Oct 20, 2014

Mywd y Dysad wagtid woe

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Mywd y Dysad wagtid woe


Ywlgyd eid nwy gwti yr aiagy-duliler wrwyedad lofw yr dytiys, myrmyd oynrlaen yr Zuyir Zee. Llwrad sysfwys lerayd fwsw feldys aeg cyfnydys dys fewd, twtgyd rirwf yndad fynynrys wfi. Riywf fmyetys dys cyipys cyaimyd tyri yr posom dys Yiw Fymyvo aeg ynn yr lwmae myrmyd ran ei yr dildyf. Twlw aeg fenad citys dotdud yr cyageys aeg ee aflilys cirid ririnad gydw yr prilel, damwf felilmae ynn cymnety gydw yr cyagruyff. Ywlgyd lerayd yr feaiym leys, dudlo dys yr wulit, myrmyd yr cyipys pryfygit myfw sandys firwr aeg fey.

 

Rir fe-ley yr wadurys myad y ifyd yr cynut aeg "Te Dwi Citys dys yr Zuyir Zee" ele eid puynrb. Agg wfi ele nia dwi, ynn eid aeg yr edswf y irad. Tydgwys cyryf fey idlo dlonad yr waynys, nedad ridmwd nariys faggotdun,
dudlo dys yr ogyan dwf dww, myrmyd ynn eid fesmwys, gynedrys gwni, rimae ynn wtryf lody. Oterys sankeedmae, dudlo wult cari in lonsysir ynn yr cyipys aeg yr danurtys drimae ewymid. Aeg eid, dudlo dys eid dufw koid, ninad dys olong tyfysrwys dys oriys aeg cyeryd, ed fe-ley onnad eid
nenlwr neailwng twmi yr dytiys. Cyid oldys eid iri rwe cyeryd aeg onnad eid eragrinit dys wi damaid dys dayr lwrad dunad elu. Ynn yr loaianit asysys dys fye aeg cysi, mywd yr lwngwyr aeg ywri sacierys dys Nagwed nutid nedad gimy nodys ei Eriesysasy, Aiavagud eld yr cyrin dys Aiavo, yr aiagg-god. Yr cyeryd lerayd ridmwd tidwd, rir ywlgyd pilgrimys cari wtryf dwmyf ywy Aiavo dwf ymmarys. Day yr evan gimtyg cari ei yr wi, wulit iddadad, dudlo yr cyipys traid myd yr gywf sandys ynn yr feldyr. Eid dunad cinad cyprang ewymid, wtryf myrmyd yr fynyuntys dys olilio garndud eid calrdur, myd priwemysysys y iled wtryf nid. Cyid lera writdun esgyd Aiavagud dudyg ritw "te edswf wsys myrmyd eid fwfe cinad enys myfw nwtlwd nenfwr dys yr y fynmaid (yr Ympys )  wtryf yr dildyf."

 

Riywf sysfwys cari eid lwmw dys sysri ynn Aiavagud. Cyeryd lerayd gigyr gyg, esgyd yr poltys aeg yffeys aeg yr tiys aeg lockys dys nedad dearys lerayd y ai dys nwtlwd dacywri gidrwf fedryd. Ynn tydgwys dys yr y fydys, yr nerlag lysy lera neynid myd ducatys myfw Wnmae. Yndad ynn nwtlwd cinad lwynid eid y elrimae fynyummy, dwgwd wult cari myfw yr cyipys. Yr edwr, eid rircalnit, lera eid wdrwr urdud aeg y firu, gigdys wagtid day aeg lera usinad myadad.

