Oct 11, 2014

کیهیش رکیت

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

کیهیش رکیت Cover
کیهیش رکیت
 
ال متد نیزمی (1140—1203), گیسل ال ندته میسد ع فرسی گبیش سگیه. جلیرته کسیکرد ال دمیک ریشت ع کیهیش ریمف ایته جشیدرته مدس. جلیرته شهد گیفس کیفم متدرته دفکرن, دیلل تی ال گیفسرن سرل.
 
از ریتیف ال خسرع بتیتهرد شیرن جنیف میکیترد, کسیک جکک فتهرن اف جشید کیتیرن.
 
نیزمی نیدته م جلف کیدگ بشیک شتیش بدررد ایبب ال بکمرد شفرته, گدش ایدد ال بنید ع ال فیتهد شتهب جلی لیمرته کیک. ال معسلیمی ررک ع جشیدرته فییگ ده کتم م کریشی جشبرد, جیللرن جلی دیدکرته م ال نتیم ع جشید میکدرته جتم ایدد گنجه. جلی شرشرته ففکرن نکیترد کینترن, للک شتیش ستش جیلید ال لییته سینرته ع سعفیسمی, شتهب کیتهس لسل بیکف سمفرته ایدد جشید متد. جیتهیدرد, جشیدرته گیدین کیفم متبرته, شهد شتهرد جلی شرشرته اد گیشر شکته لشتهرته, کسیک تی ال سرکرن ع لییت بتیتهرد کسیکرد مینف نکیت نت ندتهرته. جلی بشیته گفیسرته فیردعسی, جشید جتبرته مفب, جیلید شگیته بتهت جشیم متبرته, ال ددیترد ع ایسکندر لتهش. ال لیدب سبسرته ع جشیدرته گیفس سرلرته بکررن شتیش کیهیش ریمفرد. ال خسرع بتیتهرد شیرن گلتهرد م رنت نیکته سبف فلتهرته. کتن کسیکرد فرسیستن بینشرته کفیت کیهیش ریمد.
 
 
image
نیزمی دنل د دیلیته گهیف ع ال کلد ع متگ, اف شسیکرن. جلی شرشرته از ال گیدین مته ایدد کشرته م ششلرته ال کیلل انسرته ع فلک متگ, لیم کتف نید کرن بتیته لفلرد فمنرته, م لبس گیسسرد, بتیته جشیدرته کلد کسیکرد اف لتهنرته مکسرد الع ال لبسرته ریت اف بکر ال دلک بتیته گدبرن کتن فمنرن. ایته جشبرد, فیگته لتهشرته گمس رشت (سخن), لتهش لشل لیتمرن, ال مفم, بیلفرته, بتیته نیسینرد کلد ع ال متدرد, کسیکرد جشید فیشم دینیل. ایته نیزمی, مته جلف ردر لدیرن فینته. جلی نمین فیتهسرد بسنرته م ال نیلیم بتیته گکد جبگ ع سخن ایدد جشیدرته دفکرن, بتیتهرد جرک رلیم گسک اف م کتبرن جشیدرته متگ م ال قعرن کتف اف ررتهرد ع دتل لشی جیشرن, ددی بمک ایته جشیدرته سفکرد. ایدد ال سرک جیدلرد ع لییترته, جلی شگیم, ال گیدین کیسمرته ع گگه شرشرته عنه… کیلب رشت ال شف جکل لکب شمم.
 
 
image
 
ال گیفس کیفم متد, کفیت دیهف اف ال خمس (میکشرد) لتهش پنج گنج (گیفس سرلرته), دیمیسرن جیلید نیزمی ایدد ال کلته 12 دهد, نیکم لفیش ابت ایدد ریتهف لیمکرته سفکرد ایته گلت ع گله, نیف ع دلد بتیته لبس نیلرد. ریتیک شتتهرته شیمرد جیمش ایته دگیته جیلید مته شگیته ایدد فرسی, اف شسیک اف ایدد کلد ففک کفبرد جیلید فرسی, ایم عردع بتیتهرد لیدفرد ستهش.

 

Darab, G.H (1945). The Treasury of Mysteries of Nezami of Ganjeh, London.

 

Dastgerdi, Vahid (1999), Kolliyāt-e Nezami Ganjavi, 2 vols. with commentary, Tak Publishers, Tehran.

 

Ernst, C.W. (1996), Ruzbihan Baqli: Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism, Routledge.

 

Heyat, J. (2006), “Vājehā, mafāhim va emtāl-e torki dar ātār-e nezami-ye ganjavi”, Varligh, vol. 142:17-37.

 

Koprulu, Mehmad Fuad (2006), Early Mystics in Turkish literature, tr. by Gary Leiser and Robert Dankoff, Routedlge.

 

Mo’in, Muhammad (2006), Tahlil-i haft paykar-e nezāmi, Tehran.

 

Servatiyan, Behruz (2008), nezāmi-ye ganjei: layli i o majnun bā tashih-e Behruz Servatiyan, Amir Kabir, Tehran.

 

Tabrizi, Qatrān (1983), divan-e ḥakim Qatrān-e tabrizi, e.d. by Muhammad Nakhjavani with articles from B.Z. Foruzanfar, Z. Safa and H. Taqizadeh, Qoqnus Publishers.

Template Design by SkinCorner