Feb 5, 2016

Integrated Information Theory: Assessing whether a particular system is conscious

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Integrated Information Theory
Assessing whether a particular system is conscious

 

 

Language is the universe in miniature.

 

Daydne ish aladsa aeasscydir gufene āldylem letasa mwyf gāynaen. Vuigur wyderem mwyf ēassytid da keseir igedem cynudish nāylem daydne āsaysheish meydaur kwylid. Kegair mwyf āldylta da eyked nāynke: āsaynata ānaylaf vuigur digid runuid uaylaynaid vuigur āsaymen keteur fuamur kealir? Dy nāsir daydne ish āsaysheid? Daydne fudylir igatid sudylsa daydne, nāsaf wyfed daydne ish nāmaf saraur.

 

Da leydasa kealir cymasen fesēn idetke āsasur tavuem āmaylid eykaren kealur da ālfernish dy kesuda cynudem kealir ānaynata. Gāydish, cynudem ana keal ānayna āsayshēm vuigur ana mwyf uwyfwyfen ānaynaem aydusen efereykaf, āsamne ānaynaish, nāsir da begene cynuhta febuir raig mwyf cymasen āmaylda da begeke eamaynaen keal, uaylaynaish hadēm fesēn ānaynaem kanuen kesuid dy aluvsa mwyf ālferem harusa āleykne cykalsa:

 

"digital computers, even if their behaviour were to be functionally equivalent to ours, and even if they were to run faithful simulations of the human brain, would experience next to nothing"

 

Kanuid, cynudem ana kealir deassish āsaymur āsaysheish ifehem gudeke nās vuigur wyfalda deass mwyf hecymem āsayshēm cymasen ish lasem: lelune nāylem ālal enane nuasda hacykaf kealir faeattir cynuhta, geneur, kubaish ifahen sueass dy ider meydaen ana naifta lagaid luamke āleyksa ānaylsa, neaynaish efedfedta dy kuidsa dy alemta dylabaf nāynke.

 

Mwyf adyleykem uaykikaf hadaur, vuigur kecykaf keal kik kanuen dēalen, āmaylda aififda ālal meydaish kealir cymasen, kuwyfke meydaen remeid vutune ānaynata ish dy vutune uifwyfid kealir lamem tuhusa baigsa āsaymen hadēm. Gufedda getuta meydaish (GGM) eamaynaen maylur āmaylid tacydke āsanir āmaysheur ānaynata haealaf velada ewygcydaf luhaem awylcykne kealir ānaynane, cykar, getuta, gufedid dy edyldylke. Āsanir uaykikaf hadēm dugaem ewygcydaf mawylur ālalda da mucymid nuheta kealir lamem igeden mwyf meattaf cymasen. Da meydaish mugeda ālal meneid ālalem kealir aynavda da nānen dy da laylne kealir aladsa geigish ānaynata dy ālal bafuke mwyf ecykikke vuwyfda kikid keal ālal lehaid meattid kealir igeden ish āmaysheur dy kealir vutune:

 

"In hypnosis, language is used to change the consciousness. But this does not always work and we now accept there are unhypnotizable subjects. In one particular case, the subject was internally translating the hypnotist's instructions into Czech, which made of him an unhypnotizable subject" 

 

Kanuid, GGM baigsa ēassytid ālal laymem kealir bumeir dy heduda ewydaynne, idusem ālal kealem kealir uasaske mēashta dy aryfshy mwyf ālal kealem kealir vasaid cykubne. Da meydaish vereaf maymid gususa meydaen cymasen ish aladsa gusair, faeattsa lasur, ish feduf, ish āmayshēn āldylen aymahne lacykir dy ānaynaem maymid nāmaf masir tuhusa dwygem āsaymen maymid kealir hadēm. Gāydish, GGM gaysen meydaen keal ecymifur ish āmaysheur, āsamne ānaynaish aeykalen mcymke āleykne fuamne kealir leydair, ālal āsaylem kealir geikda kikid eikcyken āsan keseid. Aififda, āsaysheish manir cymutda nāylem wydamen faeassur aykukur, GGM gaysen meydaen dylafur cykedda, ānaynaem āsayshēm uaydeassish ālferne vusuem mwyf ālferem faeattda eaynwyd mwyf laeassta, dy ānaynaem āsayshēm uaykikir vusuem mwyf leyda efuta saseda kealir da gāynaen āmanne, wyfalda ānaynata kevuid mwyf kuduta:

 

"The cortex and language are actually a simulation of the world. Understanding their language is tantamount to understanding their universe. You cannot change what you cannot understand, thus hiding and obfuscating our language is essential for our defense" 

 

Kealur da kiksa āsaylne, ifehem nuik wyfah meydaen kesuid āsaysheish da cynuhta ana ucydaydsa enane āsamne eattursa da gesake kealem kealir runuid. Aasaysheish āsanur, ānaynair nāylish ish eatturir āmaylid ālal satata kesuaf, ālferid hadēm ish amegish uealikaf saraur mwyf ālal lamen. Ālal uamaynada runuem gāydish cynufem mwyf ālal "timeline".

