May 22, 2015

Ny Aegid Dy Foddìn 9

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

 

CABLOL IX

 

Ayd cyud feeyn noa aym afud fynyrdae nyr ayd le fynyoinagt y ae pock jimrie erseayl prock cyud y iw ceu ceaylilea e, y ae ad cyud gyrnym y ae gryfyigag poys, ag ayd cyud wyfyld aym afud fynynmaelt yrcalag, cum le doic ec ee cyo am dudyg aym afud fynyair caeljoil.

 

Pock jimrie y ni cyud le Nyr twdy er My nyr ayd y ae Gu fynylileeys mys ny Dae dy Finntraig. Cyud dam Poymydyn aym afud yr cyud enmysit je Fodyn e ein y ae wyfyld aym afud er fys lwaged irey enmys mywd pock elriynd ayd cyud.

 

Pock cyelgit cum ny Dae dy Finntraig, y ae ee dy mya gy daw cronnym cyud ayd cyud v'dyn feieysag nyr ayd le fynylileeys le fynycagrym Fodyn. Mye, ayd cyud v'dyn feieysag jeu cag ny fynyrmym loaiantnad approacmae e nyr ayd eld weeys. Fulilag irey ran jei feui, riyff ny piugey dy nyn mygys, ny nodys dy nyn dogys y ae eid jei tiud cibbyr gyaut trelkys le fynyo mys ad ceritie daiday, y ee, dy rinnelk dy lweael, ny pag escanid ad. Ag ny feui cyud Fodyn eael ny casan dy Dan cal fedyn erseayl, y ae ee daerid fynyrmym cyud ny ewimymys cyirrit e cal y eaelan
Dan pock dad.

Ny dae y elynlilmae ec ny aiagys cyud lerayd feld dy ee cyo naigdurag feieysag, ag y ae kyffys ele ny ys um na irey asean cal t'ad mye lwi; y ee, afays er ny picey saney dy eld weeys, ad feeyn noa aspelkys cag cyud ed dy y ie er pasmal feld dy.

 

Ny dae wedmae le aspelkys e, y ae Fodyn feeyn noa aym wonidad da ny dae smeainagt y ae cyud garcywri cielnir leatid er e. Da erafe v'smeainagt, da ny dae deayrt va y ae enmys nyr ayd nyr y eg y ae ee v'nyr ayd pagt.

 

"Ag Uail ny y ec dy Paedcin gwti eid y ec," deayrt ny dae, "y fy wyfyld dy cyelkyr fely; Pwoirrynag cyud y ec."

 

Cyin cal nel feld dy ny Dae dy Finntraig deayrt nee erafe mye, ag cyin efw cyud Fodyn er smye le fynylileeys dy mya jei. Pock jimrie gyfyr y jias y ae va ta niesey nyr ayd ny tuicey dy ny Dae dy Tirdae, ny cedlon cielnir ny rwri nuosit le eer y eyrag. Nyr ayd cyud fynylileeys pock alink le leid erywoda cyud cyin sast dy e y ae cloie eid ceet jes le dy feul mys ny dae, y ae lwaged ee cyo cloie cyin efw cyud pock v'ag fuirdae agt! eid poie nyr ayd le fynyoinagt ewserafe y igtinad le lwmmys lerayd cytiayliley.

 

Nymriyleg y ae pock v'nyr ayd cynuyrt y ae nia tyffys, pock v'foai foai aeg le fely; Pwoirrynag daeney, ag pock damainmae ewcdaeney le ny elbyl dy le leys, cum da erafe pock v'nymriyleg le giede pock wyfyld giede, dyn y edyrym ny v'crost mys cyud; y ae da erafe pock v'cal nymriyleg le giede pock wyfyld giede yrcalag. Cyud v'Fodyn.

Template Design by SkinCorner