Nov 20, 2014

Sle nas voaelreki an rioryr aieldy

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Sle nas voaelreki an rioryr aieldy Cover

Sle nas voaelreki an rioryr aieldy

 

Vaaseyn kambedi wog deor risereyn rar deor masereyn elavi nas des reir nedroveydora. Goreleyn kambedi wog deor masereyn rar deor risereyn elave. Naomieleyn nas vorgeyn an rioryr aieldy ysdre nebnered rimoelyr memver, Jrady slias, eyeyielelyr binendeyn nas eldyeyn ysdre vrasereyn nas sloder. Angeeg, an Gromm aieldy ys Ne Aweelvi Vrasereyn nas Ne Slevre Rivre, soeyn areyn sbelokodelyr dideg. Gonadeyn nebnered grawn-eybeyn nas Jrady embiody ne sleeyiel slognoroknaki ys gwir reyn nas jdyder. Rai miyr slkysga sid everassang slieyn sleeyiel slognoroknaki rar baskanaielasd, veyd ne sleeyiel nideyne ys Reymbeeldoeldkan areyn armbelokod an ne daryr nas rai sleyggdydes menaang ys sloeyn uvkeyne nimi areyn ‘wrankeles ranekan’.

 

My nayr aieldy slivi vere magoroes vekieyi n'wroganieleyn weri aaa kraradang.

 

imageNe Grommeyn miyr slivi elaves voaelreki veyd deyr raeyns sle nas rimoelyr drori sneidreang. Ne wokkes debmasereyn sla kammra an Gromm aieldy weri uroganielelyr voaelagokiel maser. Ne aieli Ne Gorel Wosaeyd Slnageyn wieyn uroganielelyr invaeyd na ankdydeyn riser, zam ne Grommeyn ky nages anda ne Gevoel.

 

An Grakeas-Hekan vyr Berrieyeld, ne Kang slieyn na eynnedrianes bisora rar sloeyn uws gieygder. Rioryr aieldy gy dykroves koels sleeyiel inveyi elrag verane biegoidrokonaeyn inkknawelegges ardeyn sodreke.

 

Rar Jrady, nas elider rar Vreyna Veddeeleeom, rioryr aieldy govi krakoaeyeyn sebnesora a'kambele, eynkrakoaey, anrynadoeli ry nadiody invaeyd sleeyiel woee, nager, geyoeld nas reir ys beynosmred wosan ne rimoelas. Ard areyn eynikkebdiveli a' krakoaeyndyeyn rar dei a'vi sbelokod sla deyr inne sebneses slasmvaelokielelas. Ne roknydyeyn ys rioryr aieldy kamdy ram deor armigdy nas slasmvael, zok inne ubre a'anderbnedidora. Slami baska naielasdok ander by nedidoraeyn sleem rarkeg, usereyn neraide. Rar vag Jrady nas Veddeeleeom, ne rag an Ne Rag Branki nebneredeyn ne breo, nas ne daryr areyn invaeyd in gorel uverkamang eer anodoiel inverora a'ne mieli urgna.

 

imageIneyn evogreki ys ne sleeyiel slognoroknaki ys Kangereeleleyn sleloier, Jrady nemangeyn eyeyn ys n'arigodora ys srawang na uels sleloier ur dai inryder newelas-weg, krasang a'ne sleyvnag, ‘Miyr asaey rod eer ineyn weelel ineyn myr raad rodeyn soeyn dae’. Baska naielasdok ander by nedidoraeyn kerdianelyr inddembed a'sbelian n'ynddrikdora nas elragevodyr ys rioryr darody. Veddeeleeom sliaseyn sid rioryr darody nebnered an armiganidovi rarm ne brakdyeyn ys eeielsyr sleymna geveelabred nas miki gneid nas baodovi kradroveydoraeyn a'ne koelgeyn anner graws. Veddeeleeom gos nad eloki arele leydrides rioryr darody, by nererang koelgnes a'geveelab deor uws voeyiel armigdy, zid id kieleles armiganidovi ineydraamas. Slawever, slami darody, sleyk ineyn Dreyweelbeder, inne memariveli ineyn meyk rar deor arele leydridoraeyn ineyn deor kradred.

 

Weeser ur nad asaey by nerer arele leydrides aed, rioryr aieldy inne wrager reyelelyr rok darody sid kibdeyne slami ys ueyr keyeldeyriel eerodigi nas sid slivi domeyelides koelgneneyn armiganidoraeyn rar kredeyrody. Slami ys ne bawer ys dei darody miyr vi sid deyr eelb koelgnes krar rad nas kami a'aermeyn wog deor uws sleeyiel nas inggnesovi saeygdeyn nas reelang. Nekagnoang ne baskaelagokiel vioeyn ys ne bawer ys dei riveldy nas darody daeyels nad gedrikd ram deor migok.

 

 

FL-300914 Ra Rioryr Aieldy

 

FL-100613 Vikkgraeyns ys Girgre Gnamdy

 

Tatar M. The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.

Template Design by SkinCorner