Oct 18, 2015

Ny Cennel Dy Smydje 1

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

CABLOL I

 

Ayd cyud ele asean ny Nag lwdfys dogys eid afusag t'ad dy cadjin y rain ag nyr ayd ee cyo relk ayd cyud ed eid deainney ny Dan cal lwdfys dogys. Nyr ayd nee, pock feolot ad. Mywd pock onnelk; cyaue nain pock ymmylot le golil dea nyr ayd ny nyr edlon red, y ae pock ta daw rockys ec ee in dusad ee eael as fedyn dayrt er. Ag ny Dae cyud pudugys cag daedys rwri cur eid cylylegt aiag ayd ee cyo deainney ys yl eaic, cal cyud pock dy kinjag ta daw cam.

 

Ee cyo deainney easmy ys enmys v'Ferkeys Fodynlwat, y ae le celrelk v'aele ny camys dy Gymlwu. Tra erafe eid fynyic cynieinit pock wyfyld flwpniragt as le asalg, y ae pock wyfyld gys leg eaicey nee cyud pock nia mae as ny uinnag nyr ayd ny eld dy ny turrel. Pock Cèsari prizeys le y eainjer ny myolot dogys, y ae mywd pock vel cyud eid deainney rwri pait eid aisag dy napys pock ymmylot dy cur tiayrt er cyud ag y ae ub le nybbsagey (duadyn) le neud.

 

Cireerag Fodyn, ny y ec dy Uail, v'ny fynyntraelmagt dy Ferkeys Fodynlwat nyr ayd ee cyo y edyrym, cum pock maitnysit nyr ayd dogys, y ae pock sgew leg eaicey nee um je ny kielmagey dy ny kimae krie yngir pain nyr tida er le ny cra dy ny gys cyfyd puig nain. Pock sgew ny affegodys yae ewtinetys myrmyd ele cairag nyr ayd eid fynyic; ny tim dy piymlys le myrmyd dogys Poymydyn fely; Pwoirrynag troggit ceumeaie caicjag nyn onnagoil y mitys ny fynyoie tirceenag y ae y fyrysag; pock sgew ny oniys cyud pyw ad, ny appdaedodys myrmyd tyffmy nyr ayd nyn fuic, y ae cag cyud ed le fely; Pwoirrynag imrwymae je, ny myit nyr ayd, eid y eig, eid ceet aym yeed, eid gob, eid yl eaic, ny eid nyr tida er; y ae pock ry oiggym ad cyo tyffys er fynyonduy pock ennoil dogys, cum ee ed lwaged nyr gari le lomelcan cyud cyin feiggym nee erafe.

Edyr ny dagad tiud dogys myrmyd Fodyn nia mae ayd cyud lerayd lea le egom pock Cèsari eid er le riygys, y ae ny lerayd le leg sa y ae leg oie fynymnenodys. Ad cyo lea lerayd Smydje y ae Cygyo san, ag dy eid ag lerayd le ceb cum dwni y urys pock wyfyld cal fedynys y eg camma? Fodyn ennoil ad cyo lea dogys y ae camma? Pock wyfyld cywee fely; Pwoirrynag calrbait vyfye.

 

Fodyn ys y eyrag, y uirin, jimrie le er leud Y Meyn dy Ydfad dy cur tiayrt er e y ec, y ae pwoirrynag pryfygt e aeg fyny Edidan mys e. Ny y ayrag y ae afnir vrael ayday dy ny eld eld myeiisag lerayd cibbyr ta dadud edyr ny Fianna, kimae, er fynyonduy ad lerayd ayr y ae y oir le Fodyn, y ae fynyoidjagey, er fynyonduy ad lerayd aymin y ae deainney easmy yrain.

 

Dyn wagdys nyrneud nyr fynyoney je ywsw eunysag y uirin v'pwoirrynag Gu ny pangsanagey; y ae y ee le Edidan, eid deainney fynyuld cal syseck eck ceumeaie goaic cug ny as dae. E nyr edlon red v'fey y ae eid Yn Elrag y adlon; e fynyra mye daeoil na ny ponkan umag je ny pangsanagey cyud ed p yrjey nyr ayd ny cmyig; y ae e crea cyweid lwdfys eid nyirtsag y ae flumae lwdfys eid awin, cal cyud leg ag smeainagt pwoirrynag wyfyld dy cyelkyr lieeney le e.

Y iw ny rwri wiynys dy nyn eer gy daw groariy y ae croym eaicag er fynyonduy ad fynyuld cal dogys le nybbsagey e, cyfyd ny pacelagys dy ny Fianna aielmae ec leg irey mys caulgag, fuicmag daeys, y ae eedit ad gazmae er Edidan cal dy y iym cyud pwoirrynag Poymydyn aym maginmae pwoirrynag v'afays afarid er lwaged ny y iym daeys dy ny sysrrym y ciree.

 

Ee va le eid Fynyoat Ulmag deainney easmy, Ywlilan Ucmac, cyud pwoirrynag Cèsari e nyr gari le, y ae ee cyo eld enmysit le cair y ae y mitys y ae prieit er e y ec nyr ayd nuoday.

 

Cireerag Fodyn Dan cal myolegey ny deainney dy Fynyoat Ulmag, ag rida pock Dan cal efw ad cibbyr ny irey pock sgew ad foai cibbyr, cum pock nymmit eid lwi fynynant ayd oaie asit joinag le ny nuoday. Pock caglwagey Ywlilan le ceet er sysdlo ny afnir dy ayd cyud dudyg fely; Pwoirrynag oyr le smeainag e dyfyr, y ae Ywlilan fynyelot le giede cal. Ny cyudatys le ee cyo pelgain lerayd Caeldu y ec Ronan, Golil y ec y egna, y ae Lugaid. Lugaid e ein Cèsari ny daesey erseayl, ag ee v'cal eid maitnysag jes clwagduy er e on, er fynyonduy pock yrcalag v'nyr ayd nyr gari le mys ny afnir, y ae pock wyfyld aym dai fynyoiceeney e le fynyrt e erseayl. Mywd pwoirrynag rwri gid pock nymmit eid leanir y oee, goaic fesiagt: "Gad ed ny cyodjey pain nyr ayd ny pwoymmy cyn eldjid "

 

Y ae nia dadys dy ewgennym asean y ie y dit ny leanir lwaged yt.

Template Design by SkinCorner