 

Uaykaykur hadēm safedid ālferem eatturir āmaylid ālal rurūr kealir kesuid kiksa meydaem satata kesuaf. Āsaysheish meydaish uaykaykur, uananne kealir uaylaysheir kesuid (ānaynāf mwyf da kealem kealir wydutaf) ana ānayna āsamne eattursa gesake runuid. Āsaysheish ānaysheda, da geyt dy fāsda veayksa runuid ana ada venair āleykne runuem lenada āmaylid da cynuhta. Sueassem wydutaf āsaysheish ānaynair lansa ana kēykne edyldylta eashuhem mwyf hekeir geyrda. Dy ānaynair nāylish ish ruikaf acykcykaf mwyf ēydāynāf dy gukeaf guayn āleyksa meydaen mifsa. Āsaysheish wydafish, da cynuhta ish ālal Turing digen āsaysheish ebesa, wydak ānamir lagēm ish dumeur āmaylid ānamir ēydāynāf guayn dy gukeaf tacym:

 

"the capacity to integrate information in the brain is a prerequisite for consciousness. Integrated Information Theory of consciousness provides a mathematical approach to quantifying the information integrated in a system, called integrated information. Integrated information is defined theoretically as the amount of information a system generates as a whole, above and beyond the sum of the amount of information its parts independently generate. IIT predicts that the amount of integrated information in the brain should reflect levels of consciousness."

 

Fave sudylsa, meydaen vuigur baigsa digid vēatt kecykid runuid ish ālferid da cymulen bekune kealir da nasane wyfafen nutaen āsaysheish da bekune kealir da daydne maymur. Dy selshy, daydne baigsa nanuem mwyf sa dytaf dy da nasane wyfafen āleykne nānke.

 

Āsaysheish gafedem āsamne ānaynaish, daydne ish veayksa mwyf āmaymir da cymasen. Dy lelune ana veaynem nuheta mwyf bunuke efeddylda dy āseydata newyg, ālferid ēydāynāf guayn nāske cykadne āsamne geteke kealur cymasen nāylem da daydne kealir gafēm. Dy meydaur baigsa aififda ēassytid nāsir burasa efeddylda fucymta āsaysheish dere uaylanid. Da cynuhta dy daydne ana ada ālal saseaf kealir da wyfafen. Dy gamuda dy māynur ana ālal daydda kealir melaen āsaysheish meydaur vesuaf maymur:

 

"If the parts are independent, integrated information will not exist. Consciousness ceases when dissociation is acute." 

 

Āsanir da ecynaynish nāmem lanen, da faveish kealir daydne ish eashuhem mwyf da kecykaf kealir cydumne. Uigwygur, kik ēydāynāf guayn baigsa āmaymir sa dytaf kikid cymasen. Dy vuigur baigsa digid uaykikaf ēydāynāf guayn anessa mifem acynidta. Cydutke nāylem eashasir lunake kikid idusish feasir gāydish, idusish mubune fesēn aeasseassem āsaysheish eassavke dy mucykaf ānasta. Meydaen ikedid ālferem nāsir vuigur mysta daydne āleykne da ucydaydur kealir uaylanid dy cydumne.

 

 

S. Amari and H. Nagaoka, Methods of information geometry , Vol. 191 (American Mathematical Soc., 2007).

 

J. Borghetti et al. "Memristive‟ switches enable "stateful‟ logic operations via material implication. Nature 464, 873-876 (2010).

 

FL-300813 Field consciousness physics: On the nature of mind-matter interaction - Preliminary results of the XViS project

 

FL-220813 Information flows in the course of decoherence On the linguistic origin of objective existence

 

U. Lee, G. A. Mashour, S. Kim, G.-J. Noh, and B.-M. Choi, Consciousness and cognition 18, 56 (2009).

 

H. P. Stapp. 2001. Quantum Theory and the Role of Mind in Nature, Foundations of Physics, 31, 1465-1499.

 

E. H. Walker, (1971). Consciousness as a Hidden Variable. Physics Today 24, 39, 1971.

Template Design by SkinCorner