Jul 10, 2014

The Helebis and their secret language

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

The Helebis and their secret language Cover

Դե հելեբիս աբա մելե բլուֆ գուսե

The Helebis and their secret language

 

Դե հելեբիս, բարի ալ ֆանգ, մուսի լունպ, մոտու սորի աեսե գիցկ մուու գեկի իրւ դե րոուր աֆ ֆալդ աբա հուտե մուտդե. Դե ֆրեսե սանու իր գաստ տենն լյցկ աֆ դե մարմ բեդաւին, աբա ոբտե բլբս դար ուրբա ֆելս աբա ֆլա մա կեպպ, տրետպե, րուլե պեֆել աբա կնաե լիլի. Աբրի հաուգ ֆենե դե արիե սկալ րաֆե, զեդ ւելս դե գաուն գլե մա աֆ պանա, սպապ, աբա ետլո ւիել լունս իր դե հուտե ւեոդ դրոհ վրոմմե դե եիֆե կուտհ բուրմ եֆեր դե լիսի աֆ ալ հուտե գեդե, բոլ աիդ հեուե կի կրեպ աուաե կա ւեսի դուվո դե սպրե աֆ դե կադի պեֆել աֆ ֆեհե դրիմ սեհե գիեգ ջոնի ուպպ ալ ատհե ւոպպ կի մելե տրենն.

 

Գաստ անգե դե եիել ջուտու աֆ դեկե կաիտ, կրեի, աբա բուիգ սեհե տումպ ֆոֆու ւի րանմ. Դե ֆուուլ հելեբիս հարու ատսե հուրե իր աֆֆի աբա ֆոգե, բուպե աբա ուրոլ զոգե. Ւեհե զուտտ կի րաբո նաիգ իր դե ապրել արտ; աւա մելե կրան վիր մավո ֆրաու գիեգ լուբու լեկհ վեր լյցկ բուեե զարա ոբտե տոպե.   Վերուտ տետե լեիե, ունֆու, գիցկ սիկտ աֆ կաուի, աուսե ֆլլտ, լիկ դե ղագար աբա գաստ սոգե, սահու կի ել աետե, գիցկ կի դե բիսկ լեիե մոնն ֆահն գիցկ լաաե բլուտ. Ւեհե տունֆ մելե ֆոտա, աւա աբկե մովա պանն նահե աֆ ւեիդ. Դե տաաե տունո ւենն ղագար ւազեգ, աւա տունո գիեգ ւուիտ մելե աուլա կի ղագար.

 

Դե ստեր աֆ ստաա սիսե տրեգ նե պոլի, ւեհե դաուց, աֆ կունգ բակեր լիկ դուվո աֆ դե նուբիսս, աբա սիսե լեհի աֆֆ իրւ դե դարր իննի. Դե ֆեիտ, ուննա րումի բելա, տունո մասվո կա մերցուրիսս կի դե գեհա ֆուուլ; աբա ւեհե աբկե աշե մոգա վեր ւեգել վիր մոլի.  

 

Դե րան մա աբա կոպտիսս բիեպ դուվո ւեհե կլակ րաապ, աբա ւեհե աֆ ջենու նահե ւեհե բուպե գիեգ. Դե ֆեիտ գրեբել վեր րատե, աբա իր աուսե գեպտ ւեհե հարու կա սազե կա դե Հինդուս. Ւեհե հարու գիեգ կեհմ վիր մյդե պենգ աֆ գերա գիցկ սեգե. Իր աուսե գեպտ, աբա իր մելե որհե վիր մետտ աֆ ւոնե, աուդե, աբա ադլի, ւեհե սպալ ւեսի աֆ գրա մա պհիս ֆեիտ աֆ գրաց. Մելե կաֆե պրիմ սիսե դե կանու աֆ վանզ աբա սյպե. Դե ֆեհեմի նահր դե հինտ ֆորտ ւի դե ուրրի պաագ, աբա ալբա ոբտե լենզ հաֆե ունկո կա կի ֆոգա դե ֆոտտ կրեպ բաբտ.

 

Սլուլ աբնա ալ գիբե տհեհ վեր գաստ պլպպ սլուլ որսա դե զուսե աֆ ֆեեգ, աբա նուտու որսա դե րեսուլտե; աֆ ջենու րուսպ ֆորտ կլազ կրետ կուտհ վեր աուդե.   Դե հելեբիս, բուեե ւիմի պուզե մելե տրուու վրոմմե Հ’աբել (Ալեպպո), նագե կի կրետ լորի վրոմմե ել ֆոլպե, աբա բիեպ դուվո իր դե տրել լա կիրդ աֆ մելե ատհե ալ րաբո գրել մի ստրե աբա որոբ ոբտե.

 

Դե ֆլլտ նուտու զւոլ եֆեր սոիտ, դրիմ, ւեցե աբա ագաֆ դեր սոգգ ապս մա բոիս, մելվե բեսս հարու գրուգ տումպ վինն կի աուսե ասֆե. Դե հելեբիս զոտա մելե մուսի կի դե Րիֆ գիցկ ալբա կոհզ աբա դե սպհո. ւեհե իմագ աբսեր բիրբ իրդո դե տանցե, զեդ լոբու ւեհե զիրգ աբւու կի կել մի զոգե բրեկնե, գիցկ կի արիե բոֆե ւատու վրոմմե դե լոդի բունս բոուե, աբա ալ կորի ստու մա դե կրաե իր կացե կի մել լա դե մեեե աֆ Հագի.  

 

Bakker, Peter & Matras, Yaron. eds. 2003. The mixed language debate. Theoretical and empirical advances. Berlin: Mouton de Gruyter.

 

Canova, Giovanni. 1981. Notte sulle tradizioni zingare in Egitto attraverso la testimonianza di un capo Nawar. Lacio Drom 17-6, 4-25.

 

FL-170211 Ludăreşte and Devetinja Cryptolects Becoming invisible to the eyes of the Cârstaţ, Şoacăţ, Naricăţ, and Bl'otu

 

FL-020413 Romani vařali ando thapiben

 

FL-190912 Adĭon daj dizcaindeu deuveni

 

FL-100712 Kuluškin-loleškĭ dĭjanak - Kosovo-Resava vařali

 

FL-020212 Thesikano Ezphuri – Dark languages: On Romani flavors

 

FL-150711 Armenian Cryptolects

 

Groome, Francis H. 1891. Persian and Syrian Gypsies. Journal of the Gypsy Lore Society, 2, 21-27.

 

Herin, Bruno. 2011. More on Domari. Paper presented at the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, Graz, September 2011.

 

Macalister, R. A. S. 1914. The language of the Nawar of Zutt, the nomad smiths of Palestine. (Gypsy Lore Society Monographs 3). London: Edinburgh University Press.

 

Matras, Yaron. 2006. ‘Gypsies, Arabic of’. In: Versteegh, Kees. Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Leiden: Brill.

Template Design by SkinCorner