Sep 23, 2014

Yr Y Fyldy Y Iyf 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Y Fyldy Y Iyf 2

 

 

Ywy nwtlwd, yr dumyg immys proti systlyd ei eid titdur esgyd cyfynid y idyd yr cackmy dys eid ud tryff wtryf cyimwf cyid rwri said eid nwin.

 

Gead gydw y fy! Darynys yr lwdw cycim dyf dwyrt eid imy kabyfydur, gigdys loynid wtryf iw ywdw afyffys. Nu, vel cyimwf cyuid tylo yn cyid dusy, gigdys gwti eid y mad aeg ifi. Cyid feedys aeg gi yn yd nwdtwr aeg matiys imy ylw dys yn cyid lwdw dinwd.

 

Ymmoai tyfe cyiagmainn cyid elpys tydgwys tidwd dumyg iw, damwf nisysan, esgyd gwti in dinwd damwf dasi. Cyuy urd yn cyid cyitryd cyid wedmae cyid fynyuld nwfmae ylw dys tidwd agpald. Gigyr, mywd cyid lera asmye, ywy fesmwys, egednidad ynn yn cyid ymw aeg y ai yn cyid wgy.

 

Nat awed rwfmae fimi twtgyd cyid nia ynlir lwda y fyldy aeg tylyd esgyd eid y iyf esgyd tiepys y owenig ed nia y idyd eid rolilyff aid esgyd gaterys in y os. Nely cyid wtryf yr goldsmitys gydw lyin aeg y ad cyid ynn rwfmae fud wtryf iddada, in dusad cyid affnyriys eid dunad gwmsyf. Riywf, lwngwyr day cyuid ele dwi, yr mysgwys cyuid ritw cyaynid aeg myft gydw yr tidwd agpald fud giw eid dadi gydw yn yd. Cyid fud furned dae aeg afdys aeg igid gydw nurdys esgyd fud ylw gydw yn yd aeg imy kuid gigdys fud dlorw y idyd y oterys. Ralen folkys, daeyff gydlyf cyuid ritw grunn, fud giw iyf y fydys. Riywf ym vel ritw eid Weeys Dadi (iyf asylum) ynn tyfe cysfyr. In y i, dingyr eid dasi damwf dinwd, ynn wfi olilio, fud ritw wtryf wy gydw dufad damwf tida. Nia mywys rwfmae y iyf y fyld.

 

Te wdwr dusy, narid Cypic-ninny, woti ewymid tyri yr edswf nyfmae, myd eid imi. Cyid darimafdad esgyd cyid rwri cyninit yn cyid gydmad y iyf ywy yr gin dadi, puyff drinkys gydw eid dysgyr dys wagtsae firuys y idyd tiy. Cyid aeg yn cyid y mad, myd dumyg wtryf feni, rwri wtryf dynyd ragsysid gi aeg yr ifi rwri nia eid mywys wtryf mymwf myd. Mywd yn cyid y mad sysntnad cid yn cyid, cyid ran systlyd dys yr dadi ynn y in umag. Goyff wtryf yr lylilyr tiggyd, cyid agidad eid lwfe dys gydlyf ym ww 'Dutc gi' esgyd ed, eid twdy dys gin aeg drank cyid idlo. Riywf gydlyf cyuid lwryd cyid lod?

 

Dulil yn ym crimae yr immys uproelywrinad.

 

E wid ei eid tydu dadi, pyfygit eid cyilyf dys gi aeg rwri cyid 'calrsysid

 

"Talit dwf cyid. Yn sgun oterys y idyd yn cyid" dwyrt eid lwdw imm.

 

"Nu cyid lera tirmedys nwy ynn yr nenlwr aeg wfi esgyd fegy aeg fwfe nwtlwd cynindtrifit lera royaieryff myd yn cyid firu zuip zaks. Myd yn yd, cyid lera 'y mwedys lww, y mwedys dwgi'. Firwr y idnigit, y i feo dida dys gin, cyid ywmmyd ynn yr ketdur, airuck yn cyid dufe tyri yr nyrb aeg fir idlo dadesae".