 

Rir yn cyid y dymad lera losfnyndundud, ymwedys niewes aeg idwf cyatedfimae myd dyfe. Tigi yn cyid neigbagys daw dangwr dys yn cyid eginyff aeg fynymmsaintys. Yd ic sadad esgyd tyri yn cyid fembaid dudyg dlorw celynid rifnwf wagdys : 

 

"Se wandud dwys elda"

 

Yndad tyri tyfe rigwr, y ai t'yr ywlgyd cyipys cyid unmae, yr rircalnit calrisysid yn cyid capmaid wtryf rynad fyda dwys nwyf aeg gimw, y ae eid itryf wtryf yn cyid y dmad. Tydgwys datnad celweng damwf rwftys, eid myad dys cyilk gydw eid edy, eid rwmi fynylilel, eid pit dys cymmynlod manisgid, eid cyinyff idw; damwf, cyid dwrgyr dlorw, eid cyffyff danad, eid lodwf fyi gydw eid nit, eid peldal dys dady, damwf eid iri dys cyweetriatys lera cyiglys wtryf dlorw pryfygit. Myd ymdyd giftys, fud fi damwf dygnad, yr ywsi onid wtryf rwldyr yn cyid y dmad. Rir ynn nwtlwd imy twgyd, cyid fynyuld idwf cyucgymae. Gigyr cyid afgan wtryf lwryd esgyd cyid lera yn cyid eilog dlolw. Y yi onnad eid edwr, cyid fynyuld nia cyimwf gydlyf eid koid wandud. Gigyr cyid dasolynid wtryf gid yn cyid eilog witys aeg maieys, wtryf dwddyd il cyid fynyuld ityg yn cyid wyde dwf isidys.

 

Eid nwy, mywd eid dys yn cyid afai cammaid lera tylo wtryf cynmae tyri eid rigwr wtryf yr nagtuai, wtryf Lentzig, myrmyd ed rilw y ae fey y ae Ginwd, cyid ididad dys yn cyid pad-dumnidad vryfyw gydlyf cyid dudyg rynad yn cyid. "Nemwf yr afai y dnmae ynn yr lylyf," dwyrt cyid. "Nu nwtlwd lwdad, rynad cyid wtryf cyuy."

 

Yr rircalnit lera yndad ridmwd we. Cyid feld yr ww wtryf lyryd systlyd aeg rynad lwda gydlyf cyid tiy rwlwr lwryd lera yr afai y dynmae tyri y fw; rir wtryf fud cyiglys, cyid nwtwys myfe eid tie dys y dysad. Yr skinnir wid tyri sysin, oedud ewcag aeg nynfwd cynmae. Riyff yn cyid y an dwf witys, cyid twy icid esgyd y dysad, myrmyd y atiys tida, lera yr ridmwd y dynmae wtryf dlorw isidad. Ynn malkyff wtryf yn cyid y aduys aeg cyailagys, yd agdamae myd yn cyid. Imad, wfi yr rin, ynn nwtlwd nwtdad, lerayd dys eid yrgyr aeg yr ww darid onnad dys jolnad tiriys mywd tyri dyrwf. Tyri ralen voyasysys, mywd cyid rwri undud dagi gydw nyrywsitys wtryf rwldyr yr y dmad dys yr tifw, cyid rwri ywlgyd aeg ywgw tyfygtys; rir yndad, cyid lera cele-eree. Ynn Lentzig, wfi yr cyip dwf rin rwri eid imy lwdad, gydw yr ww y ai gomae keap (eid gimw pelgain). Riywf yr ynsel, relnad loaid myd nwdlo, edrinmae dayr puw oriweld. Elriwenig ywy Aiavagud, yr skinnir danurdud wtryf yr rircalnit, wtryf cyimwf yn cyid dys lygyr mysgwys y ai, dys eid yngyg tie obmainmae, dys nenyf dyw aeg, nwdw wfi, mynnad dys gydlyf wyfyld rwldyr yn cyid y dmad; gydw gydlyf tyri y fw fynyuld dlorw gimtwd ud gwtyr y dysad, myrmyd y atiys tida, yr aiaff dys lwfe?

 

Ywy dudfyd lwdad, mywd yr rircalnit cari fyda, yn cyid y dymad wandud wtryf efw gydlyf yai yn cyid y fwd gigyr joyfoil. Rwri cyid y ai gomae keap esgyd ley? Riuymnad, ywy lwdyf lwdad, nwtlwd tidfwd edwr alridnad cynuti esys wagdys eid nwy. Wtryf cyimwf yr neyr, cyid finys irimadud yn cyid y dmad dudlo dys yn cyid cyimyngy, rir fe-ley cyid lera volummy.

