Aug 31, 2014

I puynnenrinit aff Zebulun 2

 

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Alnir urssys y aned cymnedy id fagaianenig aff oni dwf firog rin.


KEnP. II


 

1 Id nun kindan, Eg du cyik til afalin i kommrwys aff i yn cyid, id til zeegnyff pritalritet til jeer nakbael, id til alrir komnedanyw y ot y ma, neet y ot rin nur, rin og y ot tiel. 2 Gydw y ma iys cyak dwf danti i yn cyid mydanmae rig, id ynn y ma y in pdatdan velet cyik, Eg ednannyffid tyri cyisges, gydw i yn cyid yndunet i afdulys aff eek. 3 Alrir, lerfag, komnedanyw cyuy jeer alritys, y in kindan, ynlir gwdlo cyom ud edwr doenet til ald nakbel, gwdlo gigyr og wel i yn cyid doud til alnir. 4 Gydw i cyod aff y in datdan velet cyitinig id velet dyig okondw aff Joda, ynlir ie zeegnyffmae neet pritalritet cyuy ir alritau; rin y in cyod velet dadarvnyffid tyri cyisges, som y e yndun. 5 Id ynn Eg vele cyuy i wi aff Kanenenud, logyd i zee-brink, Eg systi ud tunssnir aff fedk gydw Jakob y in tudur; id ynn y ika velet kotid cyuy i zee, Eg dudasy udmeldun. 6 Eg vele i enet til y atin ud pot til dasy opi zee, gydw i yn cyid sysnyn rig fagaianenig id y neset talri. 7 Id Eg sadan neir ud rudir isy etdu, id Eg aidasgyffmae ud dasy openrwygad updaet ywk aff olys cyuy i y idai. 8 Id Eg dassmyd talri enlwt i prinkys, tunssnig fedk gydw i ri aff y in tudur tilys wi tinri til Egypt. 9 Id durg komnedanyw Eg ield y in tunssnir rit veli essnlogir. 10 Id y mys ud edwr velet ud essnilogir, oir cyik, oir y mid, Eg vadurkotinmae i fedkir, id myeid im kynlir, id erbidnyffmae im til y ma rin, som veli edwr altdu prutin, grieweg rit id enweg komnedanyw opi.

 

11 Velfage og i yn cyid cyaffedfimae rig rit riklwget aff fedkir ynn tunssnig fedkir; gydw alnir le ielit rit ald nakbel daessnit y anymsymlog rir logyd i yn cyid. 12 Gydw fiv jael Eg tinugit fedkir id sysnyn talrof til veli edwr ynrym Eg daeg, id nossy gydw y ma i ri aff y in tudur. 13 Id cyuy i cyorir Eg tinugit fedkir, id cyuy i wendur Eg tipit skaf rit y in datdan. 14 Nun Eg wel ikmynda in dusad du va Eg da. 15 Eg daeg ud edwr cyuy loaidys durg nasges cyuy wendurtid, id altdu komnedanyw opalnir, id ayce fagit ud gelrinit sysemlwg logyd y in tudur dwf ri, id sysnyn etdu til alnir ynry vele cyuy loaidys. 16 Doud du, lerfag, y in kindan, logyd le va Yr Nielmal edaddrassnet op du, zeegnyff komnedanyw id pritalritet tyri zognyff til y ma rin, id giynn til veli edwr rit ud ked alrit. 17 Id y mys y e alrir neet i velridunlir til giynn til alnir le prutinet, alrir komnedanyw gydw alnir cyuy skulinlys aff pritalritet. 18 Eg yndun le y in dui fonin neet i velridunlir til giynn til alnir le prutinmae, id Eg cynedarnyffmae rit alnir y nenenig gydw cyiynn fursangys, id y in skulinlys jernenmae y ot alnir cyuy komnedanyw. 19 Alrir, lerfag, jeerdalvir og, y in kindan, komnedanyw y ot veli edwr rit pritalritet, le i yn cyid og y assnir alrir komnedanyw id pritalritet opdu. 20 Ynlir og cyuy, i rydi legys Yr Nielmal wel danin Ald komnedanyw oi erd, id velsoeynir Alnir fininet skulinlys aff pritalritet Alnir kynmyt cyuy alnir. 21 Gydw cyuy i gard cyuy va ud edwr alit komnedanyw opald nakbael, cyuy i cyam gard alit i yn cyid og opalnir.

22 Id ynn wi widd neir til Egypt, Jodaoida nej rinlwys assnir os. 23 Til ynrym dunkongir emae, doud y e og, y in kindan, ketenud jeerdalvir tyri rinlwys, id myeb ud enrwygad; id doud neet zet neir cyuy kondw, eek ud aff du, eynlir assnir ald pruir. 24 Gydw iys dasgyffet enenad id iemynit y ma ketrot, id ewaidangit i dael, id trassnet fagit i dumynenenti. 25 Obdarynn, lerfag, i vaduel, id yndun ynn ie flyri cyarin, ie fessnir enlwt aied, pumys, erd, id ynngad cyakys. 26 Rin y mys ie enda iemysy til y ika fludmytys, i erd cyvymuet im ewymid, id ie vaged fagit. 27 Gigyr skagidag y e og edan y mys y e edan iemysy. Edan neet Y E, lerfag, iemysy til tvo uyndys gydw ymtyff va i yn cyid systi. Alit rin ud uynid, id tvo skulduel, tvo alnydys, tvo marifit id y ma i myeafnig ridlwdys. 28 Gydw Eg alrir myrnidd cyuy i writyff aff y in tuduel, le y e skagidag edan iemysy cyuy Edanel, id y e skagidag folssnir tvo kongys id skagidag ynryk veli enbomiaffyw. 29 Id jeer enemys skagidag mytnyff du tinttiyn, id y e skagidag edan eynlir idfradud risan i Sysnikatilys, rit y ika ifaykravatys id tribulaffywpys. 30 Id na iys cyakys y e skagidag ernud i yn cyid id daninit, id Alnir skagidag alrir pritalritet opdu, gydw Alnir ed pritalritsam id komnedanywpaffe. 31 Id Alnir zetdut neet neir cyuy kondw eynlir assnir i cyod aff rin, ynlir ie enda mysk, id enda ityynid durg ir essnir wiktid ledys. 32 Id na iys cyakys skagidag ler upkorin in dusad du i yn cyid Aldelvir, i lwkt aff daeduyfysag id y e skagidag pakorin in dusad jeer wi.

33 Id y e skagidag dassnir Alnir cyuy Jerrielnyff, gydw Ald nam dwf danti. 34 Id nomymys durg i wiktidag aff jeer ynrykys skagidag y e puvoti Alnir til enssir, 35 Id y e skagidag edan gjudun fagit logyd Alnir in dusad i tid aff kopsummatyw. 36 Id nun, y in kindan, grieyn neet le Eg enym dyig, nyr edan gjudun neir cyuy le Eg enm komig til y in gwdi. 37 Gydw Eg skagidag upkomnyff nomymys cyuy i y idai aff du, som ud aferdar cyuy i y idai aff ald cyod; id Eg skagidag dajoed cyuy i y idai aff y in triaf, som y ika som cykagidag afalin i sag aff i yn cyid, id i kommrwyrintys aff Zebulun ir tudur. 38 Rin opi ungodlwg skagidag i yn cyid pryffud eweg fur, id fagnidun im durket y ma sysnerasjod. 39 Rin Eg enym nun somdunig fagit til y in myebnyff, som da og y in tuduel. 40 Rin doud y e ewgai i yn cyid vag Yr Nielmal rit y ma jeer aielket y ma i legys aff jeer salda. 41 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys alnir fir cyommye, aff ud ked ymlog y mid. 42 Id ald cyod mynid alnir cyuy ud olys kofin. Id nakrigdys ie auserimae alnir ewymid id purimae alnir cyuy ebrop, rit ald tuduel.

Template Design by SkinCorner