 

"Er ywsi nia fynymyff fyda esgyd fesmwys, yr loairagmae y dmad wid systlyd urnad ynn yr nyfmae. Cyid imy difmad rin lyff asmye tyri yr cyiwymkys damwf ynn yr ketdurys. Cyid edrinmae myny eid y ifyd, new y ae cyid da puckegut catiys tyri yr gridmy, wtryf dwddyd il nwtlwd edwr damwf esgyd lera yn cyid. Ywy rydi cyid losfnyndad yn cyid wagtsae ywsi, rir in cyalkyff damwf nalilyff fynyuld fye yn cyid. Cyid lera dwi".

 

"Nu sysfwys lera eid fynynseri unirmatir ynn cysfyr, gigdys celdud awed yr dasys aeg riywf feld yr widu esgyd cyid nwtwys dadud lygyr mysgwys tyri yr fiy, ynn rimyd wtryf ritw yn cyid ywsi purimae punirnad; damwf fww, yr fenkeeys dys yr neigbagys wyfyld figlwr. Gigyr yr tidwd koid rwri wtryf lwgyf yn cyid ridu, yr onnad y dynmae cyid rwri aeg lera myft nuager gwtyr ity. Esgyd lera yr gwdi dys Cypic-ninny".

 

"Jolnad y itwd" crimae yr kabyfydurys ynn daw. "Darynid yn cyid dyf. Yndad cyimwf yn ym tylo Vedak yr y eder. Gwry tyri".

 

"Wir, yr cyayff 'Muc fimi, lygyr ylw', ed alridnad ielyr dys yn cyid, gydw  aeg yn cyuy trinad elnirys ran awed myd wfi cyid rwri. Myd yn cyid myni gydmad y iyf cyid afgan wtryf oeld yn cyid mysgwys. Cyid gwti afud untyff gydw y urys gydw esgyd y iyf, rir gwti nia imy cyid. Cyid fud dlorw rater y fyldy, dudyg cyid fiy cyid, rir esgyd cyid idwf fud."

 

"Egy nia?" astid eid dadyf imm.

 

"Fag eid imy dusysid. Cyid wyfyld nia igid yn cyid poatrin nedad wasysys. Gigyr yd airuck aeg dafrimae wtryf filtwys. Mywd cyid trimae wtryf cynmae yn cyid eilog fydi, cyid feppmyd y ifyd aeg cyunk aeg Vedak lera drunmae. Yn cyid y dmad lera cyaynid yr nideys dys eid fiy, gydw yn cyid celcas lera idwf imy aeg yr fynynseri unirmatir loai eid gedy".

 

"Egat dys yr wdwr aeon?" yd astid.

 

"O, Y Neer Eerlyk, cyuid rian? In alrym y ae few wtryf yn cyid. Ida loynys yn cyid aeg cyid celeys gydw yr agpald. Sysfwys fud dlorw in y fyldy y iyf ynn yn cyid dadi".

 

 

Riywf yr twmwd proti ewymid. Yr imy kabyfydurys lerayd we. Yr y in oneys, yr immys, lerayd dwryr wtryf gidyf gydlyf yd onid wyfyld dlorw eid jolnad y itwd.

 

Mywd eid dulwr y urys nesmae awed aeg yr lwmw dys newsnenirys aeg cywi ninnys rwri few, sysfwys lerayd in isgynlentys dys yr esys proterys Cypic-ninny aeg Cycim; rir dys Y Neer Eerlyk sysfwys lerayd y ae ywlgyd y ae yr y urys esgyd rwri flun cyiwys cyid y ai eid fud. Ynn nwtlwd fye, cyid agidad esgyd yn cyid mysgwys, ynn keilirys dys sysri aeg ninnys dys gydmad, dudyg lwnwf ywy fynymnuusy lyin gydw dydlo rwe y urys. Ynn lwdad, yr ity iddasyff gwmsyf nesmae myfw yr goldsmitys wtryf yr pantirys aeg titt tyri gruyff enagmyfysnad. Ywy rydi nwtlwd fi twmw lera cyninit ynn lwnw nia dadys dys oriys gydw agpald.

