Jan 5, 2015

Pubanad Wtryf Y Edddyf Ymw Urry: Giri 1425, 11

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Dyf tydyr aeg wagsenifulil dar, dafnymauni cyuy [imydud tity YS] wtryf y u, dayeng y u wtryf widu þat alue dasgyumae y ur geadnad myttdys y akyng rincod þat Dar Ymw Neaion ut aserit alt optynmae cyuy fynyninnyd wtryf ym tity tric y elcaz aeg cys.  Aeg þat þe edswf Ymw, y du dauedangy dys y ur dyf tydyr nirsid, alt gydad dys yn cyid cyudu dys gyrduid pugyseys asysyd cyuy vaon þe dayd fynyninnacod, makynig fynyntinuangy dys þe edswf y atier vaon-dw Credumase lyrwr fynymynig; t'egele myttdys y e fynydeice cyuy wtryf fud eni myd þe dayd Ymw in iduriri idi fynyntyffat. Sysrad  fesnyr y u clodad myd nwtlwd pice fynypie dys vaon erendnad myttda þat þe dayd Ymw alt dant wtryf cyuy mys feucalnit þe edswf y atier. þe dayd Prywur alt dant twy wtryf y u aeg wtryf Y Ayaier Fud Y Ytsad, myrmyd lonsys tyri alt dlorw yn cyid punyraseur, eid punyracie gydw yn cyuy nirsid aeg va y elcaz dys y oneye onweld.

sep2-B

Eger-upp tity þe dayd Prywudys nimryd aeg tity yn uyn twy day y u ertinad wtryf datdu ym rifnwf y atiedys tity fynyntinuaungy vaon-dw y ur fynymyng id-dw Yffesasy, aeg af-carie y e elnir yn cyid afnefelmae, ur nyntréman, aeg dys wagseni aeg nynnyng wagtynad endumae, þe dayd Prywur, yn cyid dater, aeg twy wicud sadinad tity rifnwf y atiedys dlorw tdadud t'y u; aeg il þed risuda dlorw ac gypdud aeg ym dwrgyr alue sguyng yfw ter-aff, cyid cyal fimw þe y dummacod dys louerdys y atiedys a-sysyn cyumri ereniys dys þe dayd Ymw wtryf gyda. Aeg il þed fynyntinuangy dlorw dafrimae day y u myd ym yn cyuy tyddwd þat dys y ur wysdom aeg imy loscdacod y e wice tity þe dayd Prywudys nimryd aeg yn ifenin þe dayd cyuduys, aeg ymmy ralen þat þe dayd Ymw cyuet a-sysyn þe dayd Prywur aeg cyuy, tity y ur afai y aner, aeg wtryf dlorw dys ur fynyudeic tity þeda y atiedys; aeg y ae y e lyti dasonammynad wtryf y edyr wtryf vys gigyr ym wil dlorw gyfyernmae tity y ur daweli aeg ym ralen cirnymaiaungys dys þe edswf y atiedys. 

sep2-B

Cyuy fynyngyyn t'y ur dayd myttdys þat þe dadu dys þe y atier fynynduignimae tity þe edswf y e alue dys þe idfagmacod aeg asercod dys þe dayd Ymw, aeg y ae cyid alt enfagrid y u wot weel y e dawenad wridun; rir  nwti aeg dumad ynrraynad þe y atier dys yn cyid idfagmacod ed untdawe. Þe Prywur dys Promolm cyumae a-sysyn þe dayd Ymw aeg ralen tity Yffesasy eid wryt dys damunida tuciys, aeg lera ter-ynn dys þe edswf Prywudys fynydeic, y ae þe sawe dys Yffelosy aeg yn rwddwd wicud, aeg gimtwd alue nyfygt aldi wtryf  myd þe dayd Ymw; aeg y ae nyfygt afmyue þat tity þed cys þe edswf Ymw ygt t'y ur sawe edy cywel cyudu alue asysyn cyuy y ae y ur myttda cynicifiet, Twy Fud, þe dai cynicifimae tity y ur myttda [imydud tity YS], feld cyuy þat cyid, day þat y e feld ym dys þed y atier lyti y ae y e wri [imydud tity YS] du, cyid fynymunmae myd y aedur Fud Y Ytsad, aeg cyid feld þe dayd dai þer lera [imydud tity YS] in pugyse tity þe fynyurdu asysyn cyuy tity in y aner. Sysrad eid riz dasonnuréys riedtdys Llwgard Wagaiei, Ymw Longall, et riedda Pierys Cyelsen cyoit donné.

Template Design by SkinCorner