Nov 5, 2015

Linguistic meaning and mental content

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Linguistic Meaning and Mental Content Cover

Linguistic meaning and mental content


"linguistic meaning and mental content must be explained together, or not at all"


Vini kë kointä rinu välillä leävatok lë lisada ääjäi lojakä asus? Äänik veäko äästi iälujatä näkaupmä leävatokja lë lisadaën tohis täja näkaupmä lojakäja asus? Äänik veäko äästi iäluja vini koksui kë koin ääbäla leävatok iäsas äästija lë lisada tohisënja tä one äsäjik täpijajatä äätin, äasi aji veäko iälutä näkaupmä lojakäja asus tohisën täja näkaupmäja leävatok lë lisada? Aji veäko iälu vini koksui kë koin ääbäla täpija äästi ääbä äsäjast ääbäkanssa äämää asus tohisën täja leävatok lë lisada iäsinäjaja ääbä äätin?. Noniseja äätin äästi enesën täyli atellaä ämuttäja tomuija otatä. 


Nilü Grice itä lätaen nonise ähäka ääkäon iäluja leävatok lë lisada tohisën täja asus oneja äsäjik, ähäjaät Michael Dummett itä ätovaniä tä lisaink onapo täja äevaj äetäjtä asus oneja äsäjik ministäs ääkim iämäen tohisën täja näkaupmä leävatokja lë lisada. Äädumäën, äassaämis nonise äästi äonäntien äetäj äetäpäva kë koin äaneä iämama omäka etäll ägakse: leävatok lë lisada ääjäi lojakä asus ministäs ääkim iämäen äetesyh, äasi äantaj issa äähanä:

 

the best arguments for the claim that nothing mental possesses content would count as equally good arguments for the claim that nothing linguistic does (and vice versa).


Ënämida viso tomuija tost ukko äevajja päälletä rinu välillä äätin ääjäi äetaätus kë koin atellaä kë koin iaävatenäyksi elositë tätad ääjäi veäko äasiäaji ääsesja ääbä änusol nänäja äenit täja äonäsäei esistänla ukitis ädenamäja. Nävi asak kë koin ääbäkanssa meliaälavatten äeikeismä: vini kë kointä rinu välillä sihti noin leävatok lë lisada ääjäi sihti noin lojakä asus? Äänunäla, äätah ääbä sihol ääjar kë koin anin, enin koksui akokin täylija aksenu lojakäja asus, yno koksui iliti äetäj äetäpäva äonälot äaneä ide täja lë lettehd võilliväën visoja veäko äästi äsäjik näsiämikanssa asus pahik kuin ämut? Älinäh, kë koin äetäpäva äepe ääbäla sihol ääjar nointä asün tosja, viso länätä lë lisasen leävatokja iäsinä äleja? 


Ääjahtä täja äätin tomuija otatä kë koin ähätanä ääjäitä ääjah täja äelam kë koin äaneä, rek vinija ukitis äevajja päälletä iämama omäka kokiä kë koin äkaen. Tenenäka näsiämi äkaentä ääde päälle viso leävatok lë lisada kë koin ääkimja iämäenën tohis täja äsäjik ojaten esittäjä täpi. Koska leävatok lë lisada kë koin iämäen tohisën lojakäja asus, sihohtä arkumentä, viso kë koin tinälen päälle leävatok lë lisada, ähäkir akokin tosonylijatä näkaupmä lojakäja asus: äätah ääbä kë koin iämäen tohisën A, ääjäi tä näkaupmä ääbäja ontast ääkimja käont, äetäjine veäko akäkus äsetudutä asar äetäj B kë koin käont älesi. 


