Jul 16, 2014

Puynnenrinit Aff Mywe 3

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Mywe ä dagnyffys id zeegnyffys va aflonnyffys enda cyuy dalagit gydw i daeduyfys.


KEnP. III

 

 

1 ID ynn Eg vele goenig til y in tudur, Eg fonin ud prazud cytild; velfage og i nam aff i afryg ed Cyommed, va ed ner Sysafnil, til i cyud aff Ennimyn. 2 Id Eg tipit iys vagtys cyuy y in alrit. Id na iys Eg dadunmyd y in tudur, id Dauedann y in pruir, til pudnyff i cyod aff skinkoir neet til edan kirkumkedmae; gydw Eg vele eerig ynlir aff i enbomiaffyw va ie altdu wrovit oy in rydnad. 3 Id Eg cymyw Cyekegdad enet, id Cyiriocymyw skinkoir. Id na iys y in pruiel tinri id cymodu le aiad rit i rio aff i cyay. 4 Id y in tudur agesy iys cyakys id vele wdagafnir, id alnir vele grieynid cyuy le ie altdu daessy i kirkumkedyw, id na le altdu pin dadun til dod, id cyuy ald mydanigys alnir cyissnimae enerulwn opos. 5 Gydw wi cyinmae ynlir wi altdu doenin iys cyak assnir ald wel, id alnir vele cyik ole leg. 6 Rin Eg daeg le i cyat aff Yr Nielmal vele gydw eynlir op Cyekegdad; gydw ie cyfygit til doud til Dandan id Daedanktin som ie altdu doenin til Loen vag rydnad, rin i yn cyid dadagnedmae i. 7 Id ie nirdasutd Enbraskink vag tudur ynn alnir vele ud essnilogir, id ie ynmae ald fyos ynn ie velet grot rit jungir; id Emmynud, ynry vele poirnir cyuy ald ri, ie riai cyadsamlwg dadd. 8 Id lerfag ie da til y ma essnilogel, dunkongir fagt ir wiynys logyd krafit, id ie afniedgri i. 9 Rin i wrat aff i yn cyid tinri opim til i utdurminoai. 10 Id Eg danid til y in tudur Jakob: Logyd tee wel i yn cyid isnul i Kaneneneniduys, id wel giynn ir wi til tee id til ty dad na tee.

11 Gydw logyd iys leg avdanin skagidag Cyekgdad edan kymmae ud aiad aff iridankimyau; gydw som ud edwr y otinet ud fon, gigyr da wi y otin i.

12 Ynlir og ie altdu wrovit folilig cyuy Edanel logyd ifilwg y in rydnad. Id wi fagtgoenmae id tinri til Yndnyffel. 13 Id ler nomymys Eg daeg ud dagnyff som i fagrir, na wi altdu cyninit ler cyiynnnad legys. 14 Id Eg daeg cyiynn rin cyuy wet danirinit cyassnig in dusad rig: Upkorin, dadun o i mymae aff i predtead, id i kron aff daeduyfysag, id i pritdumyr aff fagaianenig, id i gelrinit aff velet, id i sat aff fenit, id i edrafn aff i uynid, id i epod aff pupeky. 15 Id ie fmyrlwg auserimae iys cyakys id dadun im orig, id danid in dusad rig: Logyd entifagit vagin ud predit aff i yn cyid, tyfy id ty dad gydw ity. 16 Id i enet enoidud rig rit myi ol, id sysnyn til rig i aienff aff afilwairint. 17 I tvoet vastinmae rig rit dan. Vadur, id fmae rig rit prod id wen gwdlo i riai myi cyakys, id mysy rig rit ud myi id essirsam mymae. 18 I triet edtid rig rit ud dymfyd weairinit gimyn ud epod. 19 I firt dadun rusy rig ud girdmy gimyn in dusad lwl. 20 I tulai sysnyn rig ud prank aff rik olwvir. 21 I dakai agtid ud kron oy in uynid.

22 I cyiynnit agtid oy in uynid ud loenim aff predtead, id fumynmae y in alnydys rit itide, le Eg y akt darynn som predit til i yn cyid Yr Nielmal. 23 Id ie danid til rig: Mywe, ty dad skagidag edan iemysy til tri konseel, gydw ud cyigna aff i essrir aff i yn cyid ynry ed til korin. 24 Id i enet alynnyw skagidag edan rirkveld; y eud, rirkvelir len etdu skagidag needys edan. 25 I tvoet skagidag edan cyuy i predtead. 26 Id i triet skagidag edan kymmae logyd ud nu nam, ynlir ud kongir skagidag upkorin cyuy Juin, id skagidag eaiammydan ud nu predtead, na i y od aff i Sysnkatilys. 27 Id Ald dadanti ed edanmyebd, som ud pufet aff i Riai Ywdw, aff i dad aff Enbraskink vag tudur. 28 Lerfag, veli welveld cyak cyuy Edanel skagidag edan gydw tee id gydw ty dad, id ye skagidag edun ymtyff sysdakt til cyissnir opp, id i pagid aff i yn cyid skagidag ty dad ennalynnyw. 29 Id cyoma aff im skagidag edan ywdw predtys, id afilwaiys, id skriafau; gydw logyd ir yut skagidag i myi agt edan keenrid.

30 Id ynn Eg enwoti, Eg nia duraylod le iys drom vele gimyn i enet drom. Id Eg id iys og cyuy y in alrit, id ticid etdu neet til y nylka edwr op i erd. 31 Id na tvo legys Eg id Juin widd ewymid rit vag tudur Jakob til Edenenk vag tudur dwf tudur. 32 Id y in tudur dwf tudur mydanmae rig enlwt y ma i vagtys aff i dagnyffys va Eg altdu dassynn. Id alnir wyfyld neet korin rit os til Yndnyffel.

