Oct 18, 2014

I Puynnenrinit aff Astir

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Puynnenrinit aff Astir

 

I Dulit Ywfwd aff Jakob id Zilnin.

 

 

KEnP. I

 

1 Astir, i dulit ywfwd aff Jakob id Zilnin. Ud sanaffyw aff duenlir nirsonenlwnad. I enet Jekylil id y i aiagi. Gydw ud ai atrinit aff i Sag aff Komnidaffyw le Erirson wyfyld alrir nodunmae, dassnir y nel 27. I kopi aff i Puynnenrinit Til Astir, va cyakys alnir cyninti til ald cyod cyuy i rwe id twiddy-fymai jel aff ald salda. 2 Gydw dumae alnir vele ayl cyuy sysondet, alnir danid til im: agentin, y e kindan aff Astir, til jeer tudur, id Eg wel ikmynda til du y ma le ed updaet cyuy i dagnyff aff i yn cyid. 3 Tvo yngys alit Yr Nielmal giynnn til i cyod aff rin, id tvo iklwaffywpys, id tvo ketys aff assirnyff, id tvo y oiys aff assrinyff id tvo afkimys. 4 Lerfag y ma cyakys enda logyd tvoys, ud ovan assnir i ynngad. 5 Gydw ler enda tvo yngys aff ked id eynl, id rit iys enda i tvo iklwaffywpys cyuy vag pritys loskrimiaffig i. 6 Lerfag y mys i dael dussnir nug cyuy i ked iklwaffywp, y ma dayr assirnyffys enda cyuy daeduyfysag; id y mys etdu cyi etdu daktyngir danindut. 7 Gydw, enweg dayr insgyffys zet opdaeduyfysag, id gjudunig fagit wiktidag, etdu daktyngir ovankaienet i eynlir, id upralokymet i cyi. 8 Rin y mys etdu iklwn til i eynlir iklwaffyw, y ma dayr assirnyffys enda cyuy wiktidag, id etdu driynit fagit i ked, id kadanit til i eynlir, id ed dasyd logyd Edanlwenir; gwdlo obynlir etdu ynryk va ed ked, alnir niryayut etdu til eynlir. 9 Gydw y nylkatid etdu afginennet til doud ked, alnir kraftit i afkim aff i assirnyff til eynlir gydw alnir, dassnig le i skatys aff i iklwaffyw ed fumynmae rit ud eynlir aym. 10 Ud tirfwd len y assnir rit vagtys iw i ked gydw i danti aff i eynlir, dok i afkim aff i assirnyff mytnyffet til y edaltt.

11 Ler ed ud edwr ynry zeegnyffet nej komnedanyw opalnir ynry darynnit ald skymdun cyuy eynlir; id iys cyak y in tvo asniktys, rin i esa ed eynlir.  12 Id ler ed ud edwr le myebt alnir le ynrtit eynl, ynlir alnir wyfyld fagein gwdlo til kaikub cyuy eynlir gydw ald danti; id afkimig iys etdu ed sar le etdu y in tvo asniktys, rin i esa ed ud eynlir ynryk. 13 Obynlir iled alnir alrir myeb, dok ed alnir wiktid ynry tinmymensadan va ed eynlir gydw i danti aff i ked nam, rin i gwdi aff i assirnyff oynirzagssnet in dusad eynlir. 14 Enrwygad ai emynet, doenet unssdaktlwg, plundudat, iafdrussit, id ridunlir tirniet i cymyg: iys tilo y in ud tvofydd asnikt, rin i esa ed eynlir. 15 Alnir ynry iafdrussit ald nakbel puvotit Yr Nielmal, id cyndanet tulsklwg assnir i Riai Ywdw, id dok tirniet i cymyg: i yn cyid ynry kommrwymae i sag alnir zetdut aff nyfygit id puvotit, id dok alnir daerestit i cymyg. 16 Alnir idosiert i dael, id y atinit sysny i krop; alnir dolodanet y ika, id tirniet ud yrgyr: iys, tilo, y in ud tvofydd asnikt, rin i esa ed eynlir. 17 Enrwygad kommitdut enduldury id fagnikatywp, id enffmytit logyd titys, id ynn alnir cynemyt alnir doenet eynlir, id logyd i y akt aff ald weenlit oyniregelm y ika; id neetritaiejenig ald tisiyn wiktidag alnir doenet i kommrwyrintau: iys, tilo, alit ud tvofydd asnikt, rin i esa ed eynlir. 18 Gigyr rin enda eur; dan,--gimyn le le iemyn i eaf, rin cyuy ynri led enda tudurbruidan. 19 Gydw Yr Nielmal cyuy i pagdys aff i kommrwyrintys alit lerfag ikmynrot. 20 Rin doud neet y e, y in kindan, trassnir tvo sysikys gimyn in dusad i, aff kedet id aff wiktidag; rin kadan in dusad kedet nur, gydw Yr Nielmal alit ald ynnaffyw talri, id rin dufad etdu.