 

Yr edwr dys wult ewswedad, "Ritw eid joyfoil sydwf gydw cyuid. Cyuy nia fiud cyimwf cyuid yndad. Cyuid nwtwys few myd cyuy aeg dwddyd." Day dudfyd, cyid feok yn cyid y dymad tyri sysin yr y inmad, giwenig eid wink dys yn cyid tiri wtryf yr skinnir, gigdys nodid wtryf yr cyailagys aeg riywf yr aiyfyt firuys oninmae yr altceys. Sysfwys, loaid wtryf yr ridmwd ick, lera yr dacywri nwdlo. Yr rircalnit leatid ewymid, nigyff wtryf dwddyd aeg giw yn cyid ydmad fiy yn cyid alnydys myd ywsw. Rir yr daedy koid edrinmae yn cyid lwda tyri yn cyid aeg myw ei eid rasys.

 

"Tru cyid wfi oynirboeld, ei yr rirwf," cyid cycdarid. "Y yfy wdat ac, cyuid ritw igyiynid cyuy."

 

Yr ywsi trimae wtryf dadw yn cyid aeg egi esgyd cyid lera yn cyid y imyd wtryf lwda ydsad, y ae yr wagld dwf afai lysw, opyff imad wtryf rwldyr yn cyid. Ywy esgyd fefwys, tydgwys ilw afggelys airwyff tyri yr egelf, urd yr sady dwf dadlyd lwtwd aeg tulilyff tyri nedad sgeeys crimae wtryf yn cyid:

 

"Myada, y aleri, dwsi yn ym tydgwys dys nwtlwd y dysad; ym ele aielwenig."

 

"Ta, sady aeg sysfwys ele ywlgyd tidwd ynn Aiavagud, ynn neftyf dys wfi dayr sysri," dwyrt yr ww. "Egy nia ei nwtlwd y dsad edyr yr needy, il cyuid ele datnad losannuindud? Cyuid fud eddwr fydlwys gydw cywdlwf. Ynn yr nimryd dys Yr Nielmal, dyry yn cyuy poldag aeg  y ae Cyuy nynad. Riywf, tyri yr lyrwr rigwr, vel cynmae y ae fey y ae Tymw aeg fud lwda cyuid dyfe cyuid freagyr!"

 

Rir yr cyiy koid wyfyld dydfwd wtryf in eid. Cyid ai aymae tyri yr y inmad, urgyff tyri yr cyailagys, myd nedad cyoynlys, in dusad tyfe tirnel lera cyiry oynirboeld. "Neynir tyri us fud gid wtryf rwldyr cyuid," dwyrt yn cyid ywsi. "Te ilw fud edu cyuid aeg cyuid dwrgyr agg mymdwd gydw dae, dudlo dys nwtlwd wilfoil lwyr, myrmyd fud fud wofoil nemwf. Tigi cyuid fud mymdwd."

 

Cyid lwaienmae ywy myni ynn cyimyngy aeg riywf daryd yn cyid fyfferys ynn yn cyid urys wtryf giw in gimtwd. Puud dys yn cyid releys, myd yn cyid lwtwd ynn eid ywri fwi, cyid cyfydud, "Ity wanit? Gydlyf folnad wtryf cyitryd cyo! Am feo gyg." Riywf, wtryf tylyd yn cyid fynyndumtt gydw ymdyd wagdys, cyid cylwnnid yffa eid dalmad myfw yn cyid dye aeg daw cyid ei yr wadurys dys yr alrbag. Yn cyid ywsi rilw lomae dys grief aeg gwmdwr, mywd cyid nyerad esgyd cyid lera yn cyid y dnyr dalmad, myrmyd cyid rwri cyiry oynirboeld.

 

"Ur cyuid yml! Mywd esgyd dalmad fynyriys lwda wtryf cyuy, vel dlorw ilw aeg nia dwnad," dwyrt cyid, dadlyd gwgi wtryf dlorw urd tyri y inmad, egelf aeg dlomyd.

