giynn du iys kommrwys le y e og y assnir kommio jeer kindan, le ie y assnir obdarynn im durket ir sysnerasjod. 13 Id ynn Cyiriop altdu systi ud gwdi aff kommrwyig ald cyod, alnir smypit rit tuduel, ud rwe id twennad jael ymlog. 14 Id ie mynid alnir cyuy ud olys kofin, til dussnir ewymid ald afid til ebro. Id ie tilok im ewymid sysemlwg dumae ud krig aff i Egyptied. Gydw i afid aff Joda i Egyptied keenrid cyuy i garbys aff i kongys. 15 Gydw i cyagtidael ticid i, le op i fagtgonyff aff i afid aff Joda ler skumyn edan durket y ma i wi dursges id glom, id ud tielog rirkveld mynkee til i Egyptied, gigyr le gwdlo rit ud twe ud edwr skumyn neet ertinud ald pruir. 16 Id i cyod aff Cyiriop edanwenimyd ir tudur. 17 Id ie velet cyuy Egypit tilys i leg aff ir fagtgonyff logyd i dui aff y odys.

Template Design by SkinCorner