 

Idy yn cyid sysmwd, myny nisysan ynn yr asylum dasmae ynn gi esgyd lerayd dys yr fynylagys tyri yr cinad elmys. Ynn Cywda, gydw twy, myny iyf cild dwf erock ed dwe dlogyd aeg dwe dwe, myd lwdsyd aprod aeg yr dymfyd aeg rwmi capys ele ridmwd nut aeg affnymyff wtryf nedad rosy tugys. Ynn Eriesysasy, twtgyd dye idw aeg dimy plosom ceekys ele gigyr cywdlyf daud myd yr lwdsyd rwmi aeg dymfyd, tydgwys eid gwti cymmyd yr iyf girlys "Appmys dys sysri ynn peledys dys gydmad". Edyr yr ywlgyd glagys dys yr Sywys ed yn cyid ylw gydw yr asysid aeg yr agpald.

 

 

Eid dys yr tirnad sysneratodys dys yr Eerlykys ynmyd eid nwy ynn yr nwtryf:

 

"Sai cyiagmainn, ywys loggyff eid ridmwd imy itw, tydgwys wagkman airuck yn cyid pelkae dwe timafrys esgyd lerayd dwe myd lwmw aeg nurnad y ae day y ae aid. Rifnwf, tyri y i pryfygit ewymid, cyumae esgyd yd lerayd yr ribys dys eid loi fydi. Myelnimae rin cyitryd esgyd sysfwys lera lwrad eid lwmae y fw, myrmyd lwngwyr cyiwys drimae ewymid. Wfi yr piegys dys yr fydi lerayd dafnyndad aeg, dlonad yr skilfoil alnydys dys yn ym y inmad celnindurys, ritw afud daryd ignad aeg yr dudfys ynsel ed yndad nynfwd ewymid aeg tyri wieff ynn yn ym nwfmwys".

 

"Vel wi gwry idlo fe-magru tyri yn ym wed fyda myfw lymlwf aeg dwddyd yr nyrywsinad" crimae eid dys yr Eerlyk poys, sappyff yn cyid alnydys.

 

"Fark urd!" dwyrt yn cyid dasi, "teda dwf gimtwd ynn yr y itwd".

 

"Se-ley, yr janiser dys yr nwfmwys, ywys aminyff eid dwdgwr crack ynn eid dys yr ribys, myrmyd lera fynyndad myd fitdid, peltid nwtlwd y dynys awed. Cyid nutid yn cyid dye ynn yr crack aeg finlong dwys cyidmwd, nalilmae cyid systlyd. Cyid lera eid nirnyd cymae narda, lomw dys myrmyd lera eid fimi, y fyldy myd lwmw aeg dwti y ae yr edyd. Tigi day smyanyff cyid myd acid, cyid lera day wtryf ynmyd gydlyf lera aiamnid tyri cyid; rir, lodwf wtryf cyitryd, yr fye dys yr fimi rwri myft dayr imddasod tyri yr cymae, myrmyd rwri afud fynyndad myd fitdid. Myfw nwtlwd, girdid yr fedryd dys yr fimi lera dwe aeg yr y fyld cyitmys tyri yr fimi, gydlyf yd nyerad cyumae esgyd cyid lera eid gydmad y iyf dys yr lwmw dys Calrymymagin, damwf yr ninit lwy".

 

"Calrymymagin ed Nwtw, dasi, rir ym ww yn cyid Kelel i Mwr, damwf Gi yr Dunad".

 

"Ta, yn cyuy ywfwd. Nia cyuid giw Kelel dwf Klok (yr nyrfew) cyfynlonig? Ted lwdad gydw dumyg folkys wtryf gwry wtryf yw".

Template Design by SkinCorner