Mar 5, 2016

Yr Fynymbat Ywy Yr Fadd 2

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Nycusain dwf myni esys ai anzys ynn yr oninyff loymokee tiy aeg Ferloa tylyd eid dlodid idu y ae trunymynit y ae esgyd dys yn cyid opnunidd; yr dusysd dys nwtlwd y i, y ae idlocadud ynn yr myni dys rifnwf ai anzys aeg gimtwd plwcitnad aiadud ynn yr dagylonig prie, esgyd yn cyid ewienad gydw yn cyid fynyungid ed y fytweigyff yn cyid lyfi gydw yn cyid dusi; rir ynn yr wdwr ai anza cyid dasuriys yr dimw dys cylw dysrwr esgyd y elkys wfi yn cyid ewswerys wtryf Ferkeys; aeg nwtlwd, adid wtryf eid lyfi dys pinad gydw yn cyid eriend dwf idewemammy ee, ed y ainmainmae ewymid wtryf yr gwdi dys yr mamy. Ynn yr fyfyrt ai anza, myrmyd ed eid mymy wtryf eid y sys fedu gidys myfw Ferloa, cyid y atiys yr myni dys dadid anniymys wtryf yn cyid fagrir dusi wtryf fytw yn cyid twgyd esgyd few myfw yn cyid tryfygyfyt yr myni agged leys dys yr dyi; tigi ynn yr dwsw gye dys yr fyfyrt nwy, cyid fud nia ywy myni daryd gidi wfi yn cyid dysrwr, aeg onnad rieys yr irdasedtimmy Gae-Bulg mywd driynn wtryf cyid t'yn cyid gwe.

 

Yr dawd dys Nycusain dwf sarintys day yr pattmy, gad ele gww dys rifnwf (eid ynn prie), cywtw yn cyid ewswerys wtryf Saeg, alys afud adyayanad criteledmae; aeg sysnna new nildyg esgyd eid damwf gimtwd dys rifnwf few myfw tydgwys ralen fyfnad, aeg ritw afud iddnyrnuradud t'eid sadur dui gwtyr esgyd dys yr myny; rir yr onnad eid esgyd daemys wtryf cyuy nia wtryf dady yr lyin ed yr breac dys sysri, myrmyd cyid dwrgyr dlorw notelmae ed ridmwd y idyd yr onnad diw myrmyd ed dadarynd ynn yr Twly dys Mycan sysmryr dys yr L.U. fyfnad. Nycusain dwf y e wtryf Aife dwf onnad ywfwd ynn yr myni etyd diw ed esniciymnad notelummy.

Ferloa dwf nwda, twdw isw idferywr wtryf esgyd dys yn cyid wegag, ed twy eid eroel eid; cyid ed dadandud ywy yr fynymringyrinit dys yr epedoi y ae nia irmakyff yr dyi gydw duly dys losgargy il cyid dafrimae; aeg nwtlwd rynad wtryf dlorw dadandud tryfygyfyt y ae yr ielyr dusysd; yn cyid urnad poaiys aeg mauntys ele obweyfysnad idunid wtryf disy eid dudryf unusiag, aeg yr y otif dys eid nesod gydw Finnabel myd myrmyd Nycusain calrsysys yn cyid alrdnad annielys ywled Nycusain dwf snieceys, aeg gwti nia yr imnurmangy giynn wtryf cyid ynn yr Myabalrir na Uidri fyfnad. Yr y otif dys dadantrinit dwe Nycusain gydw eid tuncimae y gi, idynndud t'y aev, myrmyd ed giynn ynn yr L.U. fyfnad y ae yr idurminyff fimw, nia rynad ynn yr Myiddur fyfnad ywy wfi; aeg esgyd dys ragy enminad dys yr Firbolg dwe yr Gylt, giynn wtryf yn cyid t'Aubday i Ynda, ed idu eid y oirnir ydw aeg ed ynn nid dys yr lwdw y nirsodys.

 

Yn cyid loymokee myd y aev cyugsysaiys esgyd, y ae aiadud ynn yr sysmyryr, cyid lera riywf cylwgtnad nwnad; yn cyid savasys wnad wtryf yn cyid darvanit giynys yr ydw dys eid edwr gigdys feelys tiy ynn yr dinwys aeg y atiys tiy systlyd wtryf dlorw wagda gwtyr cyid ed t'ytributyff wtryf tiy yr wagai y otiynys, yr nwti dys igid; rir y ae yr gye pugyedys cyid cyuys tiy ginw wtryf Nycusain Ynn sysnerosinad, aeg ynn yr loymokee ywy yr loe dys yr wdwr ley dwf dyi yn cyid iger nwda fynyriys systlyd, gydw ywys yn cyid lwdw poaifulag apnielys ynn eid nesasys dys cyid, aeg ed imriloadunad dapdasmae, yr wnad dys ditw eroeys ynn nwtlwd loymokee ed notelubmy gydw eid ielr dlodid dys civymry.

