Aug 4, 2014

I Puynnenrinit Aff Juin 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Juin oynirskriafid cyoma fininigys, ud aiad rit vrwys aff Iroid nurtys aff prys. Alnir ä ud idfemyner rit ud aynnedrys.

 


KEnP. II


1 Id akduud jael y in tudur enboi cyuy ermae rit ald pruir Edanu, id ald cyod rit os, na le wi tinri logyd Risonudunmiud, logyd Saboud. 2 Id ynn akduud jael velet fulfumynmae, cyuy i fagkravatt jel aff y in salda, Edanu, i pruir aff y in tudur, tinri opos rit ud y asgad id aielk folk. 3 Id Jakob cymodu Edanu rit ud tiyys, id alnir vele dussynn ewymid vunid oyfynit Dair, id som alnir widd alnir kaikudd aff Enopidanm. 4 Id wi folssy na i cyod aff Edanu. 5 Nun ie altdu ud aiad rit vrwys aff iroid nurtys aff prau; id wi kyfyld neet ededun til etdu, id wi enkamnid runt, id edadiessid etdu. 6 Id ynn ie onindumae neet til os cyuy twennad legys, Eg zet ewymid ud ltilgiynner cyuy i dagnyff aff y ma id rit y in cytild opy in uynd Eg widd ewymid, cyufmykig i cyomdanulit aff aied, upkrigdys aff tri dunmyntys ynkit; id Eg cymyw y iw aff ir y asgad rin. 7 Id Dauedann id Sysy cymyw dakys ynnedys. 8 Len ie afdunmae logyd os durmid aff ermae; id enweg dussynn dadun rit vag tudur, wi daessy im som tribumarys. 9 Id ie sysnyn os fiv rwe koiel aff ynmae, fiv rwe padys aff ol, fiv rwe y adud aff wen, tilys i fenmin, ynn wi widd neir til Egypt. 10 Id na iys cyakys y in ywfwd Er tilok til wef Dunrinr, logyd Risonudunmiud, ud dogdur aff Endanm. 11 Nun Er vele wiktid, id alnir vele cyuy prutin afkimig Dunrinr, ynlir zi vele neet aff i wi aff Kanenenud. 12 Id oi triet nakt ud iw aff i Yn cyid cymodu alnir. 13 Id alnir altdu neet yndunn zi enlwt i eynlir alnlerafties aff ald yuir, gydw alnir da neet yndnyff til alrir kindan logyd zi.

14 Cyuy i legys aff i prulofeeai Eg sysnyn Nydyr til zi cyuy eeratnyff; id alnir og cyuy wiktidag sgu zi neet, obynlir alnir cyninit rit zi ud jel. 15 Id ynn Eg droenmae alnir alnir widd cyuy in dusad zi, rin alnir cypimynmae i dad oi grusy, enlwt i kommio aff ald y uir, id alnir og kaikubd durg wiktidag. 16 Id Eg yndnyffmae til giynn Cyemyn og til zi, rin ald y uir da neet lodun etdu; gydw zi wrovit eynlir assnir Dunrinr, ynlir zi vele neet i dogduel aff Kanenenud, som zi og zirdalvir vele. 17 Id Eg sgu le i danti aff i Kaneneneniduys vele wiktid, rin i imnalys aff dut plwnid y in sysai. 18 Id ynn Eg daeg zi skudunig ut wen, oweng til i tilikatyw aff wen Eg vele ityynid, id tilok zi obynlir y in tudur altdu neet dadunmyd etdu. 19 Id dumae Eg vele fagit zi widd id tilok gydw Cyemyn ud wef logyd Kanenenud. 20 Id ynn Eg sgu va zi altdu doenin, Eg kurzesy zi cyuy i enkeed aff y in dael. 21 Id zi og kaikudd durg zi wiktidag cyarin rit zi cyod. 22 Id na iys cyakys, dumae Dunrinir vele ud widoenw, zi agesy na tvo jael le Eg vele goenig ewymid, til cyagud y in skaf, id endoenrinmae zirdalvir cyuy pumanenenlir enrralo, id cyaff cyuy i aiad Enenim logyd i dwdfwd. 23 Gydw etdu vele ud sag aff i Enmoiriduys, le zi ynry vele y ifyd til eeradun skumyn cyidun cyuy fagnikatyw cyiynn legys logyd i dwdfwd. 24 Lerfag ernyff afrri rit wen, Eg da neet ertinud zi; id zi skonet ityynid rig, durg i y od aff zi endoenirnig. 25 Id Eg skymdunmae cyomy til zi, id danid: Sadan rig goud cyuy in dusad tee.

26 Id zi danid: Va weldun tyfy giynn ri? Id Eg sysnyn zi y in aieniff, id y in girdmy, id i loenim aff y in kongdak cyuy simys. 27 Id Eg widd cyuy in dusad zi, id zi konzeeynsy. 28 Id neet yndunig va Eg altdu doenin, Eg yndnyffmae til cymyny zi; rin zi priwelwg danit y in sims, id dadun rig til cyad. 29 Id ynn Eg kymmae zi, Eg agesy og i sysem vagtys va Eg stitin ynn lyig rit zi cyuy y in afrienag; id Eg kyfyld neet cymyny zi, ynlir etdu vele logyd i Yn cyid. 30 Gydw Eg danid, Myai enplwg zi da etdu cyuy cyuttilnad, enweg daessy i simys logyd enrwygad eru. 31 Rin Eg tinri neet nomymys ner zi dumae Eg vonesy, ynlir Eg altdu doenin iys enbomiaffyw cyuy y ma Edanel. 32 Weirrir, ie ynry velet cyuy i aiad danid ler vele nej enrlod cyuy i dwdfwd, ynlir zi tinri logyd enrwygad agt, id cyaff gydw ud dumae cyuy i dwdfwd. 33 Id Eg insgyff le niman sgu le Eg altdu goenin cyuy til zi. 34 Id na iys wi tinri til Egypit til Jodan, ynlir aff i fenmin. 35 Id Eg vele fagnad id dakys jael ymlog, id cyiynnnad id tri jael vonesy Eg cyuy Egypt.

Template Design by SkinCorner