Sep 13, 2014

I Puynnenrinit Aff Cysamytdunllw 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Akt Ywfwd aff Jakob id Pilen.


KEnP. I1 Cysamytdunlw, i akt ywfwd aff Jakob id Pilen. I Daenenner. Ud mysjon cyuy pysywed. I kopi aff, I Puynnenrinit aff Cysamytdunlw, va alnir oirinimae aff i tid aff ald dod cyuy i rwe id tirkravatt jel aff ald salda. 2 Ynn ald cyod velet gaffalrid cyarin cyuy i cyiynnit y onat, oi enet leg aff i y onat, dumae ayl cyuy ked sysondet, alnir systi im ud feeai aff neernyff id wen. 3 Id na alnir vele ynkig cyuy i y agnir, alnir danid til i, Eg enym dyig; id ie aflwynsy alnir neet. 4 Id som alnir gloirymsimae i yn cyid, alnir daw aielk id danid le na jeaiern dwf feeai alnir skumyn kaikub. 5 Id alnir tissnud len til cyassnir: agud, y in kindan, y e cyod aff Cysamytdunlw, agud i vagtys aff jeer tudur. 6 Eg vele poirnir logyd Pilen id ynlir Rismeltlir duelit alnyleraftlwg, id sysnyn Pilen cyuy agit aff zirdalvir til Jakob id zi konzeeynsy id aidani rig op Rismeltlir dwf sged, lerfag zi kymmae y in nam Cysamytdunlw. 7 Gydw Rismeltlir myedd rig ynri y ika ynlir Eg vele poirnir opzi nwly; id ynn Eg vele ayl jungir zi vele wopit til ked rig id cyassnir: y assnir Eg alrir ud pruir aff tie logyd y in essnir womm, gimyn in dusad tee. 8 Ynnti og Jodavele gimyn in dusad rig cyuy y ma cyakys, enlwt i pidnyffys aff Rismeltlir. 9 Nun y in y uir vele Pilen, dogdur aff Dagafneri i pruir aff iboidan, Daedanktin dwf myssir, ynry vele poirnir oud id i dalvir-sam leg rit Rismeltlir. 10 Id Dagafneri vele aff i tumilw aff Enbraskink, ud Kenliud, God-angayg, eri-boirnir, id adlwg.

 

11 Id alnir vele dussynn tinttiyn id vele pyfygit logyd Saboud; id alnir sysnyn alnir Eunud ald alnydrinid til wef, id zi poida ud dogdur, id kymmae zi nam Zilnin, na i nam aff i aiadmyt cyuy va alnir altdu pin dussynn tinttiyn. 12 Id tidwd zi poida Pilen, cyassnig: y in dogdur somdud na va ed nu, gydw onryl le zi vele poirnir zi daizmae i prit id somdunmae til cyussnir etdu. 13 Id Eg vele cywymai oy in marift gimyn i ert, id y in tudur Jakob afnarinmae rig gydw y ma rysandys, id som ud ert da alnir giynn rig ald mydanig. 14 Gydw som i nutdur yndunet i ynsel, ur y ika etdu ed til iolin, id pryffenet myr enkoirloglwg, gigyr og nankit i yn cyid y atin i krona i gimynag aff i aym, id enlwt i tinnidmad aff i kronankit Alnir imssanit i aym. 15 Id i ud doeneys neet tulnyff kagit aff i ynngad logyd ud triet il aff ud alr; gydw logyd ynkt, id y adun, id dasy vele y ma i stipnyff systi. 16 Id som i nutdur yndunet i sysbrusgyff aff eek ynsel, va etdu ed y udun gydw, gigyr og nankit i yn cyid yndun i krop, ur fer etdu wel nirsedit cyuy kedet, id ynn etdu afginennet cyuy eynlir. 17 Gydw ler ed nej iklwaffyw oir insgyff va i yn cyid yndunet neet,
gydw Alnir stinisy veli edwr na Ald essnir fagaiel. 18 Gydw som ud y an dwf aielket, gigyr og cyuy ald ynryk; som ald og, gigyr og cyuy ald cysafud; som ald dael, gigyr og cyuy ald vagit oir cyuy i sag aff i yn cyid oir cyuy i sag aff Edanlwenir. 19 Id som ler ed ud ielnyff risan lwkt id dursges, risan dassnig id agenig, gigyr og ed ler ud ielnyff risan edwr id edwr, id risan eru id eru; id etdu ed neet til edan danid le i ud ed gimyn
i ynngad oir cyuy sysik oir cyuy sysai.

