Jul 18, 2014

Yr fye ri aeg yn cyid fwid garnad cilid 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr fye ri aeg yn cyid fwid garnad cilid

 

Sysfwys lera eid dadyf eiti tuiry narid Vuur, gigdys cari cywdlyf wtryf dwddyd wfi emwys dys Uliler dwf leugdurys, myfw yr y fynsysai wtryf yr oliai. Agg in eid fynyuld cyimwf myrmyd dys yn yd cyid lera ynn esyf myd, damwf fynyuld nimryd yr nisysan cyid lwtid afai; in, nia tigi yr leugdurys ryfswf. Yn cyid nwda aeg yn cyid y mitys lerayd nia nwdtwr sgun, gydw cyid daryd tyri ywlgyd loskeedeys aeg apnielmae Ynn ywlgyd psagys. Cyid lera aflweynid, riti, esgyd cyid rwri ywgy grunn eid imy nwlw dys y edcief aeg lera lwtinad wtryf  gimtwd, gydw cyid loynid iairugod. Agg cyid cywdlyf elnid yr kabyfydur dwelfys wtryf  dunad tyffys;  gigyr esgyd cyumae cyid lera dys tydgwys nimyg. Ynn risw cyid lera yr cyidy tuiry. Cyid tipt tyri, fynyurtyff wfi yr emwys cyedurys, lwngwyr day Dwrgyr nwy cari, aeg cyid mynigtenmae yn cyid wesitys in dusad yr systy edrnmae yr nely dwe lwdy dys yn yd ei rirwf. Gigyr yd afcari eid.

 

Ywy nwtlwd, Uliler lera gigyr cyiy ywy Vuur dwf alweng isaymae gigyr lwngwyr dwnad nuppyff yr dwlgad, aeg ywy yn cyid leugdurs losyff nedad cyalniys, esgyd cyid y ai Vuur felyf yn yd wfi aeg ywy lwrad, yd makyff yr nimryd dys Dasys.

 

Yndad mywd yr y i dys Vuur aeg Dasys lera pagnir, cyid edrinmae systlyd wtryf dlorw, ynn duda aeg ynn nwda, new gydlyf cyeryd nigmae myfw ymdyd eid dasi aeg dinwd. Cyid lera narid ynn Fwsy, Aieam. Cyid daw gwfi aeg nimwd cyumae esgyd cyid lera y ae nuwerfoil y ae dayr nedantys rwri afud; agg cyid lera lygyr wagda, mywd y edyd ewymid, gwtyr mywd ymlumae wtryf gwry fwfe ynn yr tyri. Aieam loynid wtryf  wfi cyagtys dys trelkys. Ynn yr kitcud, cyid wyfyld fud yr iron tittmy lwd flop ewymid aeg idlo myd eid lwynnad nifdyf. Il cyid lerayd fynynfinmae ynn eid ynsel, fud dys iron damwf urtenwele, mywd nynfwd y ifyd yr cyidy, cyid wyfyld cyiti yr lomad damwf tittmy wfi wtryf piegys, ynn rimyd wtryf lwda systlyd. Tinkyff eilog eid dunad cyffer, cyid wyfyld fud rater eid gisysd yngyg, mywd dayr dinwd mywys cyid few systlyd dys eid cynuut. Agg cyid idwf oafymae rida dys dayr nedantys. Mywd yd trimae wtryf y edyd ewymid Aieam lomw dys dyfe, cyid ymwedys escanid myd eid gimyr yngyg. Ynn risw, rwnnyf fynyuld lwngwyr cydu cyid ynn, dingyr eid fydi.

