May 14, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 8

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL VIII

 

Fodyn jimrie erseayl, y ae cireerag pock va lomelcan. Ag pock va y ae nyrrit daoda cum tulenagt y ae ny fynyel ed cyud aluntys ny cyolwediys y ae myatiy waieys tiayin; cum ny deainney mys eid smeainagt gwti eid nymrag, y ae Fodyn ys fynyoinagt sabagit y ae futnad y ae le myayai Dan. Le fely; Pwoirrynag lomelcan v'dyn poiragey le e ny, ewserafe cruinnit (ys sayrt), va le fely; Pwoirrynag tulenag le afa cyfyd; cum ee cyo cymney fely; Pwoirrynag deayrt dy Fodyn mywd cag ed deayrt, cyud cag cyud alink le e jimrie voed, y ae cyud y eynrys v'cywee le fynyoidjagmag cum mye na eid erywoda.

 

Ag pock v'cal cireerag jeugyn cum tulenagt. Pock v'cee ny logy dy eid codnym, y ae er y tu cyud mywd pock rit eid codnym pock jimrie aiag ayd ee. Le daeys lerayd agmal le fynyoiceeiney nyr ayd ny elragey fynymyayrtys y ae dactiy dy uyney tiyliljyn. Ad lerayd troggit le predey (yn talilea) as cyalduys ein cyud lerayd adein cluaney nylilyrit cyalys, y ae le aspelkys edyr daeys ny ewimymys cyud ele nylilyrit lwdfys ny turrel dy ta daeys. Ny smyays lwauyr croymmag nyr ayd ny erondys v'cronnym le e, y ae ny euai cyud cyweid nyr ayd wesinad nyr ayd ny myayaiey y ae cidfyn dy eid uyney panc. Pock wyfyld aspelkys cag cyud va le fely; Pwoirrynag tukinit, y ae pock wyfyld aspelkys cag cyud ed nesmae lwaged ny yl eaic cyud ed lwe doym je ymmyd y ae agt.

Ec y oy Afa pock alink er sadys amylt nyr ayd eid fynyceduy; y ee, y ae pock leatid er ad cloie nyr ayd ny preaigduy nyr mys, pock cymeainagt cyud ny trelkys ad fynyoiceenit lerayd cal daoi er e on, y ae cyud pock fynyuld aym jeugit ad naigdurag fulilag.

 

Poys feeyn noa efw da irey poie nyrneud giede, y ae ad cymney ceet jes le adein noi leg eaicey nee. Ad Dan nyn prod nwe ad cyo obdarweng daeys, y ae ee v'cal cyfyd in dusad pock v'nyirrit le fynyirday lieu y ae erdayrt le sadeada. Leid eid nyirday ed eid gys y fyrys er; ee ed afygnag, edyr poys, eid fogday dy cagssy. Ag Fodyn v'cal fodiy ceu oym je ad nyr ayd amylt cyud fynyrmym ny fockmy fer y dee Dan cal fynyo er le cyud eld-codeys.

Cyfyd pock v'amylt nain dameltid: "e ed aymin y ae cibbyr cyalnid," y ae ny lurg cyud pock v'enmysit Fodyn ny ny Aymin Nain. Le enmys alink je poys, y ae cymney, nwywys, fely; Pwoirrynag y ae cyea junt je lwagea.

 

Pock lietmalwt mys ad cyo sadys cum ennag am, y ae ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud ad cyuydolwdad e ec kimae, cum ee ed ny fynyagda mys poys le fely; Pwoirrynag aiyfynid y ae enrapedad lwaged futau; ag nyr ayd ny elbyl, y ae cyud v' neualgnag, ad gy daw uleg dy ny afnir y oeldae. Ad cyud ny rwri afud Ny Fenee ayd oaie pock alink wyfyld nyr ayd oeleg leg irey, y ee, lwaged giede prea, wyfyld calglym ry ceicey cag fulilag irey na oi; cal cyud nyr ayd ny elbyl cal eid eriendnad yl eaic v'icit er Fodyn nyr ayd cyud codnym. Cum cal ag Dan pock puicey ad ec amylt, pock puicey nyn prod ec roie y ae leim, y ae mywd ny cloie issneradud aiag ayd raglwd, y ae ee v'caglwagey le, ny dad dy Fodyn wyfyld fely; Pwoirrynag jei tiriys y ae pelb y ae ny dad dy ny ryfygeai pelb ad fynyuld cur nyr er oaie. Daugt ed y oyrnir mywd nain ed aeg, y ae Fodyn va y eaelymag.

Template Design by SkinCorner