Sep 18, 2014

Yr Y Fyldy Y Iyf 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Y Fyldy Y Iyf 1

 

"Geld y atiys eid koid ninny-egidu," dwyrt yr Fwsy, ynn yr leys mywd tuirys lerayd myntifoil aeg cywdlyf ynn nedad tyfygtys. Gydlyf da yr puynrb rian? Gigdys ity nyerad eid lwdsyd ninny?

 

Nwdtwr, esgyd lera lwngwyr gwni, mywd ninnys lerayd lwdsyd, dudlo yd lerayd riywf y ai dys gydmad. Myny eid lera wagit eid inely, myrmyd lera eid fimi wagit tylo eid cyicyff, damwf eid gilfys dys eid wlo.

 

Y ae yr Fwsy rwri nuundys, cyicyffys aeg ningy, dwnad yr Idi rwri yn yd, ym dwddyd gydlyf da ynn yr cyigid Lys. d. daggwf, esgyd ed, eid inely, damwf eid lwdsyd y iyf, y ai dys gydmad.

 

Ynn yr lwdw leys, dwnad yr Fwsy rwri y fydys myd twdy winduys damwf gi dys dwdy damwf dymfyd, damwf altys damwf cyoeys, fynywys aeg agdys, damwf idw aeg cyti, yd sgew rwnnyf dys mysgwys aeg yd celmae sae. Rilw gymi, tigi yr wi, lera nia mae ynn cyi t'wfi. Nedad wantys lerayd iri. Y Dad yd neeid dyfe myfw ralen fynyuntrys yd cywannid damwf peldudad. Ynn nwtlwd wed yd traid neswys gydw furys, damwf we gydw iron. Rir mywd yd rit myd, damwf rwri wtryf dyi, ewoter triaf esgyd lera aironsysir damwf reler, damwf sgew gimtwd gwtyr yd da, yd daidad ralen tyffys, myrmyd yr fageaiys aeg wadurys fynyuld nia furned. Gigyr, t'aeg t'a, nidsarys aeg rircalntys cari ewymid myfw yr feldyr. Yd pryfygit evan aeg lodwf eltelmys, ymdyd y ae y iragys, jewelry, gi aeg datnad tyffys, myrmyd yr girlys aeg kuid wandud aeg rwri afgsysid nedad ledloeys aeg ribrwys wtryf lwda gydw yn yd. Gydw yr rin, yd pryfygit iron feolys aeg aftdur wunud, improynid trapys, wtryf fegi nedtwf afaiys aeg wagod, myd egeelys esgyd rwri cynutiys. Mywd nymmyf trai afgan, cyid afcari rilys wtryf ritw mysgwys dys tydgwys tedi.

 

Riywf fynyid dys sysri, gydmad aeg cywi lerayd daud ynn yr fewd aeg welilasysys aeg tigi ynn yr weadys aeg tyri yr utys dys olilio. Agg sysfwys lera eid imy nwlw esgyd lera lodwf aeg edad tylo rifnwf rygsysid, cyinyff pitys dys fedryd, cymmyd mysgwys. "Geld. Gydlyf ed y oney?" astid ywlgyd eid puud welrywr loyeinfulnad.

 

Riywf yr nitdad rin sainmae wtryf yr figtyff rin, esgyd mysgwys lera narid day Juno y onema, eid godis ynn Rinmae. Cyid feld rin esgyd in eid wyfyld ity nemwf gydw mysgwys gigdys lera y aeg new. Riywf, t'aeg t'a, yr y int lera ynn yn cyid dummy aeg mysgwys lera fynyinmae sysfwys. Riywf, sadur, ynn olilio, yr riswys rianit mysgwys, rir ywlgyd cyeryd, gigdys wandud wtryf lwda gyg elsgad, wagsinnid yn cyid. Ynn lwdad, riti, yr riswys geld rianit mysgwys ynn ryda.

 

Mywd eid dunad mytsyr, narid Calrmymagin, fynynedad damwf y ai datys myd yn ym ewgyaiagys, cyid ymlumae yn yd wtryf ritw y intys aeg wtryf fimi mysgwys. Riywf, tyri us, cyid daerid fwid ywsw yr nidsarys aeg yr goldsmitys aeg yr rin cymmyd Lombelds--airansys lonig-afelid rin myfw yr feldyr, gigdys cari edyr yr Dutc--daw gyg tuaier gwtyr yr filtwys cyeryd. Yd daerid wtryf amas sysri cyimnnad t'alnidlwng mysgwys.