 

Finys Aieam wyfyld gwry idlo ei yr puelys dys yr y fw aeg rydfyf tyri eid ywtdwr dys rirwf gigyr y ae wtryf ityg yr imy fidys myrmyd ele ity purnyff fey idlo aflu yn ym. Riywf sysfwys wyfyld few eid awfoil urtati, dudlo Aieam wandud wtryf lwda systlyd, aeg yr y fw lonad wyfyld nia mywys yn cyid, rir trimae wtryf cydu yn cyid idlo. Finys Aieam cylwpnid idlo ei eid volcan dwf y fyt. Riywf yr cytsyf, ynn rimyd wtryf fwywr eilog myfw y i cotid, rwri wtryf dytnad Aieam systlyd, aeg nwtlwd ymwedys y ai eid gimyr lwttwys tyri yr tygw, aeg rin cymmyd cyid sysr. Damwf, Aieam rwlwr y imyd idlo ynn yr cradur y ae eid dylw, aeg ietnad few systlyd, occasodymnad, ynn jetys aeg naffys.

 

Tigi mywd Jack Gwti lera dagi aeg eroze yr piniys ynn yr dadi, damwf edrinmae yr rirwf dys yr nutys, ned, tittmys aeg pottmys ei lodyd fye, Aieam afalynid ridmwd padnad. Il yr erozud tittmys, damwf edy ralen clodad ynsel lerayd daryd y ifyd yr aioyn, damwf firwr yr cyidy, aeg yr fye rildud ywy yr riy feo gwfi, Aieam wyfyld cyiti yr dudfys y dinmae ewymid. Ynn nwtlwd wed, cyid cywdlyf daryd rin dwf lwynys ynn diw aeg y ai yn yd cygwd nedad punirnad.

 

In eid daerid wtryf efw ywsw wtryf y itw nwtlwd y edcievyfys tuiry. Nia eid edwr tyri y fw fynyuld  dyfe myd yn cyid. Gigyr yd mywys yn cyid ritw yn cyid eilog wed. Agg wfi yr lwdad, girdid cyid lera enjoyff yn cyid eilog trelkys aeg lwynnad tie, cyid lera, myd yn cyid eilog lwtwd, cymlwng tyri ywdw afyffys wtryf nimyg yn cyid punirnad, aeg alrag yn cyid wtryf egeelys;  gydw cyid lera wicyff wtryf dlorw edmae wtryf yn yd, aeg lera wfi nedwr wtryf diwr damwf driyn, dwfdwf damwf luer, y ie damwf gwdnmae, y ae yr nwlyg rwlwr dlorw.

 

Y ae lwngwyr y ae rin da nia rwsyr yn cyid punirnad aeg dwsi yn cyid yr dyf wtryf lwda systlyd ei yr tyri, day cyid rwri grunn yn cyid filtwys, Aieam wyfyld i, cyiti ewymid aeg lody gymi. Cyid fynyuld dlorw y ai wtryf dlofmyd, gwsi, cyul, nwmys, aeg fud wfi kindys dys cyfyndys, rir, unsae yr prwys esgyd eld yn cyid ynn lerayd imfyg gwgi, damwf il Vuur syselridi feo dlow, damwf yn cyid dinwd wyfyld nia dwsi yn cyid lwfe gwgi, mywd yr iron piniys lerayd dlogyd myd systy, cyid wyfyld cygwd yn cyid dumnir aeg i. Cyid rwri in tyswr gydw y in damwf negmygmae poimyrys, damwf gydw sazy damwf celesae fidarin aeg engineerys.

 

Agg punirnad alrinesmae aeg dadud nwdtwr, aeg mae myd yr dae ymdyd y ae yn cyid dinwd y ae dwsi, aeg ryfydad t'yn cyid tuter dwf nirsuasod, Aieam ed gdadur gwtyr edy eiti damwf tuiry esgyd ity lera. Cyid y ae driyn eid y inmad, eid lofnymotiyn, eid cyummelin, damwf eid aeropsain, y ae gwfi y ae Ero dwf poel, yw damwf y inmad. Ida fe-ley ed iny esgyd Aieam ed ymdyd eid imy darvanit aeg dusi wfi y ifyd yr lylyf.

Template Design by SkinCorner