Jun 26, 2015

Encryption of Primordial Knowledge

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Encryption of primordial knowledge Cover

Encryption of Primordial Knowledge

 

Beoir yn sh'këinda tyueyd yn leouath hyewknäsh deiäth lae sh'eyden gëïresh feasa aylemdy (TF) eynuwir, reoidke nywir nyuwaym vae feaohdy ayser beal lyiaytt sysäm syulsa nae feasa. Fëilsa yn neailse TF eynuwir, sh'dewan feasa Fourier neoenny (STFT), aysaysh deikna nyuwdnaesh tëuam dä syaynash lyiekny, beoyl neyn bewsa eytuoer lyuendy leoudka.

 

Meïath reïhde rëudka vae gëelse beal STFT syayr keaoytt aymmde nyainna reoedde sh'felse dewir leiwshy geas. Reïhde leüel gëelse sh'STFT yn beal leouath s(t) nyuwkneash beal felse yn keowdde dewan rewoamidse neyn eytsa eysal sh'felse bewyl beal deyth deam neyn kyiffa teier STFT neyn eyden lae, aymwoar beoimmeash sh'felse dewir neyn kyïasash teier STFT dä seaeam fësh yn felse dewir. Lyouaymash nyautdy eymwnde yn neailse STFT lae fedde yn fëilsa teier kyaemma neyl beal lëëm rëahda kewandyidse yn s eytes deiäth beal aylohdeidse yn feasa, aylemdy neyn sh'dewir yn sh'felse. Reïhde fekny keiuash vae feäl rëahda kewandyidse ky sh'feasa aylemdy deoys (TFS) neoenny.

 

Reïhde hyiwath beal betda hyämdy feian yn synzesigash moiré bëoggy eytes sewmdy sh'lyeaenidse yn seäel eyswiemash eynuies beoihdyash neäeyd, meoiytt neyn lyel seoeys. Moiré bëoggy tyuen feïr ligash beal geal dewuggy eymiwas yn keuwtdësh geal bewaes neyn beal kyauyshash dewuggy eymiwas yn beal bëys aynammäsh kyieanash eytyr neödka eydöyn:

 

Encryption of Primordial Knowledge 1 

Seaeam keuwtdësh geal feys leashe sh'deoym bëoeyt, eytes deiäth, neäeyd bewem lyel eysunny. Deoyr sh'geal bewaes neyn sh'kyauyshash bëys aynammäsh aynel leowkny gëidna, sh'kyautdyesh moiré bëoeyt deiäth sh'bëoeyt eydwianesh thëal seaeam geal feys, syahdyesh ga fëilsa
nyadne. Ry se sh'ayddmmeidse yn sh'moiré bëoeyt ky beal bëys kyuaeytash dëyd, reïhde neiayr sh'eydöal neoerhaidse ny sh'geal dewuggy neyn sh'moiré bëoeyt. Reïhde feaudde sh'aymeiam dewulsy yn sh'kyaemdyash moiré bëoeyt, deiemdy feiëthidse, dewir neyn nyueyd nyylidse feïr eyswiemash sh'kyauyshash dewuggy lae fedde yn sh'geal dewuggy.

 

Deaikneash moiré bëoggy geiär geas synzesesh ry aylathash aymeiam neoerhy vae eytwal sh'geal neyn sh'kyauyshash dewuhdy. Reïhde hyiwath beal eyneisa eysiuer neïanash sh'aymeiam neoerhaidse eytes beal moiré bëoeyt nyeamde, feïr deiemdy geal dewuggy neyn deiemdy kyauyshash dewuggy aymmde meaudne vae nyir aylëyr hywaen eytuoer eydöal aymeiam neoerhy. Ry deuirhyash neyl leytt sh'dewulsy yn beal moiré bëoeyt ky beal aylohdeidse yn sh'dewumda yn sh'geal dewuggy neyn yn sh'kyauyshash dewuggy, reïhde aymmde dëlsy vae lyeär moiré kyewal kyoemdyash ayny neyn ta la nyir lyierha neyn feiëtt dar neoiknyidse yn sh'kyauyshash dewuggy. Reïhde reial neiayr dewuggy neoerhy reoidke rewushy gëidde moiré bëoggy sy sh'syir eytes eytwal sh'geal neyn sh'kyauyshash dewuhdy aymmde lywaesesh. Ry fëakneash beal betda eyniggy yn aynerhe tëkny, feys moiré bëoggy geiär geas nyuwdnaesh vae
lyeär betda neirhy neyn vae synzesidse reaushy tyuasash ayläs.

