Sep 8, 2014

I Piynnenrinit aff In 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

Ud pupeky aff i cyed, tinttiwenad, mynkeeys id ultimadu myebnyffiedtyw aff i nasjon. Ie ayl cypdasgyff aff Ein (Dassnir y nel 18). Y nel 23 ed rirkveld cyuy i lwkt aff pupeky.


KEnP. II


1 OBDARYNN, lerfag, y in kindan, i kommrwyrintys aff i yn cyid, id afalin Ald sag; fagtgoud logyd wrat, id rwri lyig, le i yn cyid y assnir kynlir risan du id Edanlwenir y assnir mye logyd du. 2 Cypdatin velet eek ud rit ald nakbel. Gigyr skagidag y e neet tulnyff til wrat id fagynirnyff; rin y e skagidag edan cyuy ermae, enweg i Yr Nielmal aff ermae, gigyr skagidag nej krig daynnil ovan du. 3 Myeb i yn cyid durg y ma jeer salda, id ud enrwygad rit ud vel alrit. 4 Eg yndun le cyuy i rydi legys y e skagidag fagtgoud logyd i yn cyid, id y e skagidag puvoti Mywe in dusad enssir, id cysakt assnir Juin; rin y e skagidag neet daynnil assnir i, gydw ud iw aff i yn cyid skagidag lwin im pole; gydw logyd im skagidag Edanel aiejud. 5 Id yndoeynir y e fagtgoud logyd i yn cyid, y e skagidag cynedarnyff cyuy y ma eynlir id ynryk i enbomiaffywpys aff i Sysnikatilys, goenig en-ynryksangir na kuid aff i sagminda oniys, dumae rit y ma wiktidag i aymys aff wiktidag ynryk cyuy du. 6 Gydw Eg alrir mydan cyuy i puk aff Enok, i daeduyfyys, le jeer prinz ed Cyaffud, id le y ma i aymys aff wiktidag id aioltet wel kopspida til affedan kodmantlwg oi cyod aff Mywe, til fagsak im til cyi vag i yn cyid. 7 Id y in cyod wel dru ner til Mywe, id cyi rit im cyuy y ma cyakau; id i cyod aff Juin wel edan kovtilri, plundurig ynngad rin dwf ynjel gimyn mynd. 8 Lerfag skagidag y e edan myd fagit rit im til tinttiwenad, id ler skagidag y e daessnir y ma i mynkeeys aff Egypt, id y ma i eynlys aff i Sysnikatilys.

 

9 Id gigyr ynn y e pakorin til i yn cyid y e skagidag obduni pritalritet, id Alnir skagidag pryffud du til Ald dankedenry, id Alnir skagidag giynn du ermae. 10 Id ler skagidag upkorin in dusad du logyd i triaf aff Juin id aff Mywe i danlvaffyw aff i yn cyid; id alnir skagidag y atin krig assnir Edanlwenir. 11 Id utlwin ud eynirsayg ynnsisenti ovag enemau; id i tinttiwenad skagidag alnir dussnir logyd Edanlwenir i daelys aff i eelys, id skymdun loynen ene kaikubnit alritys in dusad i yn cyid, id giynn til im le kym opalnir eweg ermae. 12 Id i eelys skagidag myebnyff cyuy Ein, id cyuy i Nu Jerrielnyff skagidag i daeduyfys dajoed, id etdu skagidag edan in dusad i essrir aff Yr Nielmal gydw ity. 13 Id nej sanssirir skagidag Jerrielnyff dudan isolaffyw, nyr Edanel edan myd tinttiyn; gydw i yn cyid skagidag edan cyuy i y idai aff etdu [lwweg risadit rin], id i Myi Ud aff Edanel skagidag dak ovan etdu cyuy afstidet id cyuy nuynirnad; id alnir ynry aflwynnit o Alnir skagidag dak risadit rin cyuy velet. 14 Id nun, ewgai i yn cyid, y in kindan, id edanynn aff Cyaffud id ald aymys. 15 Dru ner in dusad Yr Nielmal id in dusad i iw le idurtyt gydw du, gydw alnir ed ud riloaffoir risan Yr Nielmal id edwr id gydw i ermae aff Edanel alnir skagidag aiejud ewymid assnir i kongdak aff i feesy.

 

16 Lerfag ed i feesy eerig til fagnidun y ma le kym opi yn cyid. 17 Gydw alnir yndunet le opi leg ova Edanel skagidag daninit, i kongdak aff i feesy skagidag edan provit til ud gwdi. 18 Gydw i ynri iw aff ermae skagidag aielkedun Edanel, le etdu tulnyff neet til i daminad aff eynlir. 19 Id etdu skagidag edan cyuy i tid aff i sagmindag aff Edanel, le i Yn cyid wel neet fagtgoud logyd i, rin wel dadfagg im til ud nasjon le doenet Ald wel, gydw needys aff i ewsys wel edan sylwk in dusad alnir. 20 Id Ald nam skagidag edan cyuy veli agit cyuy Edanel, id risan i Sysnikatilys. 21 Afalin, lerfag, jeerdalvir, y in kindan, logyd veli eynlir ynryk, id gjudun fagit wrat id y ma lyig, id myeb velet id sangir-mydnyff. 22 Id i cyakys va y e alrir agesy logyd jeer tudur, doud y e og imil til jeer kindan le i Danwevag aff i Sysnikatilys y assnir daessnir du; gydw alnir ed vel id sangir-mydnyff, riek id loglwg, id myedanet logyd ald ynrykys i sag aff Yr Nielmal. 23 Fagtgoud, lerfag, logyd y ma nia daeduyfysag, id kadan in dusad i daeduyfysag aff Yr Nielmal, id jeer danti wel edan cynedasy gydw ity. 24 Id pury rig ner y in tuduel. 25 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys alnir kedmae i, id fir cyommyeaff ud ked ymlog ymid. 26 Id ald cyod purimae alnir, id na le ie auserimae ewymid ald afid, id agtid im ner Enbraskink, id Edenenk id Jakob. 27 Nitidteminda, in pupesimae in dusad im le ie skumyn fagssdun ir Yr Nielmal, id skumyn edan umanerdaffmae logyd i wi aff ir eritnyff id logyd i danti aff Edanel, id logyd i tumilw aff ir dad.

Template Design by SkinCorner