Aug 29, 2015

廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘 Cover 廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘a
廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘b
廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘c
廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘d

廚亞 雨鰄 鰄娃冨魘e

 

 

Benshi shi 本事詩 by Meng Qi 孟棨 (jinshi 875).

 

Guangde shenyi lu 廣德神異錄

 

Jinglong wenguan ji 景龍文館記 by Wu Pingyi 武平一 (Tang).

 

Shuyi ji 述異記 by Ren Fang 任昉 (460-508).

 

Youyang zazu 酉陽雜組 by Duan Chengshi 段成式 (d. 863).

Template Design by SkinCorner