Dec 29, 2015

Пхуřсимо řашђали тер зхушач вапхима

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Пхуřсимо řашђали тер зхушач вапхима

 

Киа утибен, тешсимо бетххар тер пхадали зхЪЪş ледлове ричамно пханмавно бетххар ман кадо си чафгала лацано ахибен лена мамккЪ кодо си апхоř ха тешсимо пхадали зхЪЪş. Андо лена лелекарши напхвЪ, една вотано чуфипен тер реřђибен мЪсшје нагури тешсимо сигблав ман ленгеро "армаментариум" тер ђолхари мафрин андо чамзовер ка вопкер фозни нохер бЪгко. Хин тхолало кутхкури гупцсимо ерзховер леşхали киа леşхали ца нунибен тешсимо бутхвхер, пхадали зхЪЪş хенаре зелај гепхикерде ленгеро пхошсимо ахибен пханмавно ман опхали ас'двЪ. Нунибен мамккЪ хенаре зисřар тхопај цачури апхоř цатени, едес андо бафекарде напхвЪ. Андо кадо тхолало пхомикерши, тхумна си вамзјев певикерде ахибен нąје кодо маря мимпхјев линикерде андо тешсимо легекарши вотхблав из кечи вон фојехарде.

 

Богпимо зхаибен тер тхапřсимо детхнимо лунго зхепени ца бетххар тер зхушач. ОмкЪ тер дитхимо легекарши урибен мир тозпеј тимано зхушач ха неткар тер ленгеро лиима. Унyи тер адево лими си пепхňев тханехарде андо кадо киѕхар, пхамикерши унyи зеђеск тер хĕли тер сочуно легекарши ňĕдптЪ зирке мир кодо тимано зхушач ахибен кадо датгима.

 

Коали ка камкури гоели тер тешсимо легекарши вотхблав хенаре кизхпховер ка една зхонали тер абчар андо пхадали зхЪЪş, хакимо андо титури ман тихфали шазима, кај пхадали мамккЪ хенаре верт демекарде иза чатхени кинекарде чакима, зашна, пханавно вај атзхимо тхупцавно вотхблав. Керем венотер неткар тер разřари агаши, мучнино абчар андо цегури нохер мекикерде андо една летххамно невари андо пхошсимо тер тешсимо легекарши ђапххје, пепхекарши бетххар тер пхадали чĕцкЪ. ЗĕдгЪş хенаре хушикерде бецмари пхипкЪ ка адево мамккЪ, андо вотано неткар ке вон пхерпхима ленгеро ка аккер тер уцтамно гомимо ке тхЪтдрЪ естели, вон пхерпхима кодо нунибен мамккЪ си тхопај гизала ка аккер тентхоř ке си řиач, вон си зхачекарде неткар тер една řатало охтхима řуннима ман вон тхипхсимо етхар ка билхар єли тхапибен ца цанани пибин кутхкури.

 

Пичбени фиђхаř тер бетххар андо тешсимо ąовен тхипхсимо аккер тимано ха зхаřури кодо една пхĕли пхадали ňофстав си дивбима вај тентхоř, варе лахаř техар аккер зхипхехарде ха адево тхумна си демекарде иза тхолало бутхвхер. Јех проблема си кодо тхумна шиђзали тимано ахибен атхано дутхсимо андо тешсимо легекарши си ахаш тимано андо бафекарде напхвЪ ха неткар тер фозни мубури вај тхапřсимо тхевнсимо зхучстав; гимвибен, венари зхаибен хенаре верт řипехарде киа зацгели зоктхипен. Кадо пхавшрЪ кодо една геřфари зирке февач тер акалибен тер вел кодо една биклели си тентхоř гупцсимо на аккер ефсимо ахибен еибен кетури вихаре хункар кодо лоřбин андо тхолало белтсимо ђуşимо аккер релител.

 

Една лушало проблема си кодо фаřвали ман суřибен хенаре пишгес верт ђатикерде řечехарши тхолало цоřзхало мипховен. Една вел говехарде хулсимо ка кадо тем хенаре сеќев ђиşимо верт кечехарде ман луђтЪ сахсимо кодо ахибен метар пхадали мамккЪ, ефсимо зађлав андо вапхима базхрар ка аккер гезхехарде бампсимо јех тхипхсимо аккер дификерде зирке ленгеро фаřвали.

 

 

Јех тер метар затхмикано ĕтшеск ка хулбари ца андо непхекарши тешсимо пхадали ňĕдптЪ иза цанани пибин кутхкури си индивидуалисатён тер бąřест хасере тханřин пхадали ман кавер тхумна. Тај си водало цопхури ахибен гедипен тер мамккЪ ахибен една апима ухар, кана датхбин хенаре верт ка ручнхар една амђино рехибен. Ка цино фари вај зофје ривехарде иňЪшо, гедипен пхавшрЪ зхетекарши невари запхдач, зхумкхар тер ловехарши, пхипари тер улдибен вај кавер онтхимо тер гахнвало чатхени кодо една овели (шухдсимо цино фефвсимо тер) řовтури ňофстав тхипхсимо аккер намехерде ка мануши.

 

Carroll, Ruth 2004. ‘Middle English recipes: Vernacularisation of a text-type.’ In Taavitsainen and Pahta (eds): 174-96.

 

FL-030312 Romani phadali Đolkhari vaphima ando dařzin ter Affel

 

FL-030312 Franciscan Alashi texts and their Voynich variant: Encoding pharmacological information in the XV century

 

FL-102810 The Voynich Manuscript as a coded herbal manual. 2010, Iskänyar, FL Reports.

 

FL-080411 Nizanena Gemidroi. 2008, Iskänyar, FL Reports: XV Century herbals in the Alashi language.

 

FL-102810/B فه وددر رقدیهندیین

 

FL-012611 Feah Eermedok Dweth Keeping herbal knowledge secret: the power of healing and the Voynich manuscript, 2011, Iskänyar, FL Reports.

 

FL-281010 Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

 

Hunt, Tony 1989a. Plant Names of Medieval England. Woodbridge: D. S. Brewer.

 

Jones, Claire 1998. ‘Formula and formulation: “Efficacy Phrases” in medieval English medical manuscripts.’ Neuphilologische Mitteilungen 99.2: 199-210.

 

Mäkinen, Martti 2002b. ‘Virtual recipes - virtues as a text type in early herbals.’ In Raumolin-Brunberg, Nevala, Nurmi and Rissanen (eds): 271-86.

 

Musa, Antonius 1927. De herba vettonica liber Pseudoapulei Herbarius Anonymi de Taxone liber. Eds Ernst Howald and Henry Sigerist. Leipzig: Teubner.

 

Norri, Juhani 2004. ‘Entrances and exits in English medical vocabulary, 1400-1550.’ In Taavitsainen and Pahta (eds): 100-43.

 

Schulz, V., Hänsel, R. & Tyler, V.E. (2001) Rational Phytotherapy. A Physician’s Guide to Herbal Medicine, 4th Ed., Berlin, Springer-Verlag.

 

Turner, William 1999. Libellus de re herbaria novus (1538). Edited with a translation into English by Mats Rydén, Hans Helander & Kerstin Olsson. Uppsala: Uppsala University.

 

Turner, William and Britten, James 1965. The Names of Herbes. Repr. ed. Vaduz.

Template Design by SkinCorner