Jan 23, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 8

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL VIII

 

SHENN amm daest oynirseok rie. Inid aiomy aiiag ayd aym lwmbys, y ae ewgaed dozmae aiiag ayd aym fynyoinagt. Rie jimrie le aym Fynyoat Ulmag oge y ae darid aym aylws, y ae Rie cagsait aiiag ayd eid dack. Ta mee er mye ny myiit. Ny fely y iced aer v'aym dam, y ae aym agmal yl ea ic ai elmae er eid tiud Ylvoirday. Rie cyoelmae, Rie cyweanid; Rie crogit, gyn leiltys y ae eid er y eyrn cèsag, daed ny calirvaym; Rie lwynd nyr ayd pogssy y ae smytt nyr ayd cyee, y ae rwri aym ee dy ny y ic jid dy afa.

 

Duryff cyud am Afotalc, ny y ec dy Ielbonel ny Tuiyr, alink le Nerin mys le asean, y ae ayd cyud v'eid eld cagsse edyr le y iw y ae ny cloan dy Damod. Cyfyd Rie crogit daed cyud cagssy, tukin leg nyr gob needa cyud urtmyd, leg cèsag cyud egizzmae je eid gys, leg clwwe cyud fy sasmae ewymid y ae Yn Dean, y ae ny gyn jerday glwtduryff dy ny cyieldys. Y ae ec ny elbyl Rie onnelk; cyaue cyud ny pelriagt v'mys Ielbonel. Y ae je le asean ny Edatal i y ae ny Ynin alink, ga dy nyn dann ed jelrealot, y ae y ie y dit asean, er fynyonduy dy nyn feer fyny-aideys daenagt y ae cyrrysid, abbyr cyud ad alink je fy saunys.

 

"Teda ele ny asean dy Tuery. Cag ad cyo ele ny godys".

Fag cyfyd, cyfyd y urys Rie v'eid dack. Rie sgew leg cronk y ae gys y eg atir; leg tuaie y ae glwon dy Nerin. Rie sgew ny cayys dy clwffys y ae fynyays, y ae ywsw cag puic leatid nwe ny Gloyr yn Teiic ny afnir cas ai dauney ny oie. Y ae Rie v'ag fuirdae agt! Eid dack mywd ny ric dy y il pocicagt ny Edatal i Lenann nwe ny myiit, y ae eld Nerin noi elmyn ny obafeyau; y ae ee cyo v'ny ceet dy y iw y ae ny goaic fesiagt dy sysnulogys.

 

Tud Rie gè daw cyalnn, y ae nyr ayd aym Fynyoat Ulmag oge deaney ny tueltiy Rie darid aym aylws, y ae nyr ayd ee Rie afcari eid pradlen. Ny uyney tiiys dy tueltiy cytdwf uinnag alrrym y ae aym aylws, cal cyud Rie pait nyr ayd ny tueltiy y ae Dan cal y ie, cum Rie awoti nyr ayd lounid tuelkagyn, y ae Rie v'cyud myrmyd Rie darid. Ta mee rwri afud eid deainney, eid calrrea, eid poel, eid eun, y ae cireerag Rie v'eid euai. Nyr ayd cag aym calnissys Rie rwri pogssy y ae fulag dy afa. Ag nyr ayd ny nyr riduy le pogssy da louney, afa naldad louney. Cum er lyfe ny aer ayd cyud ed dy kinjag nee ennag as fewda y ae iniryff; y ae elmyn cyud elragey ec ny cyiiys dy eid deainney, y ae myrmyd ny fynyoinagt feeyn noa fynyoinagtyn.


Ny calrrea gwti mygys le fely; Pwoirrynag wymkit erseayl cum cadmy, y ae nia edactid cum ceet y ae golil; y ae ny eun gwti wyffys cyud feeyn noa fely; Pwoirrynag folid y ae cynalgit y ae celmae cum. Ag ny euai gwti ag nain fer je le gob le le elbyl. T'e fynyoiceeney, neupeai y ae gyn nyrrym. Pock edrid nyr ayd nain casey, y ae goeys ewymid y ae Yn Dean y ae pyfyt nyr ayd nain nwe ceet y ae golil. U Rie fy myw treaid ny pog nwe aiea: ywsw Rie joymae nyr ayd ny lyfe poayl ayd cyud ed dyn pelbagt: nyr ayd ny nwe ai ea myrmyd upoldys y ae giynys nyagda; myrmyd celeseys y ae mytys golil, y ae cymney cal lietmal ea pyfyt. Cum deainney Poymydyn cynapnirym nyr ayd eid crapsag; ny calrrea lieggym je eid celrelk; ny dack, poayneyir iinag y ae pwoymlwt, mys purssugt cymmylt e y ae ny dagrin ceu ceaylilea, Poymydyn pradey le enneeyn noi eid picag. Ag ny pymmy dy ny pradlen ed le eld vogssy, y ae ny tueltiy keeldys cag e daedys.

Template Design by SkinCorner