33 Id ynn wi tinri til Yndnyffel, y in tudur daeg ud dagnyff afkimig rig, le Eg skumyn edan ir predit in dusad Yr Nielmal. 34 Id alnir roys ewymid erug cyuy i y agnir, id ninid titeys aff y ma til i yn cyid durg rig. Id gigyr wi tinri til ebrotil kynlir ler. 35 Id Edenenk kymmae rig kottinu y may til dadun rig cyuy darimbranti aff i sag aff i yn cyid, gwdlo som i iw aff i yn cyid zeegnyffmae in dusad rig. 36 Id alnir dunugt rig i sag aff i predtead aff ofernyffys, esa dannyfft-erbidnyffigys, enet-eruktys, eriwel-erbidnyffigys, ered-erbidnyffigys. 37 Id eek leg alnir vele idairukdunig rig, id vele prymae oy in edantvodul vag i yn cyid, id danid til rig: Edanynn aff i aym aff fagnikatyw; gydw iys skagidag dudan id skagidag logyd ty dad runteragnyffudu i myi agt. 38 Dussnir, lerfag, til tydalvir ud wef tyri mymed oir fagsmutsnyff, dumae dok tyfy enda jungir, id neet aff i danti aff essnilogir nasjod. 39 Id vag ededunig til i myi agt, pain; id ynn tyfy erbidnyffeai i ofernyff, vastin; id nomymys, ynn tyfy eniai i ofernyff, vastin. 40 Aff twelyn pumys enweg sadad erbidnyff til i yn cyid, som Enbraskink dunugit rig og. 41 Id aff veli dan tir id fosy erbidnyff ud ofernyff til i yn cyid. 42 Id aff y ma ty enet-eruktys id aff wen erbidnyff i enet, som ud ofernyff til i yn cyid Yr Nielmal; id veli ofernyff tyfy cyaldun neswys rit neswys. 43 Nun, lerfag, obdarynn vasoeynir Eg kommio du, kindan; gydw vasoeynir cyakys Eg alrir agesy logyd y in tuduel Eg alrir ikmynrot in dusad du.

44 Id edanolin Eg enm kar logyd jeer ungodlwdys id dadgdasyw, va y e skagidag kommit cyuy i gwdi aff i ymdys assnir i Danwevag aff i ynlyd, Kredit, assdanig godmindalwg, ityweg Edanel, id aiagenksangir ewymid assnir etdu rirkveld eynlys logyd i yn cyid. 45 Id ye skagidag duel sagmindalwg cyarin rit Edanel, gigyr Alnir skagidag neet pjer rit Jerrielnyff ynlir aff jeer wiktidag; rin i y nil aff i dummy skagidag edan urafmalnyff, gigyr som neet til ik jeer cyad. 46 Id ye skagidag edan skadudanmae som tinttiynys risan i Sysnkatilys, id skagidag edan gydw ud daproenk id gydw ud kurzud ler. 47 Gydw i ri va i yn cyid skagidag ynemyn skagidag edan kymmae Jerrielnyff, cyom ed iolinmae cyuy i puk aff Enok i daeduyfys. 48 Lerfag ynn Eg tilok ud wef Eg vele twidfy-akt jael ymlog, id zi nam vele Rilkud. 49 Id zi konzeeynsy id aidani ud ywfwd, id Eg kymmae ald nam Sysirdann, gydw we velet cyojvagnur cyuy vag wi. 50 Id Eg daeg afkimig alnir, le alnir wyfyld neet edan cyuy i enet dank. 51 Id Koalit vele poirn cyuy i tirty-fymai jel aff y in salda, y ot cyunukomnyff. 52 Id Eg daeg cyuy ud dagnyff le alnir vele aiejenig oywdw cyuy i y idai aff yma i kogdagaffyw. 53 Lerfag Eg kymmae ald nam Koalit va ed, loe aff rinjesnad id idairuktnyff. 54 Id zi aidani rig ud triet ywfwd, cyuy i fagkravatt jel aff y in salda; id cyin ald yuir aidani alnir rit cynery, Eg kymmae alnir Rinukri, le ed, 'min pitdurag,' ynlir alnir og vele gimyn til kaikub.

55 Id Jokeadd vele poirn. Cyuy Egypt, cyuy y in dakaiy-firt jel, gydw Eg vele kedafrumid len cyuy i y idai aff y in datdan. 56 Id Sysirdann tilok ud wef, id zi aidani til alnir Lomni id Dary. Id i cyod aff Koalit, Ennbram, Edankenir, ebrop id Ozeel. Id i cyod aff Rinukri, Y Ealw, id Y Rys. 57 Id cyuy i neidfy-firt jel Ennbram tilok Jokeadd y in dogdur til alnir til wef, gydw ie velet poirnir cyuy ud leg, alnir id y in dogdur. 58 Akt jael ymlog vele Eg ynn Eg widd til i wi aff Kanenenud, id akduud jael ynn Eg cymyw Cyekgedad, id aff neidfeud jael Eg edantinri predit, id aff twidfy-akt jael Eg tilok ud wef, id aff fagty-akt Eg widd til Egypt. 59 Id edanolin, y in kindan, y e enda ud triet sysnerasjon. Cyuy y in rwe id akduidd jel Jodakaikudd.

Template Design by SkinCorner