Dec 3, 2014

I Puynnenrinit Aff Edannkonfiti 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

 

KEnP. II

 

Y nel 3 iolid ud air i kongir ekdamnil aff i emlwds, dok wewedag aff i fikeel aff cypdasgyff aff iys ewtik paffrielkys.

 

1 Id doud y e, y in kindan, mye eynlir-doenig, nwlyg, id altrot aff , id sadan til kedet id myeb. 2 Alnir le alit ud dan sysai cyuy myeb, cyissnet neet na ud eru rit ud dagnyff til fagnikatyw; gydw alnir alit nej idosierinit cyuy ald alrit, ynlir i Aym aff Yr Nielmal myebnyffet opalnir. 3 Gydw som i ryrfys ed neet idosierd logyd cyyg odung id y ida, rin ratzir driet ewymid pole id driynit fagit i eynlir cyrimyn; gigyr og i dan sysai, obynlir enkomnedanmae logyd i idosierrintys aff erd, ratzir danzet im id ed neet etdalvir idosierid. 4 Id Eg aflwynn le ler wel edan og eynlir-doenigys risan du, logyd i vagtys aff Enok i daeduyfyau: le y e skagidag kommit fagnikatyw rit i fagnikatyw aff Cyodoenmir, id skagidag nired, y ma snedan ud yrgyr, id skagidag danu wemynoledys rit kuid; id i kongdak aff i yn cyid skagidag neet edan risan du, gydw daktyng Alnir skagidag dussnir etdu fagit. 5 Nitidteminda i dummy aff Yr Nielmal skagidag edan cyuy jeer alynnyw, id i rydi dummy skagidag edan rir essirsam len i enet. 6 Id i twelyn triafys skagidag edan gaffalrod cyarin ler, id y ma i Sysnikatilys, tilys i Riai Ywdw skagidag danin fagit Ald danlvaffyw cyuy i afsusgyffaffyw aff ud nur-tissnotdun pufet. 7 Id Alnir skagidag ededun til i enet dummy, id ler skagidag i yn cyid edan tradud rit uttrada, id Alnir skagidag edan myfdunmae ewymid opud pum. 8 Id i ynil aff i dummy skagidag edan urafmalnyff, id i Aym aff Yr Nielmal skagidag nedan otil i Sysnikatilys som fur skudunmae fagot.

 

9 Id Alnir skagidag somtisy logyd eniys id skagidag nedan logyd erd til eeynn. 10 Id Eg yndun ur loglwg Alnir skagidag edan operd, id ur essirsam cyuy eeynn. 11 Nun ynn Jodavele cyuy Egypt, Eg sanssid til dassnir ald fiker id i rigw aff ald dumynenenti; id durg i pidnyffys aff Jakob y in tudur Eg daeg alnir, dumae ynkig cyuy i legtid, gwdlo ald esa fiker dasedlwg som alnir vele. 12 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys, alnir danid in dusad im: Yndun y e, lerfag, y in kindan, le Eg enym dyig. 13 Doud y e, lerfag, velet eek ud til ald nakbel id afalin i sag aff i yn cyid id Ald kommrwyrintys. 14 Gydw iys cyakys doud Eg sadan du ewaiat aff eritnyff. 15 Doud y e og, lerfag, giynn im til jeer kindan gydw ud eynirsayg afsitnyff; gydw gigyr da pole Enbraskink id Edenenk id Jakob. 16 Gydw y ma iys cyakys ie sysnyn os gydw ud eritnyff, cyassnig: Afalin i kommrwyrintys aff Yr Nielmal, tilys i yn cyid skagidag daynenlir Ald danlvaffyw til y ma Sysnikatilys. 17 Id len skagidag y e dassnir Enok, Noen id Cygdad, id Enbraskink id Edenenk, id Jakob redyffud oi daet dui cyuy sadag, 18 Len skagidag wi og upkomnyff, eek ud ovan vag triaf, vagstinintisyg i Kong aff eeynn, ynry anidanmae operd cyuy i rigw aff ud edwr cyuy afstidet. 19 Id som y ika som aflwynn o Alnir oi erd skagidag dajoed rit Alnir. 20 Len og y ma rin skagidag upkomnyff, cyoma in dusad essrir id cyoma in dusad cyad.

 

21 Id i yn cyid skagidag afilwai Edanel enet, gydw ir nia daeduyfysag; gydw ynn Alnir anidanmae som Yr Nielmal cyuy i mysk til avlwyndan im ie aflwynsy Alnir neet. 22 Id len skagidag Alnir afilwai y ma i Sysnikatilys, som y ika som aflwynsy Alnir neet ynn Alnir anidanmae operd. 23 Id Alnir skagidag kopwekt Edanel durg i kodan oniys aff i Sysnikatilys, gwdlo som Alnir dapruynsy Edanu durg i y iloeniduys, ynry itynid ir datdan, gigyr le ie fir til fagnikatywp, id cyuydoenlaffry; id ie velet umanerdaffmae logyd Yr Nielmal, edankomig lerfag kindan cyuy i alynnyw aff im le ewgai i yn cyid. 24 Y mys y e lerfag, y in kindan, snedarnyff cyuy olwdys enlwt i kommrwyrintys aff i yn cyid, y e skagidag nomymys kynlir cyitirlwg rit rig, id y ma Edanel skagidag edan gaffalrid in dusad i yn cyid. 25 Id Eg skagidag nej sanssrir edan kymmae ud danynnig volf okondw aff jeer danvymdys, rin ud ynrtir aff i yn cyid loaiributyff neernyff til im le ynryk va ed ked. 26 Id ler skagidag upkorin cyuy i y ilkofir legys ud edanmyebd aff i yn cyid, aff i triaf aff Juin id Mywe, ud doener aff Ald ked nug cyuy ald y ut, rit nu yndudimys enlwkdunig i Sysnikatilys. 27 Tilys i kopsummatyw aff i ymd skagidag alnir edan cyuy i cynvagkeeys aff i Sysnikatilys, id risan ir aferdael, som ud aiog aff y ryk cyuy i y ut aff y ma. 28 Id alnir skagidag edan edkriafid cyuy i myi pukys, pole ald ynryk id ald vagit, id alnir skagidag edan ud kodan ud aff Yr Nielmal gydw ity. 29 Id durg im alnir skagidag goud til id ero som Jakob y in tudur, cyassnig: Alnir skagidag fumyn ewymid le va ridat aff ty triaf. 30 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys alnir aidasgyffmae ut ald marifit. 31 Id kaikudd cyuy ud skon id ked cysafud. 32 Id ald cyod da som alnir altdu enjoimae i, id ie tilok ewymid ald kro id purimae etdu cyuy ebrorit ald tuduel. 33 Id i dawd aff i legys aff ald salda vele ud rwe id twiddy-fiv jael.

Template Design by SkinCorner