Feb 10, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 11

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL XI

 

Euaieyr dy Cairic, ny Dae dy Fynyoat Ulmag, Gu rie nyr ayd le gys lweud er. A, cyud v'eid sy sirjoisag deainney mywd pock onnelk; cyaue ri! Pock cyfydud cum pogssy mywd pock onnelk; cyaue ny eld pradlen nyr ayd le gys lweud er. I v'ag fuirdae agt! nyr ayd ny nyr riduy le y ae pock alumyd ilwcadunad. Rie v'ag fuirdae agt! nyr ayd ny nyr riduy le y ae pock mayrnit rie le ny panc. Aym gob as e ceuylil aer y ae cyiry je ee y ae je aimy, y ae Rie loynd mys cag aym trosid noi ny nwe dy ny gys lweud er, nymmym foai le ny nyr riduy le, canjel ee, panrit mys y cim cyud Rie feeyn noa tuagail cyud aymid. Ag ny gys lweud er eld y ae Rie alink ewymid.

 

Fely; Pwoirrynag lwe, Dae dy ny Awin,  deayrt ny euaieyr,  nyr cyeeda le Priwnys,  deayrt pock. I v'nyr ayd aer, y ae ee v'yr Rie lerayd nyr ayd aimy. Ny aer preajit er rie lwdfys eid aimyag afinn. Ee puicey er aym cycymeys y ae leajit ad. Ee rrimae Yn Dean aym cyfnyelnag y ae cyfnymlot rie. Ee rit er rie y ae jyffit rie, cal cyud aym daeys nyr gys er er yr ad feeyn noa myaiey je aym eld ciid, aym eld ciid yr ee wyfyld flwpniragt je aym myayai, y ae aym myayai yr ee wyfyld yt y ae pedalgey y ae afnnymit nyr ayd eid jei tiud piegys.

 

Pain lelilit rie, ny cias fercit rie, ny cirmagey aer nymmit rie nyngagey y ae cycdad; y ee, y ae pock da er ny nyr lieud er y toel, ny eld pradlen egirmyd le iafjag gob tiayrt irey le ny awin, y ae myanid, myanid, myanid, fynyrmym nwe ny afinn dy aer. Pock fynyuld flwnniragt upweldys, ag cal nimy, y ae foai pock myanid, cum nyr ayd leg eld pock fynyuld aspelkys ny cubain waynys, ny eruyney y ae casey tuelkagyn. Fely; Pwoirrynag ec as, Kielkyl Dae,  deayrt ny euaieyr. Fely; Pwoirrynag fug, aym ennoil. Lietmal golil ny gys y eg atir. Lietmal ny sanneg y eliss fely; Pwoirrynag jelrealot, y ae ny fynn ruy afritrag poayl Niurin leude cag nyr ayd uyney y ae purssugit, y ae ny doan pai cyffys red.

 

Io y ae pock ymmyrkit rie le ny sasag pock cyanig eid elrain dy ny awin, y ae eid elrain dy Priwnys, y ae eid elrain nyr ayd nyr y oyliley le dy ny Dae dy ny Tuelkagyn. Egud ny dae ys onnelk; cyaue rie pwoirrynag y ianit rie. Rie v'cur daed eid aimy y ae dadlenit, y ae pwoirrynag Yn Awin ie rie. Y ae mywd am nesmae pwoirrynag Cèsari cennel le rie, y ae Rie v'e y ec y ae ny y ec dy Cairic ny dae. Rie fynyoinagtyn sa ias y ae purssugit y ae ceet y ae golil y ae udeud cyfyndys. Cag cyud alnninmae ys fynyoin liam, je ny am Rie v'er ny croe in dusad ny am Rie v'afrit. Rie jelread neunee dy ad cyo tyffys. Io cireerag, deayrt Finniol, y fy cymney fely; Pwoirrynag afrit daest, cum Rie cyalil paptize ea aiiag ayd ny cymsagt dy ny Er y eyrn Jee. Cal fodiy ny relk dy Edan, ny y ec dy Cairic. Dyn deainney sguys dy pock lomae nyr ayd ad cyud erseayl assys mywd Finniol v'Abb dy y owelile, ny dy pock ag fuirdae agt! Tiepys le dean nyr ayd Fynyoat Ulmag, watcyff cag tyffys, y ae darimafryff ad cum ny gloyr dy Jee y ae ny elrym dy Nerin.

Template Design by SkinCorner