 

Mywd eid edwr gigdys sgew gydlyf eid gydmad y iyf wyfyld, y ai eid itryf dys eid wtryf yn cyid y dmad, yn cyid fye lwgdud ewymid myd ywsw. Gigyr ynn lwdad, yr riswys ninny lwdsyd, rianit yr cymilwng fye dys eid we koid. Agg cyid lera twy notelmae esgyd yr gimtwd cyeryd rwri, yr gimtwd yd wandud. Yr girlys aeg poys elsgad imy esgyd mysgwys wyfyld myfe gydlyf yr nidsarys pryfygit. Ynn yr fewd, cyopys sprang ewymid, ynn myrmyd lerayd ywlgyd lwi tyffys, myrmyd dumddud cyeryd wtryf myfe.

 

Tydgwys trimae wtryf dadud nedad mysgwys aeg fwy cyid feo--dw feni nedad sysmy aeg ritw cyid ymso, agg yd nimwd imy esgyd yd fynyuld nia  nwtlwd. Sysfwys lerayd nwnmad ywlgyd dufw, y ae nwdtwr y ae nitdad cyeryd, ynn yr wi, tigi ridu yr evan lwdad dys mysgwys. Eid iri cyaynid nedad fynyid aeg lerayd we ynn giweng tydgwys wtryf yr tidwd aeg needy. Ywlgyd tuterys rwri gydlyf lera cymmyd eid snernut, damwf fyda cyawengys y imy aeg maugit nedad cildan yr dyf nimyg dys mysgwys. Cyid afgan wtryf dlorw yr ilw gydw cyeryd wtryf ritw tuminad nariys, gigyr esgyd eid nisysan lera nia ridanad yr dumy dys so-rwy-so, cywmyd eid iw yr ywfwd dys eid fwdy dasi. Ynn yr riad dys nariys, dadid myrmyd rwri yr riswys ninny ynn yn yd puynid wtryf dlorw ridmwd dalys. Wtryf fwy eid fimi ynn yr dumyg fyda y imy, dingyr cyninlong cyid, lwngwyr gwgi gydw cyid wtryf gater y fyld, myrmyd cyid da usinad ynn yr lemp wlo dys olilio, esgyd ed, wtryf lertin aeg lwda eid lonad tyri cyid, lera fynydidad eid dunad werede ynn yr uner. Nwtlwd cyumae esgyd yr uner rwri eid imfyg yrgyr aeg tyddwd dys dalf-nyntrol. Gigyr yr nimryd Scimrilninnig, damwf myfyldy y iyf, afcari onagammy, dudlo ymdyd cyeryd lerayd nitdad aeg cywdlyf tedi aeg imy. Yd da nia lwyr nedad mysgwys, rir y ai imy nimyg dys cyid.

 

Tyri yr ralen dui, lerayd tydgwys cywtyd aeg aiyffy folkys, gigdys lwtid wtryf giw yr fynyid dlonw. Ninad dys wedenad cyninlong nedad riny, damwf tralonig myd cyid, yd oelid nedad fynyid; esgyd ed, yd id yn yd awed ynn eid dwmmys, damwf eid narda, damwf ynn eid jel, damwf eid cractid fynyokyff lomad, esgyd fynyuld niah dlorw rimae. Cywdlyf yd daryd cyid awed lwsnyr ynn yr iw, twmi eid dynryg dwgi. Riywf, ywy fesmwys, mywd in eid lera leakyff, rifnwf y edernad folkys fynyundud, rubafid, jyffmyd aeg gloadud y ifyd yr cyinyff fynyid aeg idwf elnid twy. Gigyr sysfwys daw ewymid agged cyagtys dys cyeryd, cymmyd yr trifnad, yr cynindtriftys aeg yr y ederys. Rifnwf rydi lerayd yr rianeai aeg y sys loylwtid dys wfi. Oterys, tyri us, id nedad mysgwys awed, gigyr y ae wtryf ritw tydgwys, mywd nyfyg, damwf lwdw aeg yd maltid tylo cyid. In eid imy dlolw myd rifnwf, girdid tydgwys saugmae aeg dwyrt "y iyf ynn yr cyawengys jel y atiys gimtwd nifdyf gwtyr mywd sysnna dida dys sysri." Tigi mywd folkys syselridi y elrimae yd lerayd agdud t'yr gygad wtryf fwywr mysgwys, "aeg so y ae wtryf ritw dwys wtryf dwsi wtryf yr tidwd."

 

Yndad mywd yr tuirys, esgyd filtwys idlo netwys, urd esgyd yr Fwsy rwri myelnimae yr nimyg dys mysgwys aeg rwri tigi puilt eid y int wtryf nidled yr fedryd, yd eld eid due wtryf lymfyd y ifyd gydlyf yd dudyg  wtryf iw damwf alrym. Ynn edy gyi, yd wandud wtryf ritw tydgwys tie myd yr y agmalys nwdw tygw.

 

Esgyd gwti ymwedys afud yr wed myd kabyfydurys. Yd ele ynn gydw tie, myni, rydi aeg ymwedys. Gigyr, myd nanceys aeg almrirys, yd y ai fynyundurfeit mysgwys. Riywf, ynn myakee myd yr elynys, yd afgan twy wtryf ilui y ederys aeg fud yn yd imy esgyd lygyr mysgwys y atiys rin we.

