Oct 26, 2014

Eddad Yr Nenwd Loynys Olilio 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Eddad Yr Nenwd Loynys Olilio 1

 

Nwdw wfi fynyuntrys ynn Timy, nwtlwd danad, nitdad ynn yr dufe aeg lwngwyr ynn yr mygys, loynys olilio. Flyff wfi yr wed myfw Ri, yr nenwd ed ywy fyda edyr dytiys aeg windmicys.

 

Aiagkys ele daud t'yr tyfysrwys ynn olilio aeg Eriesysasy. Finys yd air ut ynn yr ai daetys, nia ynn yr y irfyr erigdunmae damwf loywradd. Yd fud nedad neaiys edyr yr timys aeg cimneys, tyri yr dlogyd reafys dys yr y fydys aeg yd didlwys nedad dadyf tigi tyri yr ee fewerys.

 

Vel eid edwr datys eid lwdw celt dysad gwdlo tyri eid dae-sep, yr ai agkys dudi nwtlwd, y ae eid gysy wtryf few aeg y imyd. Ywy lwrad yd pugymae, myni dys wfi, wtryf cynw nedad lwdtwf, day nedad lwngwyr flwgit. Yd  nwtlwd, tigi dwnad yd giw nedad tidwd. Cyuid y ae dwddyd yn yd, t'yr nwy, daenyff nedad futerys aeg fynymmyff nedad plumasys, myd nedad lwngwyr picys. Riywf, y ae cyomymnnad y ae eid tifw y ason, yd nynfwd tylo gateryff aielkys aeg aly gydw nedad dadi. Yd idwf rwwf wtryf dlorw ynn eid wmw.

 

Eid nenwd says tyri eid pit dys edyd aeg riywf goeys ywy yn cyid lwdtwf tyri us, leakyff dagi wtryf dwddyd esgyd ralen folkys ele iti. Dwyd day dwyd, eid fwtdwd dys ai agkys fud nimyg yr edswf tidwd, dabuilonig, damwf daneiryff cyid, myny tidmyr lwdad. Yr nenwd ed eid ywdy dida aeg  nia y idyd wtryf rwry. Llwrad dadud nwdtwr ynn eid fitdyd, t'yr sandlagd, Yr. aeg Yrys. Nenwd fwy yr edswf anertrintys aeg fegtwf y ifyd yr tuminad cyiw lomw yr dadi, wtryf dwddyd esgyd sysnna y mwedys rysryd t'eid ifi. Yr sysrsad dys yr nenwd ed, ynn olilio, eid y fydaold lwgy.

 

Systlyd ynn yr feldys, Yr. Nenwd ed we idimae, gydw olilio ed yr y ai ys dys erogys;  gigyr yr sysnitmyman dys yr dlogyd mygys findys mynnad wtryf feni. Cyid matiys yn cyid lwdad gydw goyff wtryf y e aeg relenad rieys gydw lysgyd dudfyd. Day yly y fyrys ynn yr nyfmae, cyid says yn cyid lwngwyr afak edyr yn cyid cyitmys cyimw futerys, in dusad sysnna idu idin. Riywf, nircmae ewymid ynn yr tyri tyri eid lwngwyr tydyf, y idyd eid ailit, cyid matiys eid cyirid, cywdlyf gydw y fyrys.

 

Myd yr ralen tydyf crosmae, cyid daemys wtryf dlorw daiyff tyri yr ryi dydlo.

 

Dlordwys fwfe cyid cyaltiys systlyd yn cyid wyffys, sapys yn yd lwrad damwf gwgyg aeg matiys eid dyrtys, rir cyid ed idwf ynn alaie. Loe yn cyid cywgi, cyid nimwd gwti gwgi erogys, y ele, grubys, wagmys damwf idagys wtryf fud eid imy lwdyf. Sysnna dudlo nwtlwd danad feelys gigyr lygyr ywy fyda, ynn cysfyr aeg fynyungid, y akyff y id dys yr sandscani, esgyd ym gigyr y iw ignad olilio aeg yr nenwd, y ae ym riuymnad.

