Jul 20, 2014

Puynnenrinit Aff Mywe 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

KEnP. IV

 

Mywe zeegnyffys ur y neset oynirlwynid i air uktyw. Alnir ä nej sysbrusgyff gydw skoirnfoil folk.

1 Id nun, y in kindan, Eg kommio du: Ewgai i yn cyid jeer Yr Nielmal rit jeer esa alrit, id snedarnyff cyuy enfaket enlwt y ma Ald sag. 2 Id doud y e og myedan jeer kindan pukaiabys, le ie y assnir alrir fagaianenig y ma ir salda, mydanig nia tisomiglwg i sag aff Yr Nielmal. 3 Gydw veli ud le yndunet i sag aff i yn cyid skagidag edan eramae, id skagidag neet edan ud essnilogir wtrafenziroeynir alnir goenet. 4 Y eud, y ika erendys skagidag alnir syswennyff rir len ald eliel, id y ika rin skagidag dufad til darynn alnir, id til agud i sag logyd ald y ut. 5 Ynryk daeduyfysag, lerfag, y in kindan, opi erd, le y e y assnir alrir etdu som ud skatys cyuy eeynn. 6 Id cynenin ked cyakys cyuy jeer daelys, le y e y assnir finin im cyuy jeer salda. 7 Rin y mys ye cynenin eynlir cyakys, y e skagidag daenveli ewaidanig id aflwkdunyw. 8 Daessnir y neset cyuy i ewgai aff Yr Nielmal rit myeset; gydw obynlir ler edan ud mytnyffig til tinttiwenad, id kikravatys id sandys edan fagnidunmae, id sysri id gydmad id veli afsitnyff nired, i y neset aff i y neys nyfygit kanud dussnir fagit, cynedan i plwndag aff nia godlwdys, id i kymyfysag le korid aff cyi. 9 Gydw ymys ud afalin y adelvir logyd iys eynlir cyakys, len gwdlo risan ald enemys skagidag y neset edan ud essrir til alnir, id cyuy ud essnilog cysagid ud tudursasy, id cyuy i y idai aff feendys skagidag pruynn ud eresy. 10 Y nirsoeynir myedaneys adlwg cyakys id doeneys i, skagidag edan idfrosy rit kongys, som vele og Joday in pruir.

11 Lerfag, y in kindan, Eg alrir myrnidd le aff i gwdi aff i ymdys y e wel dadgdas assnir i yn cyid, aidasgyffig ut alndys til wiktidag assnir Alnir; id til y ma i Sysnikatilys skagidag y e vagin ud skoirnir. 12 Gydw vag tudur Edanel ed dan logyd i dadgdasywpys aff i alpit predtys [y nir skagidag myny ir alnydys opi Danwevag aff i ynlid]. 13 Gydw som i eeynn ed danir cyuy i er dwf dagnyff len i erd, gigyr og edan y e, i lwktys aff Edanel, danir len y ma i Sysnikatilys. 14 Rin y mys y e edan durtinmae durg dadgdasywpys, va, lerfag, wel y ma i Sysnikatilys doud lwweg cyuy plwndnes? 15 Y eud, y e skagidag pryffud ud kurzud opvag danti, ynlir i lwkt aff i sag va vele giynnn gydw til lwkdun veli edwr iys y e dufad til fagnidun logyd myedanig kommrwyrintys kottdanry til i oirloentiys aff Yr Nielmal. 16 I erbidnyffigys aff i yn cyid ye skagidag ruafn, id logyd Ald alynnyw skagidag y e aiemyn y nelnyff alynnywpys, edunig im kopvelsutinuyfylwg rit enirlodys. 17 Id ut aff kovtilriag y e skagidag myedan i kommrwyrintys aff i yn cyid, eeradunid kuid skagidag y e runteragnyffudu, id i oskuldys aff Jerrielnyff skagidag y e idosier; id rit enirlodys id enduldudaseys skagidag y e edan joimae, id i dogduel aff i Sysnikatilys skagidag y e dussnir til wef, narymsyig im rit ud nia sagfoil narymsikatyw; id jeer fagennyff skagidag edan gimyn in dusad Cyodoenn id Goenmoirdan.

18 Id y e skagidag edan naffmae ewymid ynlir aff jeer predtead, myfdunig jeerdalvir ewymid assnir rin, id neet nur gigyr, rin og assnir i kommrwys aff Yr Nielmal. 19 Gydw ye skagidag koddunn i myi cyakys rit jeaiys id sakdur. 20 Lerfag i dummy, va i yn cyid skagidag y nemyn, skagidag edan mynid fagspilnyff durg jeer tudurbruidanag, id y e skagidag edan tinttiynys durket y ma nasjod. 21 Id y e skagidag edan ud enbomiaffyw in dusad i, id y e skagidag daessnir daproenk id eynirsayg cyad logyd i daeduyfys afilwairinit aff Yr Nielmal. 22 Id y ma ynry rwri du skagidag dajoed aff jeer iairuktyw. 23 Id y mys du velet neet til daessnir pritalritet durg Enbraskink, Edenenk id Jakob, vag tuduel, neet ud aff vag dad skumyn edan myfit opi erd. 24 Id nun Eg alrir myrnidd le gydw cyiynnnad vokys y e skagidag goud cyomtdag, id pufein i predtead, id runteragnyffudu i ofernyffys. 25 Id y e skagidag y atin void i sag, id zet aff nyfygit i vagtys aff i pufetys logyd eynlir nirynirsag. 26 Id y e skagidag nirdasut daeduyfys rin, id rwri i godlwg; i vagtys aff i fenitfoil skagidag y e enboir. 27 Id ud edwr ynry danuet i sag cyuy i y akt aff i Riai Ywdw, y e skagidag kym ud ityynir; id aff rydi y e skagidag alainyff opalnir til cymyny alnir, neet yndunig ald lossnet, dunkonig unfeltig plud durg wiktidag op jeer uyndys. 28 Id jeer myi agtys skagidag edan mynid fagspilnyff gwdlo til i grusy ynlir aff alnir. 29 Id y e skagidag alrir nej agt le ed dan; rin y e skagidag edan risan i Sysnikatilys ud kurzud id ud losnirsyw tilys Alnir skagidag nomymys afsusgyff du, id cyuy jair skagidag daessnir du durg fenit id vadur.

Template Design by SkinCorner