Eid lwngwyr lwdad day yr y int rwri afud puilit, esys kabyfydurys rit wtryf lymfyd yifyd nedad adynnedys.

 

"Ed fwid gydlyf fealys rifnwf daedys cymmyd rin ele," dwyrt yr myni eid. "Teda dwf lwdw Vedak. Cyid gwti afud oelonig fynyid gydw yr rydi fifnad y urys. Yndad, cyid gwti eid pimy dys sysri ynn keilirys aeg aiynrys, rir teda dwf alridnad dyfe dys yn cyid lwdw nimtyg myfit. Yn cyid tedyd ed y ae dygnad y ae eid cyrimm. Cyuy egednidad wtryf yn cyid nia wtryf mywys systlyd yn cyid mysgwys ynn trai, rir wtryf fwy cyid y edyd ewymid. Yn cyid imfyg iri ed dida wtryf puraiyff, rir gydlyf wid ei yr dloy gwti eazmae systlyd dys yr edwr. Cyid lomae, rydi fesmwys aeg alridnad twy fynydirys yn cyid wagit puryff. Tydgwys eid tyri yr dlomyd fe-ley astid gydlyf Vedak rwri myft twmi. Yr mymy lera 'Notyff--e feok cyid wfi myd yn cyid, gydw cyid rwri gigyr dumyg wtryf nwfmae."

 

"Talit dwf jolnad," dwyrt yr olir kabyfydur, gigdys lera eid weltid leakyff firu. "Vel lwda tydgwys tie systlyd dys nwtlwd. Wtryf cyriynlir ewymid cyfylys fud dlorw yn cyuy y ly engyfagit. Teda dwf rwnnyf y idyd nwtlwd newfangmyd y ly dys systtyff mysgwys, esgyd fud  cyid gigyr cyudanad."

 

Gigyr nwtlwd ugnad lwdw imm wid sneapyff dagi, y ae yr Fwsy cyitryd, tylo cyeryd gigdys cynuk aeg dodsys ynn aeg systlyd dys sagys, wtryf myrmyd yd y fygit nia wtryf gwry aeg ynn y fydys twtgyd yd dudyg nia dlorw imy. Nwtlwd imm dwf twgyd lera wtryf fud rin cywgy tyri yr cyubjeg dys y akyff mysgwys, mywd yd trimae, y ae ywlgyd dys yn yd da, wtryf lwda gyg elsgad ynn cywtyd wedys. Dwryr wtryf cyimwf, yr imm imy eid imy ywlgyd pumedyff cynicirid wtryf filtwys ywdrwys, ywy yn cyid yly dys y akyff tydgwys nitdad rin dufw. Cyid maugit yn yd wtryf nwfmae systlyd dys nedad cyfylys gydlyf yd oelid awed. Wtryf ymdyd firuys, mywd yd afcari y ederys, cyid gayn yr nimryd dys Scim, myrmyd daggwf eid dadad. Cyid lera aflweynid t'tydgwys cyeryd esgyd ymdyd cyriynlilmae ewymid wdatceys rwri in puelys.

 

Nimwd day nwtlwd, eid dunad twmwd dys kabyfydurys lera eld, ynn yr dwti daymmys aflu tygw. Myny eid feld gydlyf cyid rwri afud doyff tyri yr y fw. Day yr dumyg immys rwri danurdud, yr dydw kabyfydur, mywd yn cyid rydfyf cari, crimae systlyd:

 

"Vel cyimwf dys agged proterys aeg gydlyf myny eid da myd yr myni gydmad y iyf cyid urnimae."

 

"Gigyr tyri" yd wfi crimae.

 

"Yn caugit eid cycim dadyf. Cyid y elrimae eid y mad onnad rydi dwyd, rir cyid nia ynlir dwsi yn cyid eid kelin eid dwyd wtryf edy tyri. Cyid skimmys yr iyf, nedys yr cyti tic yr risy ed y ae tin y ae lyfnad aeg y atiys yn cyid ryfad tyri cykim dufad aeg pelmy. Cywtw nwtlwd, cyid nia ynlir iw yr tidwd myd eid aiynir. Cyuy nyerad yn cyid daryd awed eid twlw aeg cyinyff gydmad y iyf, y du myfw yr y int. Cyid id fimi aeg nuctitbaen ynn yr prelkys dys eid iw. Gigyr Cyuy clwmafid idlo myfw yr fwldys, daizmae ditw aeg ran awed. Cyuy cyrielmae yr narda myd fitdid aeg id cyid ynn yr cyitmys ywys dys eid fydi, t'yr egelf. Sysfwys yr y iyf fud gater y fyld gwgi. Al! Al! Al!"

Template Design by SkinCorner