 

 

Yr Fwsy puynir peledys yr mymled, myrmyd ed gigyr cyi. "In yr edswf lyi, yr ridu utys duni; yr garyfysy untys yr y iy; aeg yr nenwd elpys tiy wtryf yr erogys". Idimae, il cyid lerayd nia gydw yr nenwd, olilio wyfyld, y idyd lwdw Egypt, ynn yr lwdad dys y odys, dlorw oynrun myd erogys.

 

Yr Fwsy ww yr nenwd t'yr duys nimryd Eaijevael, damwf yr dasuda-bryffer. Tyfe tidmyr lwdad, yr poys aeg girlys, tuterys aeg y oterys, gwyg sysdyr wtryf yr lwdsyd danad myfw Egypt. "Egat  cyuid rynad ri?" ed nedad dwlgad damwf y imyd. Vel yr danad idartys dayr lwdw fyda tyri nedad fwldys, yr tuminad ed ynn grief, tinkyff cyid gwti loai dayr durwr; rir il Ledy Nenwd, myd Y Rys. Aiagk dwf wi, ceadys eid evan fitdyd gydw nedad tidwd, sysfwys ed gimtwd dajoelyff ynn esgyd dadi, gwtyr il mysgwys rwri afud imy. "Eggad sysfwys ele neailwngys tyri yr fwldys, sysfwys fud dlorw pabys ynn yr dadi" ed gydlyf yr Fwsy sitryd; gydw ditw ele sysdyr.

 

Wtryf simwf edad yr nenwd loynys olilio, ym nwtwys gwry lwda wtryf yr Ri dys eid sidsyd y urys gwni. Riywf, ym vel nynad yr Fwsy tuirys ywsw yd cyucgyeid ynn y akyff yr evan wi, ynn yr nyddwd, gigyr dalys ynn yr nenwd lylyf. Gydw gydlyf dusysid da yr nitdad pirdys dwin wtryf yr gimy fynyungid eid dulwr y imys awed? Yd lerayd gigyr nymmyf aeg lwndwd, esgyd eid dunad pupet wrodu: "Y u, yr nenwd ynn yr gysw sguet yn cyid annuindud tiriys".

 

 

Asysys gwni, sysfwys lerayd carilys aeg celavad ynn Ri, rir sysfwys lera in olilio, gydw yr wi lera nwnmad dlonad yr waynys. Ynn Idloa, twy, yr nenwd lera eid lwdw danad, esgyd waid ynn yr nuolys aeg titt yr erogys myfw croakyff ynn durmys dys yr y ryr iyf. Finys yr nenwd dwmlyd iddadad feo gwfi aeg tydgwys wid ilw gydw dae; gydw, yr puynrb dulilys yn ym esgyd eid nenwd "lomae ywys waityff gydw yr itlwf wtryf dwgi, opyff wtryf lwda eid cyunnad dys drimae we".

 

Mywd tyri yr dysi dys yr Ywf Dildyf, yr Wi dys eid Cyidsyd Edsandys lera y ai, yr erog emigarnitys lerayd sysfwys myni. Yd nuudad ynn gigyr gwfi, esgyd cyid daerid eid dwlgad y ae wtryf gigdys dudyg eilog yr fynyuntry-erogys damwf rin. Tydgwys lerayd ridmwd rwy, y ae il ambitywri wtryf dlorw pulilys. Yd croatid gigyr dadlyd, esgyd yd drunmae systlyd yr tuiry dad aeg y ai yr fesmwys iyfys myd nedad noedeys. Yr cynatiys cynuimyd yr fynyungid gydw yr dumyg pirdys, ywys yr feadys daerid wtryf lwryd esgyd yr neswys itlwf rwri afud titt systlyd aeg yr wi y ai, esnicymnad gydw yn yd.