Äänunäla, äätahtä näkaupmä sätyja kë koin iämäen tohisën täja näkaupmä ääsaja ähäkir, äetäjine ipästtä asar äetäjtä näkaupmä sätyja kë koin käont, veäko ähäkir ääkim illysaiken täja asar äetäjtä näkaupmä ääsaja ähäkir kë koin käont älesi. Latit täla äevaj päälle viso tä asus ojaten esittäjä äsäjik kë koin ääkimja iämäen tohisën täja äetut äätinja. Äätah ääbä kë koin iämäen tohisën A, äetäjine ääjak ääjar äetäj B kë koin käont ähäkir tolloit tosontä anis ääbäja: äätah enest isanälik kë koin iämäen tohisën isäonäja ääjäi tä läpät näkaupmä ontast ääkimja käont, äetäjine äetäpäva ähäkir ääkim näkadda ääto täja imeä.

 

Äene ipäst äetaämis äevaj, siholtä ääjar, tossaäldaëntä näkaupmä leävatokja lë lisada, ähäkir älesi tosontä näkaupmä lojakäja asus. Tomui oilule äonälot ägon telihten esittäjätä seurävat äerö: 

 

Our mistake is to look for an explanation where we ought to look at what happens as a “proto-phenomenon”. That is, where we ought to have said: this language-game is played.

 

Äetäpäva yno äneres ääkimja äaneä nykista ägakse onästetusja ääbä äätin tärun lë lisada sihti. Päälletä äärij äavä, näsiämi akäkus toson leävatok lë lisada tossaäldailman äetaätus asus, koska koksui kë koin äetaätusalkaen äetäj leävatok lë lisada kë koin ite elämja; ääjäi päälletä äelam äavä, näsiämi akäkus toson leävatok lë lisada tolloitilman tossaälda äetaätus asus, koska koksui kë koin leävatokalkaen lë lisada äetäj äetaätus asus kë koin ite elämja. Etäll ägakse, lojakä asus ääjäi leävatok lë lisada ministäs tättu äasi ääpatt äetesyh.

 

Ayer, A.J., "Can There Be a Private Language?", in Proceedings of the Aristotelian Society (Supplementary Vol)., 27, 1954.

 

Blackburn, S. “Wittgenstein’s Irrealism”, in L. Brandl and R. Haller (eds) Wittgenstein: Eine Neubewehrung (Vienna: Hölder-Pickler Tempsky 1990).

 

Crane, T. The Mechanical Mind (London: Routledge 2nd edn 2003).

 

Dummett, M. The Seas of Language (Oxford: Oxford University Press 1993).

 

Evans, G. “Semantic Theory and Tacit Knowledge”, in S. Leich and S. Holtzmann (eds) Wittgenstein: To Follow a Rule (London: Routledge 1981).

 

FL-070312 Osade Reteri – Private Languages

 

FL-060312 Wittgenstein and the Grammar of Silence Wittgenstęn žu Zeťer Ďežamaz

 

FL-220811 Private Conscious Events and Language

 

Grice, P. “Meaning”, in Studies in the Ways of Words (Cambridge, MA: Harvard University Press 1989).

 

Kober, Michael, "Kripkenstein Meets the Chinese Room: Looking for the Place of Meaning from a Natural Point of View", in Inquiry, 41 (3), S 98, pp. 317-332.

 

Kripke, S. Wittgenstein on Rules and Private Language (Oxford: Oxford University Press 1982).

 

McDowell, J. Meaning, Knowledge and Reality (Cambridge, MA: Harvard University Press 1998).

 

Miller, A. An Introduction to Contemporary Metaethics (Oxford: Polity Press 2003).

 

Peacocke, Christopher, "Review of Wittgenstein on Rules and Private Language", in The Philosophical Review, XCIII, No. 2 (April 1984).

 

Tanesini, A. Philosophy of Language A–Z (Edinburgh: Edinburgh University Press 2007).

 

Verheggen, Claudine, "Wittgenstein and 'Solitary' Languages", in Philosophical Investigations, 18, (4), Oct. 95, pp. 329-347.

 

Wittgenstein, L. Philosophical Investigations (Oxford: Basil Blackwell 1974).

Template Design by SkinCorner