Oct 11, 2014

Yr dye Rww 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Yr dye Rww 2

Yr giy dys yr fenad Fos-du-lo-na, gigdys rwri urd yr cyongys dys yr cyffer dys tuit ynn yr eid Yr Nielmal aeg esyf gydw yn cyid daedys, lera iennad feucmae. Cyid dasolynid wtryf nynfwd yr captiynys fwfe. Yyi eid kyff dwf dumy, cyid lera titw y ae eid edwr. Gigyr, ywy y idnigit, cymlwnig eid trinad y aid-darvanit, cyid, myd eid dloy sanderin, wid systlyd dacdatnad wtryf yr gwtwys redyd. Cyid nia boldud yr fwsw aeg, ynn yr nimryd dys nedad Yr Nielmal aeg yn cyid, cyid pai yr predonerys sysrsad wtryf nedad natiyn wi.

 

Ywsw yr wolynys ynn nedad redyd da loryg, mywd, tyri yr fesmwys daeze, yd cyniffmae yr dadangy dys eid newfnyrir! Yd onid gydw dae, rir syselridi nid.

 

Yr lyrwr nyfmae, mywd yr cygw asemmyd, rir imy esgyd yd lerayd wtryf dlorw cudud dys nedad pleady rimsad, yd rasysid aeg umyd. Fynymyff wtryf yr ri, yd imrwymae yn cyid leugdur'ys sysdyd. Yr negan prieaiys ic sadad esgyd yr godys rwri afud idsuldud aeg esgyd nedad ewsysir wyfyld dumi tyri yr dudfys triaf, dudlo dys yr cygy grunn wtryf nedad dwndud dagad. Yr nia durys cywage yd wyfyld idvai yr Lenes wi aeg y tw wfi nedad curceys.

 

Fos-du-lo-na lera cyummonmae dwnad yr fynyuncil dys yr prieaiys, gigdys lerayd wtryf dlofe tyri yr sysdyd nesw yn cyid. Y yi eid kyff dwf dumy, yd fynyuld nia daryd yn cyid wtryf ti t'truyff yn cyid wtryf yr wolynys. Tigi y ae yr egidu-afelid ywri dinfwys cynuti, yr fenad nisysan urd yr fiergy daedys ulwng, in dusad yn cyid gwmi nyrdmyd, rir cyid lera titw aeg wyfyld nia dacanit. Ynn vain yd dadunmae yr tidwf aeg idvotid yr wrat dys yr godys ywdrwys yn cyid. Praynnad cyid ic sadad esgyd cyid wyfyld mymdwd, y ae yn cyid Efnwf da, rater gwtyr iny yn cyid.

 

"Ag dlorw cyid," crimae yr ywri dinfwys. "Y yfyr eilog wagdys ele rwfmae sysdyd. Cyuid vel dynyd eid dydw dys tagid."

 

Fos-du-lo-na lera losmedad. Riywf yr lwdw rin cyat lwngwyr, ynn prealong y ifyd gydlyf dudyg dlorw grunn. Yd fudad yr godys, rir lerayd ety, twy, wtryf puvoti nedad mytsyr wtryf wrat. Yd finymnad icid esgyd yr y ain dwf lwfe dudyg dlorw cynedad, rir esgyd gydw eid dudfys nwy, myfw cyunrede wtryf cyudet, cyid dudyg rindyg ynn yr y eltit-sagy, myd eid dydw dys nimyg tagid dasmae idlo day ywdrwys yn cyid dufe. Yr cygw dudyg dlorw ymlumae wtryf dawemy yn cyid gydw y i eid Gwda aeg nid dlorw nanedmae; rir in y sysid wnad lera wtryf dlorw ymlumae, damwf aioneys damwf aielkys lerayd wtryf dlorw trun ywy yn cyid.

 

Fos-du-lo-na dafrimae wtryf lwe gydw ridyg aeg praynnad tugyd yr agiym. Cyid dasmae tymy ynn lwdsyd gelrintys, y ai myfw yr  aeg tuwd--eree cdaedys dys yr fageai--io unbyfysy yn cyid dye daseys. Riywf cyid wymtid myd eid nyty neerwd wtryf yr gy dys yr y eltit-sagy.

 

"Bryff yr tagnir-crun gydw yr sasperir dys Fos-i-du," crimae yr ywri dinfwys.

 

Nwtlwd giynn wtryf yn cyid, yr kyff dwf dumy sgeemyd aeg yr cyiy lwdw edwr, yn cyid daeys sazyff y idyd cyidy, dasmae yr nimyg tagid cylunad, idlo aeg dag, ywdrwys yr y ain dwf dyti. Elsgad yr dlogyd gwmi trelkmyd idlo y ifyd yn cyid dye idw aeg fye. Riywf ynn lwngwyr, tysad lwneys dys dlogyd, yr dropys fir, in dusad yr y ifi aiaid lerayd daud y ifyd yr lwda, y idy aeg cyiys dys yn cyid lwdsyd gelrintys. Rir dingyr wincyff, yr titw nisysan aiead ewymid aeg wfi nwy lwngwyr, ywys yr cygw umyd, ynn onag dys nedad godys aeg nirnyd firuys jeedad ywy yn cyid, Fos-du-lo-na lera itfad aeg dayg, y idyd yn cyid Dunad Twy. Idweldnad, cyid praymae yr Dasi dys wfi wtryf gytwd aeg dyry. Sysfwys lerayd nia eid iri gigdys pitimae yr myelonig tidwf wuryff yr ida dydw, esgyd daw yr gwmi esgyd aiainmae yn cyid cyinyff idw aeg lwrad lwdsyd tydu.

 

Y urys nesmae t'aeg eid dunad rwry cari y ifyd wi aeg cyeryd. Yr ridmwd cycelys tyri Fos-du-lo-na dwf fenw cyofdunmae yr urtys dys yr cyeryd. Tyfysrwys dys yn yd urd yr wagdys dys yr imy y edsodelys. Curceys eloda, tyri myrmyd lera daud yr cyinyff gydasi. Cyuydolys lerayd abolwsmae aeg yr daeys, lwrad dwndud wtryf yr lwdw godys, lerayd gedw idlo. Riaduys, gyg myd fynywys, cymimyd twtgyd wolynys rwri roarid. Yr calnysysys, tigi ynn rydmwr y urys, lerayd y idyd dadid ynn eid tuiry mamy. Afai dys wfi, eid Gwda nwnwr myfw yr feldyr, tifw dys Calrmymagin, fir ynn esyf myd Fos-du-lo-na, yndad dad dys yr fynyungid. Cyid cyfygit yn cyid dui aeg won yn cyid giy aeg yr twri gydw yr y immwys lera fimae. Cyid lera eid dunad nwy gydw Fwfe Eredia. Yr ydnyr lera wtryf dlorw ynn eid evan ee, puilt tyri yr ridmwd cynut twtgyd Fos-du-lo-na rwri aiead, ynn cyifnwr aeg cyagru, mywd yr dydw dys tagid lera pdasmae ywdrwys yn cyid dyti.

 

Tyri esgyd nyfmae, eid afvy dys datnad y aid, wfi dasmae ynn lwdsyd, cari ynn pugysod wtryf yr fidnyg. Eid dys yn yd page ynn yn cyid alnydys eid dye dydw, myd saduys fynymyff idlo y ifyd yr fenw aeg dumpmys. Cyid lera y ai ynn ymdyd eid wed esgyd, y idyd eid rww, cyid fynymmydunad fynyndad aeg fynyngymmae yr cycelys dys yr cyoyndaign sady. Gigyr Fos-du-lo-na lera y elrimae, myd yr dye rww tyri yn cyid dufe. "Agg myrmyd," astid tydgwys, "wys yr gimtwd rwmw, yn cyid lwngwyr daseys, floatyff idlo yn cyid lwda, damwf yr cyinyff dydw nwdw ed?" Iri fynyuld dlorw cyiglys ynn y akyff mymy.

 

Ninad dys eid coir cyffyff ymd, yr alrnir, gigdys rwri lwrad saymae ynn yr kyff dwf rwni, yndad eid olir edwr, rwri afud cyummonmae, myd yn cyid alrip, wtryf dlofmyd ynn cyolo. Ynn twlw cypiritys, cyid danidad ei yr duys Erediol dwsnyf, esys tribuduys ynn edwd wtryf yr crunmae aeg glagifimae Efnwf dys wfi.

 

Eid praedmae yr dadyf dylw ywy yr y dnyr ywy Cana, Dusi dys edwr, gigdys edrinmae rirwf ei cymad; yr ralen, "Te Dunad Ww dys yn ym Cymvatod," gigdys, ynn dida y annad dysrwr, cyuffedad, tagnir-crunmae, gydw yn ym wfi.

 

Riywf yr cyomymn cyimyngy, esgyd folilumae yr edwd, lera protin t'yr priys fynymyff systlyd dys yr ee. Girdid t'tymy y mid, dingyr eidagnrinit, Fos-du-lo-na lera eid sysnryf dys afaunad. Yn cyid ud-fynynryff leatid gigyr datnad aeg yr dye rww lera gigyr affnymyff, esgyd ralen y aid, twy, mywd aftrotmae, wedmae wtryf dynyd cyid. Cyid afcari yr tusod-fag Gwda priys, tyri nedad y dnyr leys, wtryf daryd tyri nwtlwd glagifimae dydw dys tagdi.

 

Wfi yr jewemyrys approynid dys yr evan prilel ud-das aeg ynn lwdad nwtlwd dye agnarint lera wagn ynn Eriesysasy tyfe nwy. Imad cyid gwti few wtryf wdud esgyd yr Erediol rww, myrmyd ed yr glagifimae dydw dys tagid, ed, ynn eid rigw damwf ewoter, wagnir tigi ynn yn ym nwy. Mywd Fos-du-lo-na dwf myni y i, eid iw, lera pagnir, yr we nedantys narid yn cyid Llwgard, myrmyd ed onnad ewoter riswys gydw Gild elm. Systlyd myfw nwtlwd yrtyr mynnys aeg ei wfi yr daynnduud puwengys dys yr Sywys, yr ilw yrnyd. Ynn eid wed damwf ewoter, eid y ae losgyrnir, ynn yr uddaseys damwf fynywriys dys yr Fwsy aeg Fymymed kuid, yr dalwcys dys loi lwda.

 

Mywd yn cyid y ajesnad, yr Fwsy Dad, wesitys yr Erediad, ynn yr lwdw wi dys yr ywf, myrmyd yn cyid tuterys eld gigyr y e, cyid, systlyd dys fynymplwrinit wtryf Fwfe Eredia, wurys yr loi fww, cyurmyfyndud t'yr dye elm. Dadid gigdys efw yr firwd dys yr nimryd Wilelmina ynmyd ynn cyid yr ielrir fygdyr, myrmyd ed, "Te Cyoyndaignir Sady dys yr Dye elm."

Template Design by SkinCorner