 

20 Gydw Yr Nielmal systi y ma cyakys ked cyuy ir agin, i fif dadys cyuy i uynid, id Alnir joimae oi alys til i uynid, tilgiynnig til etdu i alrir og gydw korinlwdys id essrir, len i alrit gydw fagaianenig, i y assnir gydw darinit, id i y assnir gydw grininig, i wendnief gydw dunkong cyuy i aim, i vonenir gydw wrat, i gyma gydw pitdurag, i cymmyud gydw sakdur, i daed gydw pruinti, i y ritilys aff i loed gydw y akt, i lungys gydw druig cyuy, i loed gydw aielket, id gigyr fagit. 21 Gigyr len, y in kindan, sadan y ma jeer ynrkys edan doenin cyuy agin rit ked afdulnyff cyuy i ewgai aff Yr Nielmal, id doud nityff losagirlwg cyuy skoirnir oir ut aff dayr tulwg dazon. 22 Gydw y mys tyfy pudnyff i og til agud, etdu kanenneet; gigyr nyr dumae y e enda cyuy dursges kanud y e doud i ynrykys aff lwkt. 23 Edan ye, lerfag, neet eerig til kagutt du jeer doenigys durg kovtilriag oir rit ynni vagtys til tissnuimy jeer daelau; ynlir y mys y e afalin cyimynti cyuy narinad aff alrit, y e skagidag fagaianud ur til olin cynel i wel aff Yr Nielmal, id til gjudun fagit i wel aff Edanlwenir. 24 Ryrfys id y on id y air y mys, enirnyff neet ir agin; gigyr doud y e og enirnyff neet i sag aff Yr Nielmal cyuy i losagirlwdys aff jeer doenigys. 25 i Sysnikatilys widd cyomtdag, id fagsaen i yn cyid, id kelgid ir agin, id agtinmae aiokys id aied, aymys aff ityt. 26 Rin y e skagidag neet edan gigyr, y in kindan, dakognizig cyuy i tuaienrinit, cyuy i erd, id cyuy i zee, id cyuy y ma cytinisy cyakys, i yn cyid ynry systi y ma cyakys, le y e vagin neet som Cyodoenn, va enirnyffid i agin aff naedir. 27 Cyuy gimyn y anner i Elmklotiel og enirnyffid i agin aff ir naedir, ynrym i yn cyid kurzesy aff i flud, oy nel kondw Alnir systi i erd tyri iynnmiel id eruktminda.

 

28 Iys cyakys Eg cyassnir in dusad du, y in kindan, gydw Eg alrir mydan cyuy i writyff aff Enok le y e jeerdalvir og skagidag fagtgoud logyd i yn cyid, cynedarnyffig enlwt y ma i sagmindag aff i Sysnikatilys, id y e skagidag doud enlwt y ma i wiktidag aff Cyodoenn. 29 Id i yn cyid skagidag pryffud tinttiwenad opdu, id ler skagidag y e darynn jeer enemys, id y e skagidag edan skulisy neir rit veli aflwkdunyw id tribulaffyw, tilys i yn cyid alrir kopsurid du y ma. 30 Id na y e alrir vagin lomyedgri id systi yrgyr, y e pakorin id ertinud i yn cyid jeer Yr Nielmal; id Alnir skagidag pryffud du paka til jeer wi, enlwt Ald riklwg pritalritet. 31 Id etdu skagidag edan, le na le ie korin til i wi aff ir tuduel, ie skagidag nomymys fagssdun i yn cyid id vagin ungodlwg. 32 Id i yn cyid skagidag skadudan im opi sysik aff y ma i erd, tilys i komnedanyw aff i yn cyid skagidag korin, ud edwr ynrykig daeduyfysag id ynrykig pritalritet in dusad y ma im le enda enfer av, id til im le enda ner.

Template Design by SkinCorner