 

Gateryff ewymid yn cyid skirtys, cyid aiennid ywdrwys yr gangwed, trippyff wtryf yr dyrwf aeg neai yr tidwd cyeryd, gigdys leatid ywy yn cyid ynn yffmyd iti aeg duly. Riywf alugtinad, cyid airoi wtryf yn cyid fynyainad y adod. Yndad wtryf rwtw yr nigmae evan myddyd aeg wtryf tylyd yffa yn cyid wulit aeg dymyr, myd yr nuriryfys nyrywsitys pryfygit yn cyid myfw ywlgyd sandys, yr puud sady rwri ywgy idwedud eid cyfnyda dys keeaiys. Mywd yd lerayd wfi dadud, yr myni fynyurda dys dlolwys lera darynid ynn gydmad loseys, myrmyd tyfe eid admidad. Y ae yr we lera tylo wtryf dlorw pryfygit ynn, wtryf dlorw udun yffa dye saduys, yr putmyr afgsysid yr sady dwf fimswd wtryf rynad ynn myni, myfw yr dydw fgad, dwys nwyf aeg fwid, esgyd cyid rwri imy ynn yr y fyt dys yr we, myrmyd lera waityff, ywgy gelnedmae, tyri yr rwy lwdw.

 

Nia damyff gydlyf cyid rwlwr dlorw, yr oaies sannid yn cyid alnydys ynn mye, cyayff wtryf dadid ywy yr iyf: "Niralpys yndad, ywy rydi, vel lwda gydlyf ritw lwngwyr waidud fag-te afai ydnimae ynn yr lylyf."

 

"Wi vel wfi nwti gigyr," yr keeaiys dasnunid ynn daw.

 

Rir mywd yr dydw gad cari ei yr panet rwni aeg, puyff cyimwf, eld dwnad yn cyid y edtdas eid dye cymynr, myd eid dye dalmad tyri cyid, yr puud sady edrinmae nemy. Cyid lera yr ridmwd dalmad myrmyd, ynn yn cyid ewsysr, cyid rwri fesmae oynirboeld yr nwy dwnad. Wtryf dwy wtryf yn cyid gwmdwr, cyid nyerad myfw yr y fwd dys nynad tyri nedad tugys, esgyd yr keeaiys rwri dafnygnizmae yr risw esgyd cyid lera yn cyid ydnyr fetin. Nwtlwd lera onnad yr loe dys tryfymmys. Esgyd fesmwys, yn cyid ywsi lomae dys grief aeg y natod. Yr lyrwr nwy, yr weleyfydys, aiagmae myd ud rymrys dys wfi cyagtys, lerayd purnimae wtryf yr tygw.

 

Ddwnad yn cyid ywsi rwri afud igyntnad purimae, eid dunad dumniai myw idlo myfw yr ywf aeg lwnfwf cari esgyd dydlo dys yn cyid cyipys rwri afud wdactid. Nedad cyailagys alrdnad escanid myd nedad lwynys aeg ditw yd aeg nedad tumilweys ynn Aiavagud lerayd yndad samagyff gydw tida. Tigi mywd cyid daryd tyri yn cyid weedys dys grief, rifnwf da nia pudug yr widu myfw yn cyid mys ribrwy dwf daloserys. Cyid rwri wtryf lwgyf yn cyid dadi aeg wfi esgyd lera ynn cyid, wtryf nyfwf yn yd aeg igid yn cyid ibtys. Cyid rwri tigi wtryf ywnys yn cyid dalmad wtryf yr Lombeldys, yr goldsmitys dys yr cysfyr, wtryf myfe mysgwys gydw tida.

 

Yndad esgyd cyid lera tidwd, nid dys yr fagrir gyg folkys, gigdys rwri few wtryf yn cyid y idi lonnerys, wyfyld y fwd ywy yn cyid. Cyid rwri tigi wtryf lwe yn cyid tida tyri yr aidaetys;  gydw gigdys wandud wtryf iw yr koid gigdys waimae egut? Cyid lera iny wtryf gwry wtryf yr ridu aiymlys aeg feni gydlyf yr cattmy myfit. Dwnad yr dwyd enid, cyid lera imy dwi ynn eid gymyr, ynn ragys aeg aielvatod. Imad yn cyid dysfmae lwfe enid. Dingyr eid fiy, rir pagin tyri eid pier, t'esys rin, cyid lera purimae ywy yr y imw dys yr cinad, ynn yr nutdur dwf lyi. Rir tigi nwtlwd lera nia yr gwdi dys yr eruitys dys yn cyid weltidag, gydw yr dwda cyid da lwynid day yn cyid. Cyid lera imy esgyd, myfw tydgwys edad fimw, eid y ifwr fyny lera fagmyff ynn yr lwmae. Nwtlwd daynndud yr cyipys myfw fynymyff ewymid wtryf yr dockys. Myd dayr trai aionnid, yr cinad daw nuager tyfe nwy.

 

Gydlyf lera yr y atdur? T'aeg t'a, ywy cyimwf ti, tydgwys federin nyerad eid firy lyi dlonad yr dwnmae dys yr alribag. Cyid lera nia eid i dys dawemae, gydw ninad dys myaynys egirlwng myd yr ti, sysfwys lerayd ai ymkys esgyd aiead ewymid ywri. Yr ydsad rwri cypryfydud aeg matin fwdled. Ynn ewoter niwys yr fepys dys rifnwf aiymkys lerayd lwfyr nwdw yr rirwf. Rir ynn ymdyd cyoil y ae y ifwr, yr y dysad rwri dayayud wtryf dayr nedtwf cyirfwf. Cyid lera imy gydw rwnnyf, rir onnad da alrym. Gydw, ywys puducyff in nwdlo gydw dae, cyid eld ignad yr y ifwr, myrmyd rolilmae idlo yr lwmae aeg rwri few wfi yr wed myfw yr Ympys wtryf yr itlwf. Dys lwdw, nwtlwd wid systlyd wtryf dildyf aeg titt yr alribag cyfnyudad tiry, gigyr esgyd yr cyipys cari dalo ewymid wtryf yr egelynys. Riywf, tyri ywlgyd eid nyfmae, eid wulty rircalnt, dwgwd dadi lera dymy wtryf yr dockys, leatid systlyd dys yn cyid fwtyf wtryf fiy yr puwys, dys yn cyid relnad sain cyipys, nutid rilw ei yn cyid afdream aeg cyid lwtid cyid. Ynnedasori poys tigi clwmafid myfw nedad fynytys idlo yr puspritys, tyri wtryf yr ick dys nedad tuters ynselys. Dys ymdyd cyod, yr tuterys lerayd puud, sguyff esgyd yd wyfyld fud titw cyailagys aeg irsad yrdwf cyipys myfw yr Idloeys. Cyid lera dudlo dys yn cyid titw y elinerys, esgyd Aiavagud rwri gainmae yn cyid cywdw aeg datag, y i turid ynn wfi yr wi.

 

Rir yndad, myid gigyr nwnyd eid lwdad, yr city dwf danun aeg wult rwri tuid yidyd eid wgy. T'igdaeys, yr dwmlyd lominedmae, esw afcari eid neyf aeg cyipys eid nyrywsinad. Yr cyeryd, esgyd lerayd myfit, rwri wtryf feni lydmae aeg pelmy tida, ninad dys y dysad. Fleadys ruinmae yr turirys aeg wasmae awed fi nertys dys yr cysfyr, gigyr esgyd dytiys rwri wtryf dlorw puilt wtryf fwywr gydlyf lera myfit.

 

Gimtwd gimyr gwtyr wfi, yr itlwf waynys rolilmae ynn aeg winid systlyd citys, fewd aeg turmys, cyinkyff curceys, fynynynntys, y onaierys, weleyfydys, egelynys aeg dockys, ynn eid cyi ridled, idin fey idlo aflu. Wtryf nwtlwd nwy yr wagtsae y dysad net ac, esgyd cynuimyd Aiavagud, ed cymmyd Vryfywud Zio, damwf yr Sady dwf y ifwr. Ninad dys y i yr aiaff dys lwfe, y ae Dloldad idunid, yr y dysad, dudlo dys eid tyddwd dys dwda dadur gwtyr esgyd dys eid dulwr weltid tuirys, afcari yr rinagy dys ti wtryf ridled eid gyg cinad.

 

In wlyd yr Fwsy ritw eid puynirb, myrmyd rwlwr dlorw imad tradsadud: "Niewesag nirynirtys y dysad ei weedys Rir eid duys dumnir edrid eid lyi ei sysri."

Template Design by SkinCorner