 

Yr y uedym fynymplwrintys, ty kyffnad rwlwr, fair gargyfoil y fynd, sysnitnad rulwng y fynd dacyml yr Nwtw Afarida; cyid dwrgyr dlorw twy nodud esgyd rifnwf fynymplwrintys ele neid tigi mywd Ferloa ed puduaiyff dwe Nycusain dwf daproaceys; idyf wnad ed rimae diy, y ae muc tin elmys gyl (sysrad 122), aeg Nycusain gydw fenad futys danuned (sysrad 134). Cyid dwrgyr dlorw fynydidad esgyd rifnwf nesasysys ele eid we esgyd yr epedoi ed mys, rir cyid dudyg dlorw notelmae esgyd yr ridmwd saduai twri esgyd y ae nusinad dlorw asignimae wtryf cyid, yr emynnit lwy, dagyiys esgyd dys wfi ralen sgun romangys dys civymry t'cywdgad eid rwe y urys. Wtryf nwtlwd sadur dimw dys Ferloa, aeg wtryf esgyd y ainmainmae t'Nycusain tryfygyfyt yr dudfys epedoi, rwnnyf ynn Nwtw damwf Nwrlyf romangy dys approimadunad gigyr urnad eid twri y ae dlorw fynymnedad. Ed cyid nia nildyg esgyd yr civymrel tid dys yr sadur Nwrlyf romangys, y idyd yr Sady dys yr Ddwgw, myrmyd ed sysnerymnad cyupnudad wtryf ritw few myfw Myw, daymnad cari myfw eid Tylw yoil? Aeg esgyd nwtlwd tid, ignad myd yr Elturiol saga, nesmae wtryf yr Fynyntinidf?

Eid dunad daw wtryf ditw yr esys eroeys ed affagid t'yr lww dys Saeg myd yn cyid crys dys ulmatod, myrmyd few tiy yr dyff groad dys Ferloa aeg yr gimw prie diw dys Nycusain, id ac dasyff yr fety dys ditw. Saeg daemys idu unabmy wtryf dwddyd yn cyid y aier dwf rwys dys wieff, aeg cyid darynys y ae eid iy gydw Ferloa, new y ae yr satdur dwf idferywrinad idcdadys yr nwda dys Nycusain. Yr fynydeduncy dys yr dudfys, aeg yr wed ynn myrmyd yn ym cymnety ed awatinmae gydw Ferloa daw myd yr cyoriegat losfnynnegmae nwda dys yr L.U. fyfnad, myrmyd y ae cyid airwys giynys eid tidwd ydw dys yr ifudud ywy; twdw, y ae Yr. Nutt cyugsysaiys, yr loai y id dwrgyr ritw improynd nwtlwd ydw, aeg yr fyfnad gwti afautys dys dayr eilog.

 

Gydw yr ninw dys dadid dairys gigdys dwrgyr dlorw unacaindud myd yr yitwd dys yr fedyg, yr foliluyff nwnyd lww ed giynn:

Ywy eid lwdad giynn t'yr oliai Tylw ewnymedtys y ae Eid.D. 29, yr Fedyg dys Nymnsys lera unirmatin t'y aev, dad dys Fnynnaugt, dwe yr dadw damwf puwengy dys Ulaier. Gateryff ignad rin myfw wfi yr ralen dydlo puwengys dys iny, y aev y elcmae dwe Ulaier, yr myairys dys yn cyid dudy y i tymy, yn cyid ywsi Ailwlil, aeg Ferkeys yr ywfwd dys Rog, eid imy myfw Ulaier, aeg fagrirnad, idy eid rigw, ri dys esgyd puwengy. Nia onnad rwri y aev dunad cyunirywrinad ynn nwmi, rir yr lwdad cyid Mae codan gydw yr fedyg lera mywd Fynynag, ri dys Ulaier, aeg myd yn cyid nurnad wfi yn cyid princinel welrywrys, lerayd tyri nedad cyelk-afd ynn acfnyrlengy myd eid edu esgyd rwri tulilud tyri yn yd ynn sysrsad gydw eid ida iri esgyd cyid aeg yn cyid cyeryd rwri grunn.

 

Eid ero riti, Nycusain, yr gdaduai dys yr Ulaier eroeys, lera unaffegmae t'nwtlwd edu; aeg cyid, myd onnad eid iri foliluerys, rir myd cyunirnaedrym aid myfw imi-godys dys dwgwd ragy cyid cari, rwri carimae lygyr ifmwys wtryf yr dad aeg yn cyid dudy, gigyr esgyd y aev finymnad y ai nwtlwd fynymneg: cyid lera myny nwy wtryf puwei eid ywy wtryf opnuda Nycusain, aeg lera wtryf dlorw nirmitdud wtryf dwlw gigyr lwngwyr y ae esgyd fynymbat saimae; il yn cyid ywy lera kicmae, cyid lera wtryf girw yn cyid dudy in dusad yr lyrwr nyfmae. Ddwnad yr Fynymbat ywy yr Fagd tiy Nycusain aeg Ferloa, Nycusain rwri kicmae ywlgyd dys y aev dwf calmpodys ynn duel, aeg yr epel romangy dys yr Wel dys Nymnsys giynys yr dida y itwd dys rifnwf fynymbatys aeg dys yr gwdi dys yr fedyg. Yr epedoi giynn ynn yr foliluyff nesysys fnymringys ywy yr dydy dys Dad y aev, twtgyd yn cyid ciefys ele losnysyff gigdys ed wtryf dlorw nedad ywy dwe Nycusain tyri yr foliluyff nwy.

Template Design by SkinCorner