21 Rin logyd wiktidag mye fagt, fagnidunig i eynlir iklwaffyw logyd jeer ked y nirkau; gydw ie le enda tvoaflir-sysikd darynn neet Yr Nielmal, rin ir essnir lyritys, gigyr le ie y assnir kedwel Edanlwenir id rin gimyn in dusad irdalvir. 22 Gydw ked rin, gwdlo ie le enda aff myn sysik, obynlir ie edan insgyff logyd im le enda tvoaflir-sysikd til cyi, enda sysdakt vag Yr Nielmal. 23 Gydw y ika cyuy dolodanig i wiktid doud tvo y nirkys, aff ked id eynlir; rin i esa ed ked, ynlir alnir alit upralokymmae id fagnidunmae le va ed eynlir. 24 Ud edwr aldit i pritalritsam id unssdakt edwr, id i edwr ynry kommitdut enduldury id cynemyt: iys, tilo, alit ud tvofydd asnikt, rin i esa ynryk ed ked, ynlir alnir folssnet i er dwf ekdamnil, cyuy le alnir akdaddunet neet i daenenig ked som i sysnuie ked. 25 Enrwygad lyritt neet til dassnir ked leg rit im le neet, myai edan idosier ald kroid runteragnyffudu ald dael; iys, tilo, ed tvoaflir-sysikd, rin i esa ed ked. 26 Gydw gigyr rin enda gimyn til cysaflys id til idys, ynlir cyuy i y anner aff weld tiel ie daenud til edan tudurbruidan, rin ie enda enylsarin dan; ynlir ie cynedarnyff cyuy eeriget gydw i yn cyid id ennmyk logyd va Yr Nielmal og aldit id fagbudnyffit logyd Ald kommrwyrintys, kriglog av i eynlir logyd i ked. 27 Y e dassnir, y in kindan, ur le ler enda tvo cyuy y ma cyakys, ud assnir i ynngad, id i ud ed idin logyd i ynngad: cyuy weenlit ed idin kovtilriag, cyuy kopwedurglwnad afrienag, cyuy sakdur grief, cyuy eeradudloys puflwssnky. 28 Dod cyuktieit til salda, skilopvag til essir, nakt til leg, id dursges til lwkt; id y ma cyakys enda undur i leg, sysdakt cyakys undur salda, unssdakit cyakys undur dod; velfage og eweg salda enynndunet dod. 29 Nyr y assnir etdu edan danid le velet ed ud lwssnir, nyr daet fel; gydw y ma velet ed undur i lwkt, gwdlo som y ma cyakys enda undur Yr Nielmal. 30 Y ma iys cyakys, lerfag, Eg pruynsy cyuy y in salda, id Eg vrwyedanmae neet logyd i velet aff i yn cyid, id Eg zutinmae ut i kommrwyrintys aff i Riai Ywdw, cynedarnyffig enlwt y ma y in ai elket rit mynag aff sysik in dusad le va ed ked.

31 Dussnir emae, lerfag, y e og, y in kindan, til i kommrwyrintys aff i yn cyid, folssnig i velet rit mynag aff sysik. 32 Gydw ie le enda tvoaflir-sysikid enda feltsam aff ud tvofydd cyi; gydw ie pole doud i eynlir cyak id ie alrir nug cyuy im le doud etdu, folssnig i ekdamnil aff i aymys aff ityt, id airiweg assnir y anket. 33 Doud y e, lerfag, y in kindan, afalin i sag aff i yn cyid, id giynn neet emae in dusad eynlir som in dusad ked; rin cyissnir in dusad i cyak le ed y nirtililig ked, id afalin etdu cyuy y ma kommrwyrintys aff i yn cyid, enweg jeer syspdasgyff talri, id myebnyffig talri. 34 Gydw i y ilkofir endys aff rin doud zeegnyff ir daeduyfysag oir nia daeduyfysag, ynn ie y udun i ewsys aff i yn cyid id aff Cyaffud. 35 gydw ynn i dael fagtgoed ewaidangid, etdu ed tilrrindud logyd i eynlir aym va og etdu darynsy cyuy lyritys id eynlir y nirkys. 36 Rin y mys alnir ed eredsam rit erud alnir y udunet i iw aff ermae, id alnir mytnyffet alnir til eweg salda. 37 Vagin neet, y in kindan, som Cyodoenn, va cyinmae assnir i ewsys aff i yn cyid, id niriedgri gydw ity. 38 Gydw Eg yndun le y e skagidag cyi, id edan avlwyndanmae til i alnydys aff jeer enemau; id jeer wi skagidag edan systi isosat, id jeer myi agtys fagnidunmae, id y e skagidag edan skadudanmae in dusad i y iw ukys aff i erd. 39 Id y e skagidag edan zet aff nyfygit cyuy i losnirsyw vagedig fagit som vadur.

40 Tilys i Riai Ywdw skagidag afsusgyff i erd, komig Aldelvir som edwr, rit rin edunig id trinkig, id dasgyffig i uynd aff i drassnocyuy i vadur. 41 Alnir skagidag snedan Edanel id y ma i Sysnikatilys, Yr Nielmal cypdatinig cyuy i tirfwd aff edwr. 42 Lerfag doud y e og, y in kindan, cyassnir iys cyakys til jeer kindan, le ie loyneneney Alnir neet. 43 Gydw Eg alrir yndunn le y e skagidag cyomdatirdlwg edan loynenen e kaikubnit, id cyomdatirdlwg assdan nia godlwg, neet giweg emae til i sag aff Yr Nielmal, rin til i kommrwyrintys aff rin, ernyff kaguttdumae durg wiktidag. 44 Id lerfag skagidag y e edan skadudanmae som Sysy id in y in datdan, id y e skagidag yndun neet jeer sandys, triaf id fengir. 45 Rin i yn cyid wel gaffzir du cyarin cyuy fenit durg Ald sysgnyr pritalritet, id gydw i danti aff Enbraskink, Edenenk id Jakob. 46 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys in dusad i, alnir kommrwymae i, cyassnig: Pury rig cyuy ebrop. 47 Id alnir fir cyommyeid kaikubd aff ud ked ymlog y mid. 48 Id ald cyod da som alnir altdu kommrwymae i, id ie auserimae alnir ewymid til ebrop, id purimae alnir rit ald tuduel.

Template Design by SkinCorner