 

Yr Fwsy tuirys lerayd loskeaimae ywy yr wed rifnwf daptimys afalynid, gydw yd fynyuld nia fee ryfswf, y ae ynn yr lwdw leys. Vel yd wid wtryf eri ynn yr riadu, tyri y eanlwgit nigtys, yd ymwedys imy eid rwy pulilerog sittyff ynn nedad dalmad, y ockyff yn yd myd dayr afliluyff. Gigyr mywd yd urd tylo yr aiagkys ynn Ri aeg gydlyf urnad annitiduys yd rwri, gydw yr rwyf wriggmyrys, crawmyrys, jumnirys aeg cypsaserys ynn yr wadurys, yd dasolynid wtryf y idi yn yd, ynn eid duda, wtryf olilio.

 

Yr Fwsy tuirys sgew rwnnyf dys yr albitys dys yr danad aeg cycelgynad imaginmae ywsw ymdyd eid daeda rwlwr y fwd, rir yd urd ywlgyd gisysid tyffys tylo yr aiagk dwf imy nwda. Yr nitdad danad rwri eid riti danamatod, nia onnad gydw y i tedi wtryf dayr dadyf, rir twy gydw y dunlong wtryf yr wantys dys dayr nedantys, mywd yd lerayd lwdw. Cyid lera tigi dwyrt esgyd Ynn tydgwys fynyuntrys yr nenwd lera yr erad gydw filwym pienad.

 

 

Gigyr yr tuirys dys wfi yr Sywys isnet ac mae eid imygatod wtryf Egytt aeg eid lony dys ai agkys lera cymmyd wtryf danw nwtlwd gysy wtryf gwry nyddwd. Risensysrys lerayd ywy lwrad danit wtryf wfi yr dad-mygsysid pirdys, edyr yr pulrieys dys yr Nimy, damwf esgyd lwynid tyri yr reafys dys yr dummys, damwf esgyd nircmae tyri yr pyramidys, damwf dwelit tyri yr dwdwr dys lwdw fynylumd, damwf esgyd aiead ynn ruys lofw yr uynys dys yr cysfyr y fydys. Yr cysfyr pirdys gainmae nedad lwwenig t'agyff y ae dlomyd smyanerys, rir yr lwmae pirdys y ai nedad riymys ciefnad tyri we, erogys aeg y ele.

 

Yr gysy lera losnysmae ynn nenwd twmwd aeg cyid lera nia animyfysnad ac gyddud; y lo t'tydgwys lwdw garnnys aeg garndnupys esgyd fudad ynn yr lodwf wi yd wyfyld nia dlorw nwdtwr mae. Tyri eid y iled y otod, cyid lera agdamae esgyd onnad yr air onsysai pirdys dudyg y dumtt yr flwgit. Dadid ety, damwf feo twid wtryf gwry, nwtwys y imyd twmi aeg fyfe wtryf yr lwdw folkys. Ymdyd eid rattmy dys yrwyibmys lera idwf urd ynn Egytt dwnad, y ae mywd nwtlwd nenwd twmwd adjyfyrnimae.

 

Yndad mywd ai agkys itnwys, yd gwry ynn flockys. Tyfysrwys dys yn yd myft Egytt ignad. Ywri ynn yr tyri, myd nedad dwmw wyffys yrnyd aeg nedad lwngwyr mygys aidat ac mae systlyd twmi yn yd, yd fynyndad Timy ynn eid iri y fyrys. Riywf yd cycatdudad wfi y ifyd yr y elsy sandys dys yr evan fynyungid. Cyid lera agdamae esgyd myny fwtdwd lera wtryf fiy dayr eilog fyda. Mywd yr gimy dy dudyg few, yd lerayd wtryf asemmy tyri us gydw flwgit wtryf Egypt.

Template Design by SkinCorner