Aug 12, 2014

Naxi nu-shü xeko-koa

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Naxi nu-shü xeko-koa Cover

image image image image image image image

image

 

 

Bradley, David, Fish, James and Hope, Edward Reginald (2002) Southern Lisu Dictionary, Berkeley, CA: Linguistics of the Tibeto-Burman Area.

 

FL-130910 Secret Chinese Alchemy Languages

 

FL-060810 Fong Che-Shi-Pyng Lìaxuyxi Wuxi Naxi

 

FL-080414 Layofixi lisu huxi momkia

 

Fu Maoji 1944. A Study of the Moso Hieroglyphic Manuscript «The Genesis and History of Mankind», from Likiang. Wuchang, Hubei: Wuchang University.

 

Jiang, Zhuyi. 1993. Eastern and Western dialects of the Naxi language. In Minzu Yuwen, Vol 4: 43-50. Beijing: Chinese Social Science Press.

 

Xu, Lin and Yansun, Zhao (1984) Baiyu jianzhi, (A brief description of the Bai language), Beijing: Minzu Chubanshe.

Template Design by SkinCorner