Dec 21, 2014

Kapure māa'wega

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Kapure māa'wega Cover

 

Kapure māa'wega

 
Lowo nakala ma lowo wāō, povao soesa ma posila vakuwo lowo o le kosomogo munupo Kumulipo faewuo faahao 900 munāpo, ma winala kunava soameva meo fataha o le pivāte a'e lāpona munāna a'e tānuā kapure leo fapou nusāna a'e fapuē.
 
Fāawewo meo o le Kumuuli, kavāē popasa a'e o le nāluwo nakama komosogo mununa, winala tangata mea Hawaii lu'e Kanaka Maoli lowo povao fakewo fafāa nāelā lowo nakala, mo lua'weē a'e o le faawepo faleka pukaū (Papahanaumoku) ma fanui faekka Wakea, leo 100 munāpo. Tāsoga winala soiwosa meo o le memure fapou pomoha lowo o le nakama kekima mo pukaū Wakea fapuē:

 

Kae rere ake rei ko na maa, ko te Uvea,
ko Pare. E rere ake rei i te Tuvao i te potu
o te rotoara e nounou; kairo roroa.

 
 
O le kapāsa famuī a'e Raiatea, kanuga fakafa nukute lowo kapāsa mee mo nakala, lu'e mo nowāī laloē Havaiki, wilare faa'wao famuī a'e poahaka ma sāloga. O le faewuā māa'wama fasiū koapeā o le faawepo novāva Taaroa, māa'wama a'e o le pomoo, pomoo wiapie ma o le taahire a'e o le fapisa, nao pakema faahite muahio; piiwowo milosa novāva fapou a'e o le mipou lu'e o le pomuu nao nowāī susae maakei nusuha ma o le maakei lukipo a'e o le susoma lawei:

 

Te mataki porau ne au mai mai te Atu
Runga. Te vaka nei e ati ko te Vaka o Tamareua.


Lowo nakala kavāē faahite faenma a'e fapue faewuā māa'wama a'e o le pomova novāva fapou a'e Kohola, o le witoē, numāka ma piiwowo samima lisema fapou vapeā o le pomova a'e o le wāmite. Taaroa novāva nea'wila faleā lowo tusāī ma Raiatea. Lowo Rapa Nui ma Aotearoa, Taaroa novāva kumiu Tangaroa ma lowo nakala fapou faleā novāva seliā mo Kanaloa. Lowo Hivaoa fafāe novāva kumiu Tanaoa. Mo winala mepea wemiū wepāla a'e o le fanea fapia lio o le lieha a'e o le nakala nui akea vasufa, lawama tālāre nao o le kāakaka neapau, winala lumaō o le kaona, lu'e nupama a'e lonea pasāla, tupoka makao lowo povao kapāsa kāemē, povao toaheī ma lowo o le tāahaā a'e o le kapute māa'wega.
 
Lowo o le Raiatea wepāka a'e lisaga, Taaroa wilare momoe lowo kanuga faaweē lowo o le loiwoi a'e o le walie. Fafāe mākona ma o le faaweē liniva. Fafāe vaapeo popasa safāwo a'e nea'wila taewuka ma wei'wopo e meo fakāha o le faawepo. Fafāe vaapeo kavāē safāwo a'e o le taewuka ma nāwewo o le fanui. Fapowo fafāe kumiu muakaē o le māa'wega ma tālāa faahite muahio koakiū faa'wena fakula ma nimipo tāneē. Poahaē piiwowo faiwola a'e fapue lisaga a'e faelna wilare nea'wila fanāwo Atea, kakima nukute mo Wakea ma ponima sokao meo mo o le fanui faekka (makualani):

 

Te papine ne nopo mo na manava. I
te vaatia ne paanau ipo, ko te poi puai. I
taie araarapanga te poi kau pau. Ne karanga,
"E kovi. Kairo ko te tamatii." Ne
ave o tuku i te ngomea o nga penu. Ne
tatao ki raro. Te mea nei, ko te mataki
tama. Te urumatua.

 
Atea novāva o le lepawo Oriono lowo o le fanui. Lowo nakala, winala soiwosa meo o le lāseū ma kāa'weī meehī mo Ka Piko o Wakea wiweo liewo meo o le faelna fapea lowo o le koehā a'e Oriono fapou sukāha ka mepaa sero lopola faawere, ma nowāī pumifa pasola ga o le namui o le toaleē ma pofaka napifa. Lowo o le nakama wepāka a'e o le fapia, lowo o le Wa fapuē putāna a'e o le Kumulipo kosomogo munupo, Wakea wātua
faakaē Fakuka Mieno, lu'e o le lepawo Peleiade, nupeū o le tuhu poahala toniva pasola ga o le fanui, ma taahika tālāre lu sa tālāa liluō.
 
Wakea mo o le maamare faakaē novāva faa'wao tupoga a'e o le faahite a'e fakesa poakasa leo kāa'weī poenga faiwoē poahaka. Tāsoga e novāva fapou vaahia povao nakama poahana kunava fasai tālāa fakesa a'e o le toniva meo vapaū pasola pekema a'e falua pomoo wa nakala ma tusāī ma Raiatea, nio faa'wima witaka nolula meo fafafa tālāre, tatāi wekaa o le tāahaā a'e o le kapure. Vaahia o le faleā Raiatea, lu'e Laniakea lowo nakama, patama lowo kovae nowaa, o le fanui a'e Atea, fapou kapāsa fanui faekka, fasiū novāva lowo fapāō o le lepawo Oriono.

 

 

 

Beckwith, M. 1970. Hawaiian Mythology. Honolulu: University of Hawai‘i Press.

 

Best, E. 1982. Maori Religion and Mythology. Wellington: Government Printer.

 

Feinberg, R. Oral Traditions of Anuta, a Polynesian Outlier in the Solomon Islands. Oxford University Press. 1998.

 

FL-140612 Aewahie Aa’wea’wia – Kumulipo ka wa akahi

 

FL-260814 Laoiauō lu'oaeu'ī Noawai

 

FL-240513 Polynesian Topogeny

 

Kame‘eleihiwa, L. 1996. He Mo‘olelo Ka‘ao o Kamapua‘a: A Legendary Tradition of Kamapua‘a the Hawaiian Pig-God. Honolulu: Bishop Museum Press.

Template Design by SkinCorner