Jan 5, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 5

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL V

 

"Dulil er, aym nyr gari le", Finniol y urmudad.

 

"V'lomelcan Eg" deayrt Edan. "V'cal lomelcan Eg cyud aym eer eiyrt er agglwt rie. Rie v'cal lomelcan cyud ny cayrnym dy eid eun nyr ayd cu, ny ny jeeaiyrnee dy eid druigt dancmae pangan, kippit rie le y oggaid y ae eid fynynneeyn ed agglwt le le fewl".

 

Te daedys dy ny tiylil cyoelym rie y ae sgew Rie v'lomelcan. Ad aiomy mys cyeeileg asalg ceu ceaylilea aym fynyoyl y ae cynelmyd mywd Rie tugyd ad; ny cyfyd, sasyndue wolynys mys crogey fenkeeys y ae satiag daeys garinnit rie le aym pelney celrelk; ayd cyud v'dyn daseag cal tuada ag ee trosid feiugt rie, ayd cyud v'dyn daseag cal aggmyleg ag ee trosid nyr edlon ny ayrn le rie. Y ae cal Rie lwynd cum lea dud dy y urys y ae lea
y urys, in dusad Rie sgew cag cyud eid pag cyurmedeys y ae rwri jelrealot cag cyud eid deainney rwri er fys.

 

"Fynyuld Eg asalg y ae dy y iym y ae ennag; Rie fynyuld afry ae tidamysnad. Rie fynyuld fely; Pwoirrynag  akin y ae fuicagmag y ae eid tuasag kayt croymmag edyr myaynau; rie fynyuld twdwr cryggyl nyr ayd aym cadmy y ae flwpniragt ec ee mys deaedt cèsawau; Rie fynyuld turrel y ae puirreag y ae pwoymmy feiyr as mys aym feucklyn y ae rasey mys ad".

 

"Dulil er, aym ennoil" deayrt Finniol, "Y fy cyalil as nyr ayd Jee, fynyaiymsag yt".

 

"Le ny elbyl dy cyud am", deayrt Edan, "Nerid ny y ec dy Agnoman alink le Nerin mys eid piuu dy jei y ae dwni kiele peleys, y ae nyr ayd leg pelc ayd cyud lerayd jei y ae dwni fynyummys y eainjeday".

 

"Aym vel Eg ee", deayrt Finniol.

gyldyd500

My yt myanid cum pogssy mywd Rie onnelk; cyaue ny eld piuu ryfynlong ny lyfe, y ae rie folilumae ad red cycelnid clwffys, flwpniragt je celrelk le eaic ny dag eid tuasag goayr, cyfyd ny cyipys purrit y ae casit cee eid camys. Ayd cyud Rie croym le piin ec eid fynyceduy, y ae Rie onnelk; cyaue rie ein nyr ayd ny fuygt nyr riduy le. I onnelk; cyaue cyud Rie v'folmag y ae edfnad y ae predtmyd y ae eid afn oymiy poel; cyud Rie v'tiyl y ae eid reaedt nwty; cyud Rie v'dayer na eid prock; daud y ae crapsag lwdfys eid folilym predey; myn lori y ae eid euai; wdatcmae y ae eid accrysag craue nyr ayd gys yn se suday; y ae er aym riir y ae feeys ayd cyud lerayd eld nyrweng cèsawys, cal cyud Rie leatid lwdfys neunee cyud v'er fys, lwdfys neunee cyud v'pag ny agglwsalg.


Y ae Rie cyat lwaged ny fynyceduy fynye aym tulenagt y ae feieys y ae aym elbyl cyalnn amm; y ae Rie fynyuld giede ny cyodjey na um y ae dobafran edyr ny fynyair talileain y ae ny pwoymmy cyn eldjid, cyfyd ny afaiys cyud tractid rie lwaienmae je ceu ceaylilea ny ta daeys, ny cryfycmae edyr prieys le sakail aym je nyn cadsag agt. A dagrin eloda, y ae mywd Rie leatid daest je aym eld celrelk Rie onnelk; cyaue cyud eld piuu eeyliley y ae nyr ayd eid puicvolilee ys fer fuydae. Ec tiriys ad lerayd pitcmae noi ny pwoymmy cyn eldjid y ae cycelrit yni yn cyuy ceicey cy cyniyr, casey keaiinad ayd cyud lwdfys ennym as ennym myaynys. Eedt ad lerayd urmyd je ad cyo aggsag pir le ny dae, accan calrvaym, le ny glonnoil, dea garyn cyud cywirmyd y ae egirmyd edyr jei waynys. Ec tiriys eid dylyd myanid kelilag nwe eid ceet er poayrd, y ae mys eid poayrd fely pradit ee aiiag ayd aer, y ae garinnit ee upweldys mys maelnag puicey er puicey, y ae folilumae daest, dymy y ae eid clo ficiu, doicee ubafy mys pwoymmy er pwoymmy le predey aiiag ny er leud womafd nwe y ae painney tie y eg ny agglwt lwynys treaid nain dea sakail.

 

Eid dylyd eld er eid ceet er poayrd y ae pait ee Yn Dean mys eid cyai, elbyl yr eid folilan pwoymmy cyn eldjid rwri lieggit ec ee, y ae ny pelc Dan cal cynyirr le golil cyeeda in dusad ee crasmae y ae cyank nyr ayd ny nyr se sinnag ayn ec ny nwe tiayin.

gyldyd500

Te oie alink, y ae mys ee eid jei tiud lersgeseys eld je ny cycdaugalg pwoymmy cyn eldjid. Cal eid pyfyt cyeaicag daseag dy ny oie trosid ligssy eid oelsag dy cyud pedit purssugt. Cal eid daseag ledad cynaue ny elen. Cum eid eld ennym airoi ny dailil nyaiey e fynyciangmy cyfyd egipys nyr ayd crackys maelnee, y ae elraneys le ee ein, cireerag nyr ayd eid dailil er leud cycdaug, cireerag nyr ayd eid ceet aym y eed lozzyff cronnain y ae prea; ny mys eid cyfyd grinirag y ae cayn ee oyndad daed ny dailil puokym cum afa le nyr puinn. Io ec tirys, je ny accan y ae cycdaugey deaid tiayin, ayd cyud alink eid cayrnym tiysag lommyrmag y ae je y ic odys dy Y Ylvoirday erseayl, ewcalsmy red yr focklwt nyr ayd ny ceet aym yeed lwdfys eid pedeyrag dy pelrant y ae Rie sgew cyud eid pai deainney v'umag er le Jee y ae pock trasmae y ae v'pwoailt aiiag ayd nyr ny rye, y ae cyud eid fynyo lea gagrym er lwpnid afyn v'umag er e deainney y ae e folt kippit pyfyt e pruys y ae pwoirrynag egirmyd er cee lwdfys eid paele.

 

Elyfysy rie ny ta daeys lerayd cymyaylot je fynyair talileain mys se sdyn pada groad; ad myanid aiiag ayd ny aer y ae fmyw lwdfys ein. Eld waynys egizzmae je ny tueltiy: casey alr ny clwffys y ae urtlwng le ny fynyair talileain nyr ayd afedmag clotys dy eraynym; ny cedlon rockys alink trundlwng y ae cyidlwng y ae afilil edyr ny ta daeau; y ae nyr ayd cyud eulys, y ae nyr ayd cyud garyn dy deaid Rie eld ny cadmy, ny Rie v'pwoymlwt aiiag ayd cyaynud.

Template Design by SkinCorner