 

Encryption of Primordial Knowledge 2

 

Reïhde lyeär seäar moiré bëoggy, teuayr moiré kyewal kyoemdyash ayny neyn ta ga nyir feiëtt neyn la nyir lyierha dar neoiknyidse yn sh'kyauyshash dewuggy. Reïhde reial hyiwath beal eynuwar dä neiddyash dewuggy neoerhy reouhda meiarhaidse rewushy gëidde moiré bëoggy sy sh'syir eytes eytwal sh'geal neyn sh'kyauyshash dewuhdy aymmde lywaesesh. Nëëmash lae sh'hywaen dewuggy neoerhaidse, sh'kyaemdyash
moiré bëoeyt bekny seïyr keuayss gëidde bewem beuel dar reäeth neoiknyidse yn sh'kyauyshash dewuggy. Deaikneash sëwar geiär geas keknyesh ry moiré bëoggy reoidke lewoeyt meusha dar dewuggy neoerhaidse.

 

Neyl sh'aylem, deieash eynwwar neaiaym geas deaikneash vae syowel eynwael dä moiré bëoeyt meushyidse ky beal aylohdeidse yn kyauyshash dewuggy nyueyd.

 

Encryption of Primordial Knowledge 3Fëilsa bekny eytsa neuwdka, dä beal ayminne moiré neoerhaidse, vae tyäyr keändy yn fewamda neyn leiusa nywemde beowyshash beal hyaolse reaushy bëays meushyidse yn sh'moiré bëoeyt. Feys moiré bëoggy aynel sh'gewwkny yn fëakneash beal dewemmy tër yn ayläs keännäsh dae meäaylash neirhy vae sh'hyoammeidse yn reassy fy lewaenash. Feys moiré bëoggy aymmde feiem mëohdaesh dä hyoammäsh leairha reassy, deoyr neaimma syahde sh'tyaëm neohda dëes thëal sh'geal bewaes, neohda reoidke bekny geas eymaual ry enesh kewekneidse. Feys moiré bëoggy aymmde reial feiem mëohdaesh dä lyeaemash reaushy syaeym sëwar, gae seäar moiré bëoggy eyswiemash ayny neyn ta thëal beal leiunna felse bëiyshesh dae ma. Thëal sh'tër yn fëusse feal feys moiré bëoggy beuym betda eyniggy yn aynrhe tëkny.

 

 

Amidror, I. 2002. A new print-based security strategy for the protection of valuable documents and products using moiré intensity profiles, Optical Security and Counterfeit Deterrence Technique IV, Rudolf L. van Renesse, Editor, Proc. SPIE Vol. 4677, 2002, 89-100.

 

FL-280411 Initiation: Transferring Primordial Knowledge

 

FL-090512 Extreme Linguistics

 

FL-280412 The overall statistical structure of language

 

Levanon, G. and Bruckstein, A.M. 2001. Variational approach to moiré pattern synthesis, JOSA A, Vol. 18, No. 6, June 2001, 1371-1382.

 

Oster, G. et al. 1964. Theoretical Interpretation of Moiré Patterns. Journal of the Optical Society of America, Vol. 54, No. 2, 169-175.

Template Design by SkinCorner