Sep 6, 2014

I Piynnenrinit aff In 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Cyiynnit Ywfwd aff Jakob id Pilen.

 

KEnP. I


 

1 I cyiynnit ywfwd aff Jakob id Pilen. I avusy ud. Alnir dadud assnir enssrir cyassnig le giynnit ed nikulwenir dagnyff. Iys ed ud neetkadam tesed oenssir. I kopi aff i vagtys aff in, va alnir cyninti til ald cyod cyuy ald rydi legys, cyuy i rwe id twiddy-fymai jel aff ald salda. 2 Gydw alnir kymmae cyarin ald Eg tumilw, id danid: agentin til y in vagtys, y e cyod aff in; id giynn emae til i vagtys aff jeer tudur. 3 Eg alrir pruynsy cyuy y in alrit, id cyuy y in esa salda, le velet rit sysdakit duelwg ed ked id kynlir aftnyffsyffud til Yr Nielmal, id le lyig id enssrir enda eynlir, ynlir ie myedan edwr y ma wiktidag. 4 Eg aftinud, lerfag, iys leg til du, y in kindan, le cyuy y in alrit Eg lodasy oi dod aff Joday in pruir, i vel id ked edwr. 5 Id Eg dajoed le alnir vele cyold, ynlir ald tudur myeb alnir rir len os. 6 Gydw i aym aff avundet id ynniessrir danid til rig: Tyfy tydalvir og kudit ald ywfwd. 7 Id ud aff i aymys aff Edanlwenir aiagenrot rig ewymid, cyassnig: Dussnir iys cyay, id rit etdu cymyny Joda: gigyr skagidag ty tudur myeb tee ynn alnir ed dodu. 8 Nun iys ed i aym aff enssrir le oyayrassy rig til kalainyff Jodasom ud myonagmid kalainyffet ud tedi. 9 Rin i Yr Nielmal aff y in tuduel da neet myin alnir til tulnyff til y in alnydys, gigyr le Eg skumyn finin alnir myn id cymyny alnir, id fagsak ud tvoet triaf til edan fagnidunmae cyuy Edanel. 10 Id nun, y in kindan, edanolin Eg enym dyig, id Eg cyassnir du aff ud velet, le udurymys y e afalin jeerdalvir logyd i aym aff lyig id aff enssrir, id myeb velet id sangmydnyff, y e skagidag nired. 11 Gydw enssrir ed plwndag, id doeneys neet myin ud til dassnir i sysik aff y nylka edwr rit velet.

12 Gydw obynlir etdu edan ud tudur oir ud y uir, alnir afalynnit y ot im som enemau; obynlir etdu edan ud pruir, alnir yndunet alnir neet; obynlir etdu edan ud pufet aff i yn cyid, alnir loynenenogit alnir; obynlir ud daeduyfys edwr, alnir dassnirit alnir neet; obynlir ud eresy, alnir nankit neet ertinud alnir. 13 Gydw i aym aff enssrir enkomnedanet alnir rit i lwtwd aff ityt, id plwnit ald ogys, id durg lyig durtinet ald sysai, id giynnit alnir dayr essnir nikulwenir dagnyff. 14 Id velrit enkomnedanet etdu ald ogs? Rit altrot aff alrit, gigyr som til edan needsam aff ald pruir. 15 Gydw enssrir ed ud eynlir cyak, y in kindan, gydw etdu ewaidangit gwdlo i dael etdalvir. 16 Id i kroaff i afys edwr etdu y atinit dayr essnir, id ovan ald dael etdu daessnidut i riaiery, id etdu edaddrassnet opi kroy akt le etdu y assnir ynryk y ma y upgiynny. 17 Id ynn i krodoeneys y ma iys cyakys, i dael sysdakmalsiet va ed doenin, cyin etdu dassnit neet endaet. 18 Lerfag alnir le ed wratfoil, y mys alnir edan ud y asgad edwr, alit ud trifymid y akt cyuy ald enssrir: ud logyd i iw aff ald darvagtau; id ud tvoet logyd ald weenlit, velvan alnir oyayrassnit id oynirkorinit felfulwg; id trietlwg, enweg ald essnir naedrig y akt alnir y nirtit talirvan i eynlir. 19 Id obynlir i wratfoil edwr edan cyvak, dok alit alnir ud y akt tvofydd aff le va ed logyd naedir; gydw wrat ity enyt gigyr cyuy sagmindag.

20 Iys aym goenet ymtid rit lyig aff i daet dui aff Cyaffud, le rit gruet id lyig ald ynrykys y assnir edan wrovit. 21 Fagaianud y e, lerfag, i y akt aff wrat, le etdu ed ynni. 22 Gydw etdu enet aff y ma giynnit puvokatyw logyd vagit; len logyd ledys etdu aielkedunet alnir ynry ed afys, id rit skelfaglagnyffeys erssnet ald sysai, id gigyr aiagendat ewymid rit rirkveld wrat ald dael. 23 Lerfag, ynn y nylka ud. Cypdatinet assnir du, edan neet y e afynssy til enssrir, id y mys y nylka edwr lobnyfft du som myi rin, edan neet upmyfdunmae: edan neet afynssy oir til rav oir til y nir. 24 Gydw enet etdu kedwelit i agenig, id gigyr y atinit i sysai tiud til veldussnir i sysmysy gydw puvokatyw; id len ernyff idfradad, alnir intinet le alnir ed sysdaktlwg afys. 25 Y mys y e tulnyff til y nylka faglagnyff oir irynn, y in kindan, edan neet aflwkdunmae; gydw iys ynri aym y atinit ud edwr dufad le va ed niredkadam, cyuy agin le alnir y assnir edan idfradad durg i aflwkdunyw. 26 Id y mys y e myin faglagnyff volunmarilwg, oir ivolunmarilwg, edan neet ynmae; gydw logyd y naffyw upkorinit wrat rit lyig. 27 Weirrir, ud tvofydd y edalpit ed wrat rit lyig; id ie elnin ud enrwygad cyuy agin til erssnir i alrit; id ynn i dael ed koptinuymay erssnimae, i yn cyid fagtgoenet logyd etdu, id Edanilwenir dasyt ovan etdu